דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2019


07/07/2020 15:20

להלן דו"ח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע במועצה המקומית קריית עקרון, הנוגע לתקופה  שבין 01 בינואר 2019 לבין 31 בדצמבר 2019:

אופן המענה הבקשה:

הרשות מסרה את המידע המבוקש 16
הרשות מסרה את המידע באופן חלקי 0
הרשות דחתה את הבקשה למסירת המידע 0
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 0
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה 1
הטיפול בבקשה טרם הסתיים 1
סה"כ 18

זמן טיפול:

מס' הבקשות שטופלו במסגרת זו אחוז מכלל הבקשות
לא עולה על 15 יום 3 18.8%
בין 16-30 יום 5 31.3%
בין 31-60 יום 8 50.00%
בין 61-120 יום 0 0%
מעל 120 יום 0 0%
סה"כ 16 100%

חוק חופש המידע אגרות:

סכום אגרות בקשה שניגבה במסגרת חוק חופש המידע 310 ₪