עבודות לתוספת חניות בשכונת חבצלת הצעירה


29/11/2022 15:01

ביום ראשון, 04/12/22, תחל המועצה בעבודות לתוספת חניות בשכונת חבצלת הצעירה.

במהלך העבודות לאורך רחוב נרקיס, יתווספו 39 חניות ולאורך תקופת הביצוע לא יחסמו צירים.