סייע/ת מוביל/ה בגן ילדים


11/08/2020 15:02

לאגף החינוך בקריית עקרון דרוש/ה סייע/ת מוביל/ה בגן ילדים

הגדרות המשרהסייע/ת לגן ילדים ממלכתי / ממלכתי-דתי

היקף משרה: 100%

תנאי העסקה: דרוג דרגה

כפיפות מקצועית: רכזת גני ילדים ברשות והגננת

כפיפות ארגונית: מנהלת אגף החינוך ברשות

תיאור התפקיד: טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית הגננת וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.

תחומי אחריות ומשימות עיקריות:

 • הכנת הגן לקראת יום לימודים
 • אחריות על תחום הזנת הילדים בגן
 • מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם.
 • שמירה על ניקיון הגן וסביבתו.
 • סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן.
 • תמיכה בגננת במימוש תוכנית העבודה של הגן
 • החלפת הגננת בהיעדרה ובהיעדר גננת מחליפה.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות:

הכנת הגן לקראת יום לימודים וסגירתו בסיום:

 • פתיחת שערי הגן, קבלת ילדי הגן והובלתם לפעילות המקדימה בגן.
 • הכנה של חומרי עבודה ולמידה, אביזרים לפעילות הפדגוגית המתוכננת וכדומה, בהנחיית הגננת.
 • סיוע לגננת בהכנת הגן לקראת חגים ואירועים מיוחדים.
 • ווידוא הצטיידות וביצוע רכש של ציוד ניקיון בתיאום עם הגננת.
 • סגירת הגן ונעילת שעריו לאחר ווידוא שאין הימצאות ילדים בגן.

אחריות על תחום הזנת הילדים בגן:

 • גיבוש תפריט המזון בתיאום עם הגננת והזמנת המצרכים בהתאם.
 • הכנת מצרכי המזון לקראת הזנת הילדים.
 • עריכת השולחן לארוחות והגשת המזון תוך ווידוא בטיחות האוכל בהתאם להנחיות הבטיחות.
 • ווידוא אכילה של הילדים בעת הגשת המזון.
 • פינוי השולחן, הדחת כלי האוכל וארגון המטבח.
 • ביצוע רכש של ציוד הזנה בתיאום עם הגננת והרשות.

מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה על ניקיונם ורווחתם:

 • תמיכה בילדים בעת הפעילות המוטורית בחצר על פי תכנית העבודה ובתיאום עם הגננת.
 • סיוע לגננת בביצוע הפעילויות השונות עם הילדים בהתאם להנחיותיה.
 • הדרכה פרטנית של הילדים לעצמאות בתחום ההיגיינה האישית (החלפת בגדים, הלבשה, רחיצה, נטילת ידיים, סיוע ביישום תוכניות גמילה וכו').
 • השגחה על כללי התנהלות נאותים של הילדים בעת הפעילות.

שמירה על ניקיון הגן וסביבתו:

 • השגחה על הסדר והארגון של הציוד והאביזרים בשעות השהות של הילדים בגן.
 • ביצוע עבודות סר וניקיון בחדרי הגן, בחצר, בפינת החי ובמחסן.
 • שימור ותחזוקה של פינות ייחודיות בגן (צמחיה, גינה, פינת חי, פינת ליטוף, מרכזי למידה דינאמיים) וסיוע לגננת בארגון הסביבה החינוכית.
 • השקיית הגינה, גירוף החול בארגז החול ובחצר, הוצאת כלים מהמחסן לחצר והחזרתם למקום.

סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן:

 • ביצוע סריקה בטיחותית וביטחונית בטרם הגעת הילדים לגן ובטרם יציאתם לחצר.
 • פתיחה וסגירה של השערים ווידוא כניסה לגן רק של מבקרים מורשים.
 • ווידוא פיזור הילדים בסוף היום בטרם סגירת הגן.
 • הגשת עזרה ראשונה או סיוע לגננת בהגשת עזרה ראשונה בעת הצורך.
 • מתן התראה לגננת על כל ליקוי או תקלה המתגלה ברחבי הגן והזמנת שירותי תיקונים על פי הצורך.

תמיכה בגננת במימוש תוכנית העבודה של הגן:

 • ביצוע משימות פדגוגיות לבקשת הגננת ובהתאם לתוכנית העבודה של הגן.
 • סיוע ותיווך לילדים בעת הפעילויות המתקיימות בגן כגון יצירה, משחק, זרימה חופשית וכו'.
 • סיוע לגננת בהכנה ובהוצאה לפועל של פעילויות מיוחדות בגן ומחוצה לו.
 • השתתפות באספות הורים ובפעילות הגן מעבר לשעות הלימודים.
 • קבלת הנחיות והדרכות מיחידת החינוך ברשות, בשיתוף מפקחת גנ"י והמדריכות בגן.

החלפת הגננת בהיעדרה ובהיעדרות גננת מחליפה (במקרים חריגים בלבד):

 • ביצוע התוכנית הפדגוגית המתוכננת.
 • דיווח לגננת על ההתנהלות והאירועים בעת היעדרה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • ניקיון, דאגה להיגיינה אישית ולהזנה לילדים.
 • עבודה עם ילדים.
 • הסייעת מנועה מלתת להורים דיווחים על התפתחות הילדים (תפקיד הגננת בלבד).

השכלה והכשרה:

 • 12 שנות לימוד
 • סיום קורס סייעות המאושר על ידי משרד החינוך, וזאת תוך שנתיים מיום תחילת המינוי.
 • סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה.

שפות:

 • עברית ברמה טובה מאוד.

רישום פלילי:

 • היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א-2001.

כללי:

 • קוד הלבוש במוסד החינוכי יהיה בהתאם למקובל אצל אוכלוסיית היעד

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד לשלוח  קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המסמך לעיל, באמצעות דואר אלקטרוני : orit@ekron.org.il

איש קשר לעניין מסמך זה: אורית בוחבוט, טל: 08-6118297 עד לתאריך 18.08.2020

רק מועמדים העונים על דרישות הסף, יענו.

 

בכבוד רב,

אביבה וגנר – מנהלת אגף חינוך 

כוכי טרי – רכזת גני ילדים

 

הבהרה מגדרית – מסמך זה מיועד לגברים ונשים כאחד