בצלאל ז"ל


24/07/2018 07:51

למשפחת מדהלה,

משתתפים בצערכם הכבד במותו של

בצלאל ז"ל

איש אהוב ויקר

מי יתן ולא תדעו עוד צער

יוסק'ה ורבר יו"ר ארגון יד לבנים רחובות

חברי ההנהלה והעובדים