הודעה על הפסקת מים ברחוב יהלום


31/07/2022 18:58

עקב עבודות בצנרת המים בקריית עקרון, תהיה ביום שלישי 02.08.2022 הפסקת מים ברחוב יהלום בין השעות 11:00-14:00