הודעה בדבר ביצוע סקר ומדידות נכסים לצרכי ארנונה


01/07/2024 14:56

תאריך: 24/06/2024

לכבוד
תושבי קריית עקרון
שלום רב ,

הנדון : הודעה בדבר ביצוע סקר ומדידות נכסים לצרכי ארנונה

  1. המועצה נערכת לבצע מדידות של הנכסים שבתחומה, במטרה לבצע גביית מסים מלאה ושוויונית בין כל התושבים ובעלי העסקים במועצה . המדידות יבוצעו עבור המועצה באמצעות חב' קלימי-אורן בע"מ (להלן-"חברת המדידות").
  2. בהתאם לסמכותה של המועצה מכוח סעיפים 288 – 287 לפקודת העיריות, הנכם נדרשים לאפשר לעובדים/ מורשים מטעם חב' המדידות להיכנס לנכס לביצוע מדידות.
  3. המדידה באזורכם  תבוצע בין התאריכים ה – 01/07/2024  ל- 31/07/2024 ברחובות הבאים:
    יורדי הסירה, הדס, מאיר בעל הנס, כובשי החרמון, עמיחי, ספיר, הפנינים קהילת אוהיו, היהלום, שיזף ,דוד צדוק הלוי, נופר
  4. אנו ממליצים לבצע תיאום  למדידה, תושב שמעוניין  לבצע תיאום מדידה  מתקיימת המדידה יפנה ישירות לחב' המדידות. ניתן לפנות בטלפון שמספרו : 08-9493047 בימים א'-ד' בשעות: 08:30-16:30,  ביום ה' 08:30-15:30, או בדוא"ל:  orah@kalimioren.com.

 יש להשאיר הודעה עד יום ה' 04/07/2024 (לאחר מועד זה לא יתואמו מדידות) הכוללת את  הפרטים הבאים : שם מלא, כתובת   מלאה (ישוב, רחוב, מס' בית) ומספר טלפון לחזרה.

  1. תושב שאינו מעונין בתיאום מדידה מתבקש להשאיר את חצר הבית  / הנחלה  פתוחים  – אם יש כלבים יש לוודא שהם קשורים  ,אחרת זה יחשב סירוב מדידה .תושב שלא יתאם מדידה ובוצעו שינויים בבית וככל שהחצר תהיה סגורה ו/או כלב משוחרר תשלח שומה על פי מיטב השפיטה .  
  1. בתום המדידות בישוב ישלחו אליכם תוצאות המדידה.
  2. לידיעתך, אם ברצונך להשיג על המדידה, עליך להפקיד במועצה שיק פיקדון ע"ס 250 ₪  שיוחזר במידה וההשגה הייתה מוצדקת.

המועצה מבקשת להודות לכם על שיתוף הפעולה ועל היערכותכם בהתאם.

בכבוד רב,
אלון גרינברג – גזבר