בקריית עקרון מדברים ועושים חינוך


08/09/2016 10:54

ערב שיח ציבורי עם מנהלת המחלקה הנכנסת הגברת אביבה וגנר

בין השאר הוצגה מצגת שכללה נתונים חזון ופרוייקטים בביצוע.

נכחו ועדי ההורים חברי מועצה מנהלות בתי הספר וצוותי חינוך נוספים.

פאנל שחתם את השיח ענה על שאלות ובקשות הציבור.

בפאנל: אביבה וגנר מנהלת מחלקת חינוך, נועם אהרון חבר מועצה מחזיק תיק חינוך וביטחון וראש המועצה חובב צברי