המשך ביצוע קו הביוב ברחוב לוטם והתחברות לרבין


06/01/2020 08:50

היום 06.01.2020 ימשכו עבודות ביצוע קו הביוב ברחוב לוטם והתחברות לרבין, במהלך העבודות יהיו שינויים בהסדרי התנועה ברחובות הנ"ל