עבודות השיפוץ והחידוש ברחבת המועצה מתקדמות


08/08/2022 09:45

תושבים יקרים, עבודות השיפוץ והחידוש ברחבת המועצה מתקדמות.

הכניסה לבניין המועצה יתאפשר מכיוון רחוב הרצל בלבד דרך הרמפה של סניף הדואר..

לידיעתכם!