מתקני מיחזור נייר וקרטון

מס"דרחובמיקום
1עמיחיצמוד למקלט 17
2מרבד הקסמיםליד הדואר
3המיסדיםפינת משה שרת
4קרן היסודבחניה האמצעית
5הרב יעבץסמוך לחנית ביה"ס
6שבז"יסמוך לכולל
7הבנים סמוך לפסיכולוגי
8הבניםסמוך לגן יוסף
9הבניםפינת שבז"י
10נווה אשכולסמוך למקלט
11הסביוניםמול 11
12הסביוניםמול 8
13הכלניתמול בית עינב
14הנרקיסליד הדואר
15רחבת המועצה
16משה ליבי
17התמרליד גן נחניאלי
18הדובדבןבכניסה
19האירוס פינת הכלנית
20ויצמןכיכר באדרי
21הרצלקונדטוריה צפיחית
22משה שרתמכולת יעקוב [בנאל שעבר]
23לוטםבית קברות מוסלמי
24אירוס ליד המוטמנים
25הבניםצמוד לרווחה
26שבז"יליד אוהל מאיר