מכרז פומבי להפעלת תכנית "קהילה תומכת לאזרחים ותיקים"


16/06/2024 21:33

מכרז פומבי מס' 2-6-2024 להפעלת תכנית "קהילה תומכת לאזרחים ותיקים " במועצה המקומית קריית עקרון