הקמת מתקני פרסום ומתן זכויות פרסום במועצה המקומית קריית עקרון


06/09/2017 16:17

מכרז פומבי 4/2017

מכרז שילוט לפרסום