ביצוע סקר נכסים – מידע לתושב


01/07/2024 15:00

בהתאם להנחיות משרד הפנים, המועצה נדרשת לבצע סקר מדידת נכסים כל חמש שנים. בהתאם לכך, המועצה נערכת בימים אלה לביצוע סקר מדידת נכסים ברחבי היישוב לצורך אימות ועדכון נתוני הנכסים על בסיס נכון ושוויוני לכלל התושבים.

תינתן לתושבים האפשרות לתאם את מועד המדידה מול חברת המדידות – הנחיות בדבר אזורי המדידה והמועדים, ישלחו לתושבים אשר באזורם תבוצע מדידה ויפורסמו באתר המועצה, בטרם יחלו המדידות.

ככלל, לא נדרשת נוכחות בעת ביצוע המדידה בנכס וככל שלא תתואם מדידה מול חברת המדידות, יגיע המודד לנכס במטרה לבצע מדידה חיצונית וזאת במידה ותתאפשר כניסה  לחצר לביצוע המדידה.

באם יסתבר למודד כי אין אפשרות להסתפק במדידה חיצונית בלבד ונדרשת כניסה לנכס, יהיה עליכם לתאם מועד לביקור נוסף של המודד וזאת בהתאם להנחיות שיפורסמו.

נכס שלא יתאפשר לבצע בו מדידה בשל חצרות סגורים ומחזיקי הנכס לא תיאמו מדידה מול חברת המדידות, שטח הנכס יקבע בהערכה לפי מיטב השפיטה.

אנו ממליצים לבצע תיאום למדידה. תושב שמעוניין לבצע תיאום יפנה ישירות לחב' המדידות.

להלן פרטים להתקשרות עם חברת המדידות לצורך תאום מדידה:

טלפון: 08-9493047 או בדוא"ל:  orah@kalimioren.com

בימים א'-ד' בשעות: 08:30-16:30.

ביום ה' בשעות: 08:30-15:30.

יודגש כי יש לתאם מדידה מול חברת המדידות רק באזורים בהם מבוצעת באותה תקופה מדידה וזאת בהתאם להודעות המועצה.

בסיום המדידה ישלח אליכם תשריט מדידה בצירוף שומה כספית.

על שומה זו ניתן להגיש השגה על פי דין עד לא יאוחר מ- 90 יום מקבלת הודעת השומה.

בעלי הוראת הקבע – תשומת לב כי החיוב החדש יכלול את שטח הנכס החדש בהתאם לתוצאות המדידה והודעת השומה החדשה.

נודה לכם על שיתוף הפעולה למען הצלחתו של הסקר, לטובת גביית מס אמת שוויוני, בהתאם לגודל הנכסים בפועל.