אשכול שורק דרומי יוצא לדרך


24/12/2019 18:28

ביום רביעי האחרון התכנסו ראשי הרשויות של גדרה, ברנר, נחל שורק, חבל יבנה, בני עייש, קריית עקרון, קרית מלאכי ויואב לישיבת מליאה חגיגית בה התניעו את התחלת פעילותו של האשכול.

בישיבה הציגה מנכ"לית האשכול, הגב' שירה דקל כץ, את "מפת הצרכים" כפי שעלתה בפגישות עם הרשויות. הצרכים שעלו מגוונים ונעים בין מענים בטווח המיידי למענים ארוכי טווח בניהם: נושאי איכות סביבה (טיפול באשפה, פתרון לגזם, וטרינריה ועוד…), מכרזים משותפים שיביאו את היתרון לגודל, חינוך וקהילה, פיתוח כלכלי ואזורי, היערכות לחירום, תכנון סביבתי ועוד…

מבין כלל הנושאים אישרו ראשי הרשויות להתחיל בשנת העבודה 2020 לעסוק בשני תחומים עיקריים: טיפול באשפה וגזם ובמכרזי מדף משותפים לרשויות האשכול.

כמו כן קיבל האשכול מישראל דיגיטלית וממשרד הפנים מענק דיגיטלי אשר יאפשר לבצע קפיצת מדרגה לרשויות האשכול בתחום הדיגיטציה. ראשית יבוצע מיפוי לצרכי הרשויות ולאחריו תבנה תוכנית אב לקידום התחום הדיגיטלי באזור.

בישיבה עוד אושר תקציב 2019 ומודל "דמי חבר" באשכול.

ראשי הרשויות בירכו על תחילת פעילותו של האשכול ואיחלו הצלחה. שיתוף פעולה אזורי יכול להביא לכל רשות ולאזור כולו קפיצת מדרגה משמעותית.