יום הזיכרון ליהודי אתיופיה


05/06/2024 22:59

היום תושבים מבני קהילת "ביתא ישראל" נסעו לירושלים אל הטקס הממלכתי לציון יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ ישראל, סיפורם של שתי תושבות היישוב קריית עקרון.

סיפורה של דברה מהרי:

משפחתה של דברה מהרי יצאה אל המסע לישראל בשנת 1988 מהכפר קומבל שבמחוז סמיין אל עבר מחנה ספוהה שבסודן בהכוונת המוסד, במהלך המסע איבדה דברה את שלושה מילדיה מבין 5 ילדים. שמותיהם הם: וויזרו נגש ז״ל, דסלה נגש ז״ל, תקווה נגש ז״ל.

במחנה בסודן דברה ילדה בת שזכתה להגיע לישראל. במאי 1991, משפחתה של דברה הגיעה לישראל, וגרה ביישוב קרית עקרון וילדה עוד שני בנים. דברה את גיבורה אמיתית!

סיפורה של שושנה טדלה:

משפחתה של אסרסה (שושנה) תדלה יצאה אל המסע לישראל בשנת 1983 מהכפר אצ׳רגה אל עבר סודן בהכוונת המוסד, במהלך המסע איבדה את סבתא שגידלה אותה מגיל 4 תהון עלמו טיים ז״ל ואת דודה ביינה אלעזר ז״ל.

בדצמבר 1984, משפחתה של שושנה הגיעה לישראל וגרה ביישוב קרית עקרון. שושנה את גיבורה אמיתית!