מפגש עם ילדי הגנים


03/11/2016 20:16

ראש המועצה חובב צברי מתפנה מניהול היישוב לטובת מפגש עם ילדי הגנים ומקריא להם סיפור, מרגש…