מכרז למתן שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות


13/07/2023 19:55

מכרז פומבי