מנהל/ת תחום רישוי עסקים


03/02/2017 10:46

מכרז פומבי מספר 3/17

המשרה מאוישת כיום

תואר תפקיד: מנהל/ת תחום רישוי עסקים

היקף משרה: 100%

כפיפות ארגונית: ראש הרשות.

תיאור תפקיד:

ניהול תחום רישוי עסקים, הליך קבלת רישיון עסק, פיקוח על פעילות העסקים בהתאם להוראות הדין הקיים ולחוקי עזר עירוניים.

התפקיד כולל:

ניהול הליך קבלת רישיון עסק

 • מתן הנחיות למגישי בקשות לקבלת רישיון עסק בנוגע להכנת תוכנית עסק, הליך רישוי וכיו"ב.
 • ניהול הליך גביית אגרות עבור השירותים הניתנים.
 • ניהול הליך בחינת בקשה לקבלת רישיון עסק.
 • בדיקת בקשות לקבלת היתר מזורז בכפוף לקבוע בהוראות החקיקה בנושא.
 • מעקב ובקרה אחר יישום הרפורמה החדשה ברישוי עסקים, בהתאם למפרט אחיד שגובש.
 • ניהול הנפקת רישיונות זמניים וביצוע חידוש רישיונות תקופתיים, כולל מעקב ובקרה בנושא רישוי עסקים.
 • אחריות על רישוי עסקים באירועי המועצה ובמוסדות המועצה.

ניהול ומעקב שוטף אחר יישום חוק רישוי עסקים במועצה

 • ניהול מאגר בעלי העסקים במועצה, במאגר הייעודי, על בסיס שוטף וע"פ צורך בתאום עם מהנדס המועצה ומנהל מחלקת הגביה.
 • מיפוי, מעקב והשלמת תוכן המאגר, לאחר סנכרון עם המחלקות הרלוונטיות במועצה, כולל היסטורית אכיפה וסטאטוס אכיפה ועדכון פרטים בתוכנות הרלוונטיות ובעמדה ממוחשבת.
 • ביצוע ופיקוח אחר עמידה בנוהל מעקב ובקרה ליישום חוק רישוי עסקים.

אכיפת חוק רישוי עסקים במועצה

 • מעקב קבוע אחר סטטוס יישום חוק רישוי עסקים בקרב העוסקים במועצה.
 • גיבוש ועמידה בתכנית עבודה ובתכנית פרטנית לאכיפת חוק רישוי עסקים במועצה, ע"פ מדיניות האכיפה הרשותית ובתיאום עם היועמ"ש.
 • ביצוע כל פעולות האכיפה והפיקוח הנדרשות כגון התראות, גביית גרסה, שימועים, הגשת תיקי פיקוח וכתבי אישום וכיוצ"ב).
 • הסברה – ביצוע הסברה שוטפת ויזומה לבעלי עסקים במועצה באמצעות מודעות בעיתון ובאתר, כנסים לבעלי עסקים, פגישות עם בעלי עסקים וכיוצ"ב.
 • המשך הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים, בהתאם למפרט אחיד ומגובש.

דרישות התפקיד:

השכלה:

 • 12 שנות לימוד לפחות
 • השכלה נוספת – יתרון
 • קורס רישוי עסקים שלב א'

ניסיון:

נדרש ניסיון קודם של לפחות 4 שנים.

כישורים אישיים:

תכונות אישיות: אמינות ומהימנות אישית, יוזמה, קפדנות, עירנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, סדר וניקיון, מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות.
תכונות ניהול וארגון, יכולת קבלת החלטות, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות, קיום וטיפוח יחסים.

מצבי תפקיד: התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות.

הגשת מועמדות:

הורדת טופס הגשת מועמדות למכרז

 • על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות במסירה אישית ומעטפה סגורה, לרונית איציקסון.
 • טלפון לבירורים: 08-6228852/66
 • את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 19.02.2017 שעה 13:00.
 • רק מועמדים/ות העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
 • המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.