אסיפת תושבים בנושא "פינוי פלישות וסלילת שביל בין רחובות אחד העם ומשה שרת"


30/07/2019 14:02

תושבי הרחובות: אחד העם ומשה שרת,אנו מתזכרים שהיום (30.07.19) בשעה 18:00 באולם מופעים במתנ"ס, תיערך אסיפת תושבים בנושא "פינוי פלישות וסלילת שביל בין רחובות אחד העם ומשה שרת".
האסיפה תתקיים במעמד ראש המועצה מר חובב צברי ובשיתוף בעלי תפקידים נוספים במועצה ובוועדה המקומית לתכנון ובנין זמורה.
באסיפה נציג לכם את התכנית הסטטוטורית ונסביר את התהליכים.