המועצה המקומית קרית עקרון

מספר מרכזיה 08-6228870

נתב שיחות זה מוביל לכל מחלקות המועצה ויחידותיה.

כתובת: רח' הרצל 44 קריית עקרון

המועצה סגורה בימי חול המועד סוכות ופסח ושבועיים בחודש אוגוסט,

במועדים אלו ולאחר שעות פעילות המועצה ניתן לפנות במקרים דחופים למוקד 108.

 

בניין המועצה המקומית קריית עקרון

מספר מרכזיה  08-6228870
רח' הרצל 44 קריית עקרון
נתב שיחות זה מוביל לכל מחלקות המועצה ויחידותיה
המועצה סגורה בימי חול המועד סוכות ופסח ושבועיים בחודש אוגוסט
במועדים אלו ולאחר שעות פעילות המועצה ניתן לפנות במקרים דחופים למוקד  108