מדריך פעולה ליישום תקנה 15


11/10/2023 11:45

לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) בעת התקשרות עם גורם חיצוני

בשנים האחרונות, גוברת מגמת ההסתייעות של ארגונים רבים, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי, בנותני שירותים חיצוניים דרך מיקור חוץ, שניתנת להם גישה גם למאגרי המידע האישי של הארגון )להלן גם: "הספק" או "גורם חיצוני"(. לשימוש בספקים יתרונות רבים…