הודעה לציבור על אפשרות הסגר בית בעקבות תיקון פקודת הכלבת


30/11/2020 19:07

הכנסת אישרה "תצפית לכלבים וחתולים שנשכו" ועומדים בדרישות החוק, במקום הסגר לתצפית כלבת בכלביה

השירות הווטרינרי הרשותי במועצה המקומית קריית עקרון שמח לבשר לתושבים כי בתאריך 11.11.2020 אישרה כנסת ישראל תיקון לפקודת הכלבת בעל חשיבות רבה לבעלי החיים ובעליהם.

בתיקון הפקודה הוכנסו שני שינויים חשובים:
א. השינוי הראשון מתייחס לתקופת ההסגר לתצפית כלבת שתהיה מעתה למשך 10 ימים מיום שבעל החיים נשך/שרט אדם ולא מיום שבעל החיים מוסגר.

ב. השינוי השני מתייחס לאפשרות של הסגר הכלב / חתול שנשכו או שרטו בבית, קובע את תנאי הסף הנדרשים לאישור הסגר בבית, ואת האופן בו תתבצע תצפית ביתית כאלטרנטיבה להסגר בכלבייה של כלבים וחתולים שנשכו/שרטו אדם.

יש לציין כי מטרת ההסגר בכלביה או האלטרנטיבה שהיא תצפית ביתית, אינה להעניש את בעל החיים שנשך, אלא לוודא כי בעל החיים אינו חולה בכלבת וכי לא הדביק חלילה את האדם שננשך על ידו.

בעקבות התיקון, ניתנה לרופא הווטרינר הרשותי האפשרות להמיר את ההסגר בכלבייה מאושרת על ידי מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות בתצפית ביתית, או במקרים של בעל חיים חולה או פצוע שאינו יכול להיות בביתו בהסגר, אפשרות של תצפית במרפאה וטרינרית שקיבלה אישור לכך.

גם כיום לאחר שינוי החוק, ברירת המחדל לתצפית כלבת של כלב או חתול שנשכו אדם, הינה בכלבייה שהיא תחנת תצפית לכלבת ומאושרת לכך על ידי מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות.

תנאי הסף הנדרשים לאישור תצפית ביתית לכלבת

האלטרנטיבה של תצפית ביתית יכולה להישקל ע"י הרופא הווטרינר הרשותי, רק בהתקיים התנאים הבאים:

 1. הבעלים או המחזיק בכלב או חתול, התייצב בשירות הווטרינרי הרשותי עם בעל החיים בתוך 24 שעות מרגע שנודע לו דבר הנשיכה/שריטה.
 2. הכלב הוחזק ברישיון בתוקף במועד הנשיכה – כל הכלבים במדינת ישראל מחויבים בחיסון כלבת והוצאת רישיון מגיל 3 חודשים ואחר כך אחת לשנה.
  מכלב שהרישיון להחזקתו אינו בתוקף תימנע האפשרות של תצפית ביתית וחובה יהיה להסגירו בכלביה המשמשת תחנת תצפית לכלבת.
 3. במקרה של חתול תתבצע בדיקה של תיעוד חיסון כלבת מהימן ב-15 החודשים האחרונים טרם הנשיכה השרות הווטרינרי הרשותי במועצה המקומית קרית עקרון משתמש בתוכנה אינטרנטית אשר מסוגלת לקלוט ולשדר באופן מקוון כל חיסון למניעת כלבת שמבוצע ומוזן במערכת. לאור האמור, ממליץ השרות הווטרינרי הרשותי, לבעליהם של חתולי בית, לבקש מהרופא הווטרינר שחיסן את החתול לתעד את חיסון החתול באותה התוכנה המשמשת גם לרישום חיסון הכלבים כנגד כלבת כראייה.
 4. הרופא הווטרינר הרשותי יבצע תחקיר עם הבעלים – במטרה לברר האם הכלב או החתול שהו באזור נגוע בכלבת בשלושת החודשים טרם הנשיכה ו/או באו במגע עם בעל חיים החשוד כנגוע בכלבת ב-45 הימים טרם הנשיכה. התחקיר כולל חתימה של הבעלים על תצהיר.
 5. בעל הכלב / חתול יגיש בקשה לאישור תצפית ביתית לכלב שנשך.
 6. הרופא הווטרינר הרשותי יאשר בכתב את מקום ותנאי החזקתו בתצפית של בעל החיים – עם אישור הבקשה, ישלם בעל הכלב/חתול אגרת טיפול בהסגר בית בסך 365 ₪ בשירות הווטרינרי או במשרדי הרשות המקומית.
 7. בעליו ו/או המחזיק בבעל החיים בתצפית ביתית יחתום על תצהיר הכולל את ההתחייבויות הבאות:
  7.1. להביא מידית את הכלב או החתול לבדיקה במצב של שינוי בהתנהגות או בבריאות בעל החיים.
  7.2. במקרה שבעל החיים מת בתקופת התצפית, מתחייב הבעלים למסירה מידית של הגופה לבדיקת כלבת שלאחר המוות, בהתייעצות עם הרופא הווטרינר הרשותי ועל פי הנחייתו.
  7.3. לנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת מגע של בעל החיים עם כל אדם או בעל חיים אחר למעט מי שנמצא במקום הפיקוח וההשגחה דרך קבע.
  7.4. לדווח מידית על בריחה או היעלמות של בעל החיים ממקום התצפית.
  7.5. חתול ייצא רק לבדיקה ווטרינרית ואך ורק בכלוב נשיאה תקין המתאים למידותיו.
  7.6. כלב יוכל לצאת לבדיקה ו/או טיול למרחק של עד 500 מטר מהמקום שאושר להחזקתו, כאשר הוא מוחזק ע"י אדם מעל גיל 18 שנים והמסוגל לשלוט בו, כשהוא מובל ברצועה שאורכה אינו עולה על 2 מטר ופיו חסום בזמם. אין אישור להכניס כלב כזה לגינות כלבים, גנים ציבוריים, גני משחק ומוסדות ציבור או לטייל אתו במקומות הומי אדם.
 8. בעליו של כלב או הכלב/החתול יגיעו עם בעל החיים לבדיקה ע"י הרופא הווטרינר הרשותי בשרות הווטרינרי לפחות 3 פעמים במהלך תקופת ההסגר לשלילת סימנים קליניים המחשידים למחלת הכלבת:
  8.1. בדיקה ראשונה תתבצע תוך 24 שעות מרגע שנודע דבר הנשיכה/שריטה. במעמד זה יקבע הרופא הווטרינר הרשותי, את תנאי ההסגר.
  8.2. בדיקה שנייה תתבצע בתיאום באמצע התקופה של ההסגר קרי בין היום ה-4 ליום ה-6 לנשיכה/שריטה.
  8.3. בדיקה שלישית תתבצע ביום שבו אמור בעל החיים להשתחרר מתצפית הכלבת.
 9. מטרת תשלום האגרה שנקבעה בחוק בסך 365 ₪ – האגרה הנה עבור ליווי ופיקוח וטרינרי של הליך ההחזקה בתצפית בית והיא תשולם במעמד הבדיקה הראשונה.
 10. אי הבאת הכלב להסגר תוך 24 שעות, בין אם מדובר בהסגר בכלבייה או בהסגר ביתי, ו/או הפרת תנאי ההסגר, עלולים, על פי חוק, לגרום להשתת קנס מנהלי של 2000 ₪ על בעליו של הכלב/חתול שנשך.

השרות הווטרינרי הרשותי קורא לתושבי המועצה בעלי הכלבים, להקפיד ולהסדיר את החזקת כלבם ברישיון ולא לאפשר לתוקף הרישיון לפוג כדי שיוכלו ליהנות מאפשרות התצפית לכלבת במסגרת הסגר ביתי.

בברכת בריאות הציבור ורווחת בעלי החיים,
ד"ר קובי איבגי
רופא וטרינר רשותי