דחיית איסוף הגזם


24/09/2020 11:23

תושבי קריית עקרון,

איסוף הגזם יידחה מיום ראשון, ערב יום כיפור, ליום שני, בצאת יום כיפור.

זאת על מנת לשמור על ניקיונה של המועצה בזמן יום מיוחד וקדוש זה.