הזמנה להגשת מועמדות כחבר ויושב ראש ועדת ערר לענייני ארנונה שליד המועצה המקומית קרית עקרון


01/07/2024 13:01

הזמנה להגשת מועמדות כחבר ויושב ראש ועדת ערר לענייני ארנונה שליד המועצה המקומית קרית עקרון