ביקור מנכ"ל משרד החינוך


14/09/2017 07:47

ביקור מנכל משרד החינוך

מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב ביקר במועצה המקומית קריית עקרון.
אבואב הגיע יחד עם מנהלת מחוז מרכז, אליו אנו שייכים, הגברת עמליה חיימוביץ, במפגש פרש מר אבואב את משנתו בנושא החינוך, "חינוך משמעו שילוב ידיים ועשייה משותפת".
אבואב שמע ממר חובב צברי על ההשקעה בחינוך בקריית עקרון, שמח לשמוע על הצמיחה במערכת החינוך שחלה בשנים האחרונות שהינה תולדה של הפניית תקציבים, השקעה וחשיבה מחוץ לקופסה תוך שיתוף פעולה פורה בין כל הגורמים העוסקים בחינוך, הן בקריית עקרון והן מחוצה לה.

ביקור מנכל משרד החינוך ביקור מנכל משרד החינוך ביקור מנכל משרד החינוך ביקור מנכל משרד החינוך