מכרז: מזכירת אגף ביטחון בטיחות ושירות


21/11/2022 17:26

מכרז פנימי / פומבי מס' 27/22

היקף משרה: 100%

כפיפות: מנהל אגף ביטחון בטיחות ושירות

אופן ההעסקה: דירוג מנהלי מתח דרגות 7-9 / דירוג המח"ר מתח דרגות 37-39

תיאור התפקיד: ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת הרשות, לפי הנחיות הממונה.

עיקרי התפקיד:

1. ניהול והקלדה של מסמכים

 • הקלדת מסמכים באמצעות תוכנת מעבד תמלילים.
 • הדפסה ומשלוח של מסמכים.
 • תיקון מסמכים לאחר הגהה.
 • אחסון וגיבוי קבצים במחשב.
 • הקלדה ועיצוב של מצגות.
 • צילום, שכפול, כריכה של מסמכים ועוד.
 • קבלה והעברה של מסמכים לגורמים הרלוונטיים ברשות.
 • תיוק מסמכים, באופן המבטיח את זמינותם.
 • מיון מסמכים ומשלוחם לארכיון.
 • סליקת מסמכים, על פי הנחיית הממונה.
 • איסוף חומרים והכנתם לישיבות בהן משתתף הממונה.
 • רישום פרוטוקול ישיבות, על פי הנחיית הממונה, והפצתו לפי רשימת תפוצה מוגדרת.

2. טיפול בדואר רגיל ואלקטרוני

 • קליטה ומיון של דואר.
 • ניתוב דואר על פי הנחיית הממונה.
 • הכנה ומשלוח של דואר עבור הממונה.

3. מענה טלפוני ומענה לפניות הציבור

 • מענה טלפוני במשרד ורישום הודעות טלפוניות.
 • ניתוב פניות תושבים המגיעות למנהל היחידה.
 • סינון וניתוב שיחות למנהל היחידה

4. ניהול לוח זמנים ופגישות של הממונה

 • תיאום טלפוני של פעולות ופגישות עבור הממונה.
 • משלוח תזכורות שונות (אירועים, פגישות וכיוצ"ב)

תנאי סף:

השכלה: תואר ראשון

דרישות נוספות:

 • שפות – עברית ברמת שפת אם.
 • יישומי מחשב – היכרות בסיסית עם יישומי האופיס

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • ארגון מידע וסדר.
 • שירותיות.

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת מועמדות:

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל.

טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 04.12.2022 בשעה 20.00.

 • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
 • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה