הנחיות הגנת הפרטיות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות


11/10/2023 11:58

להלן יפורטו ההוראות החלות על המתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות ואחרים (להלן – המתמודד/ת או המתמודדים), 1 בכללם מועמדים לראש הרשות המקומית ורשימות מועמדים למועצת הרשות, בכל הנוגע לאיסוף, עיבוד ושימוש במידע על הבוחרים בבחירות לרשויות המקומיות…