מיגור תופעת כלבים משוטטים


13/04/2022 16:24

המועצה ממשיכה בפעילותה למיגור תופעת כלבים משוטטים במרחב הציבורי. רק ביומיים האחרונים נלכדו 4 כלבים ובעליהם נקנסו.

כלבים משוטטים במרחב הציבורי הינה תופעה מסוכנת הן כלפי האדם והן כלפי החי – סכנה מנשיכה ועד מחלת הכלבת. בנוסף נוצר גם מפגע תברואי וסביבתי של צואת הכלבים.

שימו לב, גובה הקנס בגין שוטטות כלב עומד ע"ס 475 ש"ח.

אנו מבקשים מבעלי הכלבים, לשמור על כלביהם וללוות אותם שהם קשורים ברצועה.

שומרים על קריית עקרון בטוחה ונקיה!