הסיב האופטי מגיע למועצה


27/06/2022 18:00

בהמשך לביקור של שר התקשורת יועז הנדל בשבוע שעבר. נפגש היום ראש המועצה, חובב צברי, עם עוזי מלכה, ראש חטיבת ההנדסה רשת ותשתית של בזק. במפגש סוכם על פריסת הסיבים האופטיים לכל היישוב וכבר בינואר 2023 יחל החיבור הראשון לתושבי היישוב. סיום פריסת כלל הסיבים האופטיים לכלל היישוב יסתיים במרץ 2023.

ראש המועצה, חובב צברי: "אנו ממשיכים לפעול בכל הגזרות והתחומים לפיתוח היישוב הנהדר שלנו! שמנו לעצמנו כמטרה גם את תחום הדיגיטציה והתקשורת כאחד התחומים שיביאו את הקידמה הטכנולוגית לקריית עקרון וינגישו את התקשורת ביישוב!"