דו"ח שנתי מאת הממונה על חוק חופש המידע במועצה המקומית קריית עקרון לשנת 2017


21/07/2019 13:36

בהתאם לסעיף 5 לחוק חופש המידע – 1998, וסעיף 7 בתקנות חופש המידע – 1999 – להלן דוח שנתי מאת הממונה על חוק חופש המידע במועצה המקומית קריית עקרון לשנת 2017:

נתונים כמותיים

  • מספר הבקשות לקבלת מידע: 8

פילוח הבקשות

הבקשות לקבלת מידע התייחסו ל:

  • מידע הנדסי 3 37.50%
  • רישוי עסקים 2 25.00%
  • מחלקת הגביה 1 12.50%
  • ספורט 1 12.50%
  • התקשרויות המועצה 1 12.50%

זמן טיפול עד למענה

  • עד 7 ימים 3 37.50%
  • 8 עד 14 יום 1 12.50%
  • 15 עד 30 יום 2 25.00%
  • 31 עד 45 יום 2 25.00%

הדוח אינו כולל פניות למידע שנענות בע"פ, והפניה לגורמי הטיפול במועצה

איזי בנוזיו – רו"ח, מבקר המועצה והממונה על חופש המידע