פרוטוקול ישיבת מועצה 12/13


21/07/2019 14:59

02.07.2019
כ"ט בסיוון תשע"ט

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 30/06/2019 מס' 12/13

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית מ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • אריק חדד – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועץ משפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

נעדרו:

 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה

סדר יום:

 1. אישור מימון הפרש נסיעת חברת המועצה עו"ד ליטל ציפורי לביא.
 2. פתיחת תב"ר הקמת 2 גנ"י לחינוך התורני בסך 2,800 אלש"ח.
 3. אישור תמיכות עקיפות לשנת 2019.
 4. הכרזה על חלק מחלקה 244 בגוש 4540 לפי תשריט הרצ"ב, כמגרש חניה ציבורי לשימוש זמני, בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), תשמ"ז- 1987.
 5. עדכון הרכב ועדות המועצה.
 6. בקשה לאישור עבודה נוספת למנהלת אגף החינוך.
 7. תיקון תקציב שוטף 2019.

מהלך הדיון:

חובב צברי: פותח את ישיבת המועצה מספר 12.

 1. אישור מימון הפרש נסיעת חברת המועצה עו"ד ליטל ציפורי לביא

חובב צברי: אישור מימון הפרש נסיעה לכנס הרביעי לשיתוף פעולה בין צרפת לישראל בנושא "הדמוקרטיה המקומית בשירות החדשנות", עלות 700 ₪. במועצה אושר לה 5,000 ₪ , אנו מבקשים לאשר תוספת של 700 ₪. שאלות?

קרן שגב: זה נראה לי המשך של בדיחה. מעלים מיסים מצד אחד מצד…זה לא משהו אישי.

הצבעה:

בעד 9 (חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקובי (עוקבי), משה לוי, ליטל ציפורי לביא, בת החן גזאל, יובל יעקב, דוד אבו ואריק חדד).  

נגד 1 (קרן שגב).

החלטה 49/13

מליאת המועצה מאשרת מימון הפרש נסיעת חברת המועצה- עו"ד ליטל ציפורי לביא לכנס הרביעי לשיתוף פעולה בין צרפת לישראל בנושא "הדמוקרטיה המקומית בשירות החדשנות", עלות 700 ₪. סה"כ מאושר 5,700 ₪ (מימון 700 ₪ נוספים).

 1. פתיחת תב"ר הקמת 2 גנ"י לחינוך התורני בסך 2,800 אלש"ח

חובב צברי: ברמת העדכון היה סכסוך בזמנו עם רחובות על כל הסוגיה של תלמידי העל יסודי שלנו, ביום חמישי האחרון סגרנו הסדר והיום זה מאחורינו, עשינו סדר כמה משלמים על כל תלמיד.

דוד אבו: אתה יודע שאתה צריך לתת לנו עדכונים פעם ב- 3 חודשים כתוב, אני מבקש שזה יתבצע.

חובב צברי: אין שום בעיה. מבחינת פתיחת התב"ר, המימון משרד החינוך כ 850 אלש"ח לגן וסה"כ כ- 1,700 אלש"ח, מקרנות המועצה 550 אלש"ח לגן וסה"כ כ- 1,100 אלש"ח.

קרן שגב: בקרנות יש כסף?

אלון גרינברג: אין.

דוד אבו: יש הרשאות?

קרן שגב: אין הרשאות, עדיין לא התקבלו הרשאות ואין כסף בקרנות. אז למה אנחנו מצביעים?

חובב צברי: כדי להקים את בית ספר "אוהל מאיר" רצנו הלוך ושוב למשרד החינוך כדי להביא את ההרשאות.

דוד אבו: זה הכניס אותך לגרעון, לא צריך לעשות אותו עוד פעם.

חובב צברי: ממש לא. אנחנו קודם כל מאשרים את זה פה ובמקביל המהנדסת רצה למשרד החינוך.

דוד אבו: זאת אומרת שלא יצא כסף מקרנות ומהלוואות נוספות עד שלא יהיו הרשאות ממשרד החינוך?

חובב צברי: אין מצב.

דוד אבו: אל תגיד לי אין מצב, זה כבר קרה וזה הכניס אותנו לבעיה.

חובב צברי: תקשיב, כשיש התחייבות ממשרד ממשלתי…

אריק חדד: אבל אין לך התחייבות ממשרד החינוך.

דוד אבו: אני לא נגד זה, אבל צריך לעלות את זה מסודר.

חובב צברי: אנחנו בנינו בשש השנים האחרונות 6 גנים והיום אנו נמצאים ב- 21 גנים. חוץ משיפוצי קיץ…

אריק חדד: השנה יהיה שיפוצי קיץ?

חובב צברי: כן.

דוד אבו: לנו אין בעיה עם בנייה של גנים ובטח של האוכלוסייה התורנית, אבל אני רק רוצה שיהיה ברור שאנחנו לא נחזור על מה שקרה עם בית ספר "אוהל מאיר". אני מבקש שאם לא יהיו הרשאות לא להתחיל ביצוע, ולהביא אותנו למצב שלוקחים הלוואה.

חובב צברי: אנחנו נותנים פתרונות לילדים שלנו, כשפתחנו את בית ספר "אוהל מאיר" כולם שמחו והיו מרוצים. בסוף יחד עם אנשי המקצוע אנו נעשה את העבודה אל מול הגורמים ובסופו של תהליך גם מפעל הפיס והחינוך יתנו את כל מה שצריך. מדובר על חלק מתהליך, החוכמה שלנו כמועצה זה לתת פתרונות לתושבים שלנו. אנחנו צופים קדימה אל העתיד, יש לנו קהילה חרדית וצריך לתת מענה.

דוד אבו: השאלה היא האם הקרנות הופכות להיות הלוואות או שקרנות הן באמת קרנות?

אריק חדד: אתה אומר בוא נתחיל לעשות גנים, אין לנו לא הרשאות ולא קרנות.

דוד אבו: הוא מאשר תב"ר בלי זה.

אריק חדד: אז אנחנו בעצם מאשרים החלטה לעשות.

חובב צברי: אתה היית ראש מועצה 24 שנה.

אריק חדד: אבל תמיד היו הרשאות.

חובב צברי: חברים, צריך לתת פתרונות, ובסוף אנחנו נקבל הרשאות. עוד שאלות?

דוד אבו: אנחנו עובדים הפוך.

קרן שגב: במשרד החינוך אין שום שר, אף אחד לא עובד.

חובב צברי: יש שר.

הצבעה:

בעד 9 (חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקובי (עוקבי), משה לוי, ליטל ציפורי לביא, בת החן גזאל, יובל יעקב דוד אבו וקרן שגב).  

נגד 1 (אריק חדד)

החלטה 50/13

מליאת המועצה מאשרת פתיחת תב"ר הקמת 2 גנ"י לחינוך התורני בסך 2,800 אלש"ח,  מימון: משרד החינוך – כ 850 אלש"ח לגן וסה"כ כ- 1,700 אלש"ח. מקרנות המועצה – כ 550 אלש"ח לגן וסה"כ כ- 1,100 אלש"ח.

 1. אישור תמיכות עקיפות לשנת 2019

דוד אבו: מה זה תמיכות עקיפות?

קרן שגב: למה יש תמיכות עקיפות פתאום?

חובב צברי: זה היה כל הזמן.

קרן שגב: כי אני מבינה שאין כסף לתמיכות השנה, אף אחד לא מקבל כסף כי זה במותנה.

דוד אבו: מה זה עקיפות?

חובב צברי: כל מה שקשור למבנים.

אריק חדד: עוקפים את החוק.

אלון גרינברג: בכל שנה כאשר אנו מבקשים לאשר את התמיכות כתוב בפרוטוקול האם יש לכל עמותה תמיכה עקיפה, ואתם כל שנה מאשרים את התמיכה הכספית והתמיכה העקיפה יחד. השנה טרם אישרנו את התמיכות הכספיות, אך את התמיכות העקיפות בגלל שהם כבר מתיישבים במבנים הבאנו לאישור.

דוד אבו: כיו"ר ועדת ביקורת…

אריק חדד: למנות ראש מועצה לשעבר להיות יו"ר הוועדה לנפגעי טרור, זה לעג, זה פוגע זה מעליב.

חובב צברי: אני לא פוגע באף אחד. מי שרוצה להיפגע שיפגע, אני גם לא נפגע.

דוד אבו: אדון יועמ"ש אני רוצה שתקשיב, ההוראות של סעיף 11 להעברת מקרקעין "מועצה מקומית לא תהיה רשאית למסור מקרקעין רשומים על שמה או כל זכות בהם למשכנן, להשכירם, להחליפן או להוציאן בדרך אחרת אלא באישור של הממונה", זה צו המועצות שמחייב אותנו. כרגע אתה יודע מה עובר על רחמים מלול בגלל  ששם 2 קרוואנים. לכן אני אומר בטרם אתם מאשרים תקציבים עקיפים למוסדות כאלה ואחרים, קודם כל צריך למסד את כל הנושא של המבנים האלה, שיהיה מסודר שישלמו שכירות ומים ואח"כ נדבר על תמיכות עקיפות. אני ביקשתי לקבל את החומר הזה גם ממבקר המועצה. לנו כמועצה אין אפשרות בלי אישור של ממונה או באישור אחר להעביר ולתת מבנים לשימוש פרטי, אפילו אם מדובר בעמותה ובייחוד בעמותת שיש בהם פוליטיקאים, עד עכשיו לא להפריע לי כשלמדו תורה, אך כשהם הפכו להיות פוליטיקאים הם צריכים להבין שלפוליטיקה יש מחיר ומי שיושב בישיבות מועצה לא יכול לקבל מבנים של המועצה ללא תשלום וללא השכרה. אז אני מבקש לפני שאנו מאשרים תמיכות עקיפות, קודם כל יש למסד את העמותות האלה שאמורות לקבל את התמיכות העקיפות ולראות שהם משלמים מים, חשמל ושכירות.

חובב צברי: הכול מסודר.

קרן שגב: בפרוטוקול מופיע " הועבר לניהול השימוש למתנ"ס", למה למתנ"ס? ממתי המתנ"ס אחראי על מבנים של כוללים?

דוד אבו: יושב פה היועמ"ש, אני לא מבין אם אתם רשאים לתת מבנים לאנשים בלי שהממונה מאשר, אני לא מבין? אתם מכשילים את חברי המועצה, זה אסור. תבדוק את הסעיפים, יש תיקון לחוק.

חובב צברי: אנחנו עושים אחרי שבדקנו את הדברים עם היועמ"ש.

יניב מטלס: מדובר בוועדה מקצועית שאני יושב בה. יש לנו שני מסלולים: הקצאת קרקע ותמיכות. כשאנחנו מזמינים עמותות להגיש בקשה לתמיכה, הן יכולות לבקש תמיכה לשנת הכספים הנוכחית בין אם זה תמיכה כספית ובין אם זו תמיכה אחרת. אנחנו לא מאשרים העברת מקרקעין ולא השכרת מקרקעין ולא מכירת מקרקעין, אנחנו מאפשרים שימוש במקרקעין לשנת הכספים הזאת ולא יותר מזה ולא פחות מזה.

דוד אבו: בלי חוזה שכירות? בלי כלום?

יניב מטלס: זה לא קשור לחוזה שכירות, זה לא שכירות.

דוד אבו: אז מה זה?

יניב מטלס: זו תמיכה.

דוד אבו: אתה לא כותב תמיכה, אתה כותב שימוש.

יניב מטלס: כל הפרוטוקול הוא פרוטוקול של ועדת תמיכות, זה לא דבר שהוא לא לגיטימי אלא מחייב.

דוד אבו: אתה נותן תמיכה למישהו שפלש, ככה אתה אומר.

יניב מטלס: השאלה האם רוצים לתת מענה לאותן עמותות שלא פעלו בצורה מסודרת, זו שאלה שאתם צריכים לדון בה כאן. במשך הרבה מאוד שנים נתנו לגופים האלה שימוש ללא שום הסדרה.

עזרא (עוקבי) עוקבי: מעניין לדעת מי זה היה?

דוד אבו: אתם טועים, בתקופה שלי…

יניב מטלס: אתה מוזמן לבדוק כמה חוזים נחתנו בתקופתך, נחתמו אפס. אני דחפתי לעניין הזה ואני ביקשתי שיפסיקו עם השימוש אבל אף אחד לא רצה להרים את הכפפה. יש פה שאלה אמיתית חשובה, האם נכון לאפשר לאותם גופים שלא חותמים על הסכמים מוסדרים מול המועצה לעשות שימוש, האם נכון לתמוך בהם? תמיכה עקיפה? תמיכה ישירה? כל הדברים חשובים, זה בכלל לא גורע מזה שצריך להמשיך בהסדרה ולמנוע את הכאוס. אחד מהדברים שאנחנו עושים אגב לא רק בתחום התמיכות אלא גם בתחום הגבייה, זה חינוך, וחלק מתהליך של חינוך הוא להגיש בקשות. מי שלא יפעל להסדרה לא יקבל שום זכות, לא בתמיכה עקיפה ולא בשימוש.

דוד אבו: זה מותנה פה?

יניב מטלס: בוודאי, מי שלא הגיש בקשה לקבל תמיכה לא יקבל.

דוד אבו: אין לי בעיה עם התמיכה, אני שואל שאלה פשוטה. בתקופה של אריק העבירו החלטה שבתמיכות האלה  יקזזו חשמל ומים שהם משתמשים, אני זוכר את זה גם בתקופה שלנו, האם זה נעשה?

יניב מטלס: אני לא מכיר החלטה כזאת, אני אגיד בזהירות שאני בספק אם התקבלה החלטה כזאת. אני כן יכול להגיד לך שהרבה מאוד שנים את חשבונות החשמל והמים המועצה שילמה, וכשביקשנו לבצע הפסקה זה לא זכה לתמיכה במועצה והעדיפו להעלים עין.

דוד אבו: אבל אם זה לא חוקי.

יניב מטלס: גם אז זה לא היה חוקי, ועדיין עשו.

דוד אבו: אז אתה אומר להמשיך עם זה?

יניב מטלס: להפך, אני אומר מי שלא מגיש בקשה ולא מבקש להסדיר את זה ולא מקבל הסדרה, אני בהחלט חושב שבפן המשפטי צריך לנקוט את האמצעים נגדו. קבלו את ההחלטה במועצה ואנחנו נפעל לבצע אותה.

קרן שגב: אפשר לקבל תשובה, מה קשור המתנ"ס ל"קול דוד" ו"משכנות הרועים"?

חובב צברי: אנחנו העברנו את כל נושא המקלטים למתנ"ס, יש לנו במתנ"ס רכזת קהילה, וזה עובר דרך הפונקציה של הקהילה.

קרן שגב: מה הם יודעים? מה רכזת הקהילה יודעת לגבי המקלטים?

חובב צברי: מדובר בשימוש רב תכליתי במקלטים, בסוף אני רוצים לתת לנוער, לתת לאוכלוסיות בסיכון.

קרן שגב: מה לתת?

חובב צברי: מקלט לשימוש.

קרן שגב: אני עדיין לא מבינה את הקשר בין הכוללים למתנ"ס, איפה נקודת החיבור? לפני שאנחנו מצביעים על החלטה כזאת, אני חושבת  שצריך לאמץ את ההצעה של יניב, להביא את כל זה לישיבת מועצה ולקבל החלטות ולא לשתוק.

חובב צברי: בסוף אנחנו נביא למועצה את כל נושא התמיכות, כי בסופו של דבר אני רוצה להביא לא רק את התמיכות העקיפות.

קרן שגב: כל הכסף במותנה.

חובב צברי: פעם היית מחזיקת תיק ספורט.

קרן שגב: בין היתר.

דוד אבו: אתה צריך להבין שיש אופוזיציה לקואליציה, אתה צריך להבין את המרכיב שלנו כאופוזיציה ולא להשתמש כל הזמן אתם ישבתם פה ועשיתם ככה וככה, זה ילדותי מאוד. כשאני ישבתי בקואליציה, היינו מתווכחים והכל אבל בסוף כיבסנו את הכביסה המלוכלכת בבית. יש תפקיד לאופוזיציה, יש תפקיד לי כיו"ר ועדת ביקורת, אתם צריכים לקבל את זה בהבנה. אנחנו כאופוזיציה, אין לי שום דבר נגד אף אחד מהיושבים כאן אישית, אבל אני כן אפעל כאופוזיציה, כשאני פועל כאופוזיציה אם אתה לא רוצה שלא יצאו דברים החוצה, בוא תעדכן ונדון בנושאים. אבל אל תבוא ותכתיב עכשיו אתם אופוזיציה תשתקו.

חובב צברי: מעלה להצבעה.

הצבעה:

בעד 7 (חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקובי (עוקבי), משה לוי, ליטל ציפורי לביא, בת החן גזאל, יובל יעקב).
נגד 3 (אריק חדד, קרן שגב ודוד אבו)

החלטה 51/13

מליאת המועצה מאשרת את התמיכות העקיפות בהתאם לנספח א'.

 1. הכרזה על חלק מחלקה 244 בגוש 4540 לפי תשריט הרצ"ב, כמגרש חניה ציבורי לשימוש זמני, בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), תשמ"ז- 1987

חובב צברי:  מקריא את הסעיף.

קרו שגב: איפה המפה?

דוד אבו: למה אין תשריט מצורף.

חובב צברי: אני בטוח שחברי האופוזיציה יצבעו בעד. כי אנחנו מנסים לתת פתרונות לאזורים שיהיה בהם חניות. לנו כמועצה יש יכולת.

דוד אבו: תראה כמה אין סנכרון בין המהנדס הקודם לבין המהנדסת הקיימת, מי שהיה אמור לעשות את הפיתוח באזור הוא משרד השיכון על חשבונו במסגרת המכרז שהוצע. היה סיכום לנושא הזה בכתב, בגלל זה אני אומר לך תתייעצו, אתה צריך להזמין את המהנדס הקודם לכאן ולשבת איתו על הדברים האלה.

רינת דנון: זה על חשבונם.

הצבעה:

פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקובי (עוקבי), משה לוי, ליטל ציפורי לביא, בת החן גזאל, יובל יעקב , אריק חדד, קרן שגב ודוד אבו)

החלטה 52/13

מליאת המועצה מאשרת ההכרזה על חלק מחלקה 244 בגוש 4540 לפי תשריט המצ"ב כנספח ב', כמגרש חניה ציבורי לשימוש זמני, בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), תשמ"ז- 1987.

 1. עדכון הרכב ועדות המועצה

חובב צברי: לפי בקשתו של חבר המועצה דוד אבו. נשלח אליכם הרכב הוועדות המעודכן.

הצבעה:

פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקובי (עוקבי), משה לוי, ליטל ציפורי לביא, בת החן גזאל, יובל יעקב , אריק חדד, קרן שגב ודוד אבו).

החלטה 53/13

מליאת המועצה מאשרת את הרכב הוועדות – מצורף לפרוטוקול כנספח ג'.

 1. בקשה לאישור עבודה נוספת למנהלת אגף החינוך

חובב צברי: מנהלת אגף החינוך יצאה לחל"ת ממשרד החינוך ובאה לעשות עבודה אצלנו וכדי לשמור על הזכות שלה היא צריכה לרדת במשרה ל- 75% ועוד רבע משרה היא תעשה במשרד החינוך בכדי שתוכל לשמור על הזכויות שלה.

אלון גרינברג: שני שליש משרה במועצה ושליש משרה במשרד החינוך.

חובב צברי: כמו שאני מכיר את אביבה ברמה האישית, היא תעבוד מעבר. כך היא תוכל לשמור על הזכויות שלה.

הצבעה:

פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקובי (עוקבי), משה לוי, ליטל ציפורי לביא, בת החן גזאל, יובל יעקב , אריק חדד, קרן שגב ודוד אבו)

החלטה 54/13

מליאת המועצה מאשרת עבודה נוספת למנהלת אגף החינוך.

 1. תיקון תקציב שוטף 2019

חובב צברי: העברה מסעיף לסעיף בפרק פעולות כלליות ללא שינוי בסה"כ:

שם הסעיף מספר הסעיף תקציב מאושר תקציב מוצע שינוי הסבר
תקצוב מתנ"ס 1824000810 800 900 100+ לטובת מימון קידום נוער במתנ"ס לתקופה 7-12/2019
אוטומציה גזברות 1621300570 65 45 20- לא מנוצל השנה
אוטומציה גביה 1623000570 65 50 15- לא מנוצל השנה
ביוב – אחזקת מט"ש 1971000760 1,000 935 65- לא נדרש – בהתאם לחלוקת תקציב המט"ש בין הרשויות
סה"כ 0 ללא שינוי בהיקף התקציב בפרק "פעולות כלליות"

אריק חדד: מה ההיגיון להכניס סעיפים תקציביים? אז תכניס את ההצעה שלי.

חובב צברי: אנחנו מעבירים את קידום נוער.

דוד אבו: יש הבדל בשינוי בתקציב שחייב אישור לבין העברה מסעיף לזה. אלון, אתה לא צריך את האוטומציה לגזברות?

אלון גרינברג: מה שכתוב שם זה בסדר.

קרן שגב: חני מקידום נוער נשארת?

חובב צברי: כנראה שלא תישאר, אנחנו מעבירים את קידום נוער מהמתנ"ס למועצה בכל הסוגיות האלה והיא כנראה תחליט שהיא לא נשארת.

קרן שגב: חבל מאוד ורע מאוד.

חובב צברי: אני מסכים איתך.

קרן שגב: אתה יודע שהיא רוצה לעבוד, והיא עושה את העבודה שלה בצורה מעולה בלשון המעטה, היא הביאה את קידום נוער למחוזות אחרים לגמרי וזה היה צריך להתנהל אחרת.

חובב צברי: זו החלטה של משרד החינוך להעביר את קידום נוער.

הצבעה:

בעד 9 (חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקובי (עוקבי), משה לוי, ליטל ציפורי לביא, בת החן גזאל, יובל יעקב דוד אבו וקרן שגב).  

נגד 1 (אריק חדד)

החלטה 55/13

מליאת המועצה מאשרת תיקון תקציב שוטף 2019 העברה מסעיף לסעיף בפרק פעולות כלליות ללא שינוי:

שם הסעיף מספר הסעיף תקציב מאושר תקציב מוצע שינוי הסבר
תקצוב מתנ"ס 1824000810 800 900 100+ לטובת מימון קידום נוער במתנ"ס לתקופה 7-12/2019
אוטומציה גזברות 1621300570 65 45 20- לא מנוצל השנה
אוטומציה גביה 1623000570 65 50 15- לא מנוצל השנה
ביוב – אחזקת מט"ש 1971000760 1,000 935 65- לא נדרש – בהתאם לחלוקת תקציב המט"ש בין הרשויות
סה"כ 0 ללא שינוי בהיקף התקציב בפרק "פעולות כלליות"

הישיבה ננעלה.

נספחים:

 • נספח א'- פרוטוקול ועדת תמיכות עקיפות.
 • נספח ב'- תשריט.
 • נספח ג'- הרכב הוועדות.

רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית

חובב צברי –  ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה