מצלמות אבטחה ושרותי ענן


17/08/2020 16:00

מכרז להקמה, אספקה, התקנה, אחזקה ושירות של מערך מצלמות כולל מערכת שליטה, בקרה והקלטה המבוססת שירותי ענן וכל ציוד התשתית הנדרש עבור המועצה המקומית קריית עקרון.

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: 27.10.2020 בשעה: 14:00

תשובות לשאלות ההבהרה למכרז 2020-11 מצלמות ושירותי ענן בקריית עקרון

נספח ט' – נוסח ערבות ביצוע

פרוטוקול סיור קבלנים 25.08.2020

הערות:

 • ניתן לרכוש את המכרז באמצעות העברה בנקאית או תשלום המכרז בכרטיס אשראי.
 • לצורך ביצוע התשלום ,נא ליצור קשר עם הגביה בטלפונים הבאים – 08-6228840/1/2/3 בימים א, ב', ג' ה, בין השעות 15:30 – 08:00 וביום ד' מהשעה 08:00-16:00.
 • בגוף המכרז, בכל מקום שמוזכר קובץ האקסל,  יש קישור להורדת קובץ האקסל, יש לשים לב, כי לפעמים בארגונים מסוימים קישור מסוג זה נחסם. במידה והקישור נחסם, יש לפנות למחלקת ה-IT  שלכם לצורך הורדת הקובץ באמצעות הקישור. (לנוחיותכם להלן קישור ישיר לקובץ האקסל: https://bit.ly/Ekron-11-2020-Excel)

הערות בנוגע לקובץ האקסל:

 • אין כל שינוי מהותי בקובץ האקסל המחייב עדכון גירסת אקסל.
 • נא להשתמש באקסל המקורי שקישור אליו צורף למסמכי המכרז.
 • על כל קבלן למלא את סעיפי הטבלה כרגיל, כאשר עליו להתייחס לסעיפים הבאים בהתאם לתיקוני טקסט שפורסמו.
 • למען הסדר הטוב, להלן הסעיפים המדוברים:
  1. בסעיפים 5.1.1 עד 5.1.6 בטבלה – בכל מקום שכתוב "(מחיר ל5 שנים)" ירשם "(מחיר לחודש קבוע ל5 שנים)"
  2. בסעיף 5.1.9  בטבלה – במקום "הגדלת משך הקלטה לערוץ (כולל גיבוי)" ירשם "הגדלת משך הקלטה לערוץ ב100GB (כולל גיבוי)"
  3. בסעיף 5.1.40 בטבלה, בתא של המחיר המקסימלי –  במקום "25" ירשם "2500". מובהר כי בעקבות התיקון, בסעיף 5.1.40 מותר לרשום כל מחיר בין 0 ל2500 ש"ח.