מערכת החינוך בקריית עקרון תתחיל לפעול באופן מלא


15/05/2020 10:33

הורים יקרים! לאחר חודשים – מערכת החינוך בקריית עקרון תתחיל לפעול באופן מלא.

בתי הספר

בקריית עקרון יחזרו בתי הספר בן צבי וחמ"ד אוהל מאיר לשיגרה מלאה. שכבות א-ג יגיעו ביום א' 17.5.20 וילמדו בכיתות מלאות וללא חלוקה לקפסולות. שכבות ד-ו- יצטרפו גם הם ללמידה מלאה ביום ב' 18.5.20.

מנהלות בתי הספר תעברנה מערכות מסודרות, נהלים ואורחות חיים. חשובה ההקפדה והשמירה על ההנחיות למען בריאות ילדינו ואנשי הצוות.

אנחנו מאמינים בצוותי החינוך אשר ימשיכו להקפיד על כל הנחיות ההגיינה הנדרשות.
אנחנו כרשות נסייע ונקדם נקיון יסודי בבתי הספר כנדרש.

גני הילדים

בקריית עקרון יחזרו גני הילדים לשיגרה מלאה החל מיום א 17.5.20, כניסת הילדים לגן תתאפשר החל מהשעה 8:00-14:00, יש להצטייד בהצהרת בריאות ובהזנה מהבית. לא תתאפשר כניסת הורים למתחם הגן – נא הבנתכם.

אנחנו מאמינים בצוותי החינוך שלנו גננות וסייעות נפלאות אשר תמשכנה להקפיד על כל הנחיות ההגיינה הנדרשות. מנהלות הגנים תעברנה לכם ההורים אורחות חיים ועדכונים לשבוע הקרוב ולהמשך.

מעונות וצהרונים

מעונות וצהרוני המרכז הקהילתי יפתחו במתכונת רגילה החל מיום שני 18.05.20

בריאותנו בידיינו יחד נצליח.
בברכת שבת שלום.