דרוש: עו"ס התמכרויות פרט ומשפחה


07/06/2023 16:53

היקף משרה: 80% עו"ס התמכרויות 20% עו"ס פרט ומשפחה

כפיפות: מנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים

דירוג דרגה: דירוג העו"ס התמכרויות י' עד ח' , פרט ומשפחה יא' עד ט'.

תיאור התפקיד:

עו"ס התמכרויות:

 • אחראי למתן טיפול על רצף ההתמכרות לסמים, אלכוהול, הימורים והתמכרות התנהגותית לבני נוער (12-18) ולמבוגרים (18+).
 • מטפל במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי, והחברתי ע"י ייעוץ, טיפול פרטני ישיר ועקיף והפניה למסגרות ושירותי טיפול רלוונטיים.
 • ייזום פעולות איתור, בדיקת צרכים וסוגי המענים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו, קיום מפגשים ושיחות עם לקוחות נפגעי סמים.
 • מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום פיתוח שירותי טיפול באוכלוסיות היעד של מוסדות אלו.
 • אחריות לריכוז המידע על המטופלים והעברתו, ליחידה לטיפול נפגעי סמים.
 • ריכוז ושיווק נושא קידום גיוס משאבים וקיום פעולות מיוחדות למען אוכלוסיות נפגעי הסמים.

עו"ס פרט ומשפחה:

 • טיפול, ייעוץ וליווי לפרט ולמשפחה ובניית תוכניות טיפול מותאמות.
 • מתן תמיכה רגשית וליווי משפחות לילדים ובגירים עם צרכים מיוחדים.
 • קשר רציף ושת"פ עם גורמי הטיפול השונים בקהילה ומחוצה לה.
 • יצירתיות ופיתוח מענים המותאמים לבעלי צרכים מיוחדים ברמה הקהילתית.
 • מיצוי זכויות ושירותים בתוך הקהילה.

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, מרץ ופעלתנות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים טובים.

התאמות וייצוג הולם

התאמות: מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם: עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת מועמדות:

על המועמד העונה לדרישות התפקיד להגיש קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, ניסיון והמלצות באמצעות דואר אלקטרוני sarit@ekron.org.il טלפון לבירורים: 054-3330593

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה