פרוטוקול ישיבת מועצה 13/13


07/10/2019 16:04

18.10.19
י"ח באלול תשע"ט

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 10.09.2019 מס' 13/13

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית מ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה (הגיעה באיחור)
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • אריק חדד – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלסצ – יועץ משפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • שרון לוי – מנהל מחלקת הפיקוח
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

סדר יום:

 1. דוח כספי חצי שנתי.
 2. פתיחת חשבון בבנק הדואר עבור מנהלת גן שושנים ומנהלת גן הדרים.
 3. אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 28/08/19.
 4. אישור מדיניות אכיפה בנושא פיקוח.
 5. תיקון תקציב שוטף 2019- העברה מסעיף לסעיף בפרק פעולות חינוך.

מהלך הדיון:

חובב צברי: מתחיל עם עדכונים:

 • מחר (11/09/19) חונכים את מרכז הצעירים שממוקם בשכונת חבצלת הצעירה (מאוד קרוב לבית הכנסת "עטרת מזל ושלמה"), כולכם מוזמנים לחניכה, שתהיה במעמד השרה לשוויון חברתי.
 • אתר ראשונים- מעברות: אנחנו בתהליכי הקמה בשת"פ עם המועצה לשימור אתרים, עשינו כמה דיונים בעניין, זה הולך להיות אתר ארצי/בינלאומי. ארבע רשויות מתמודדות על המקום והן: ראש העין, רעננה, הוד השרון וקריית עקרון. חלק מהקריטריונים שאנחנו עומדים בהם זה: מרכז הארץ, קרבה לצירים ראשיים ותחבורה (רכבת). רוצים להקים אתר שלם של מעברה.

דוד אבו: מה זה נותן לנו?

בת החן גזאל: כסף, מי שיגיע ישלם עבור כניסה לאתר.

חובב צברי: זה יהפוך להיות אתר בינלאומי, בתי ספר יגיעו לפה, זה כמו הצריף של בן גוריון שכולנו נוסעים אליו בשדה בוקר.

דוד אבו: כל עקרון יכולה להיות אתר אחד. בשביל מה להקים אתר?

חובב צברי: ראשית זה לא יהיה כל קריית עקרון, תסתכל על ההיבט שיבואו תלמידים וילמדו על העבר. היום  יש מקומות בודדים שיש להם זיכרון לסיפור המעברות שהיו חלק מהקמת המדינה. יש החלטה של משרד התרבות והספורט על הקמת אתר כזה והתחרות היא בין כמה רשויות, אני מקווה שאנחנו נזכה.

עדכונים נוספים:

 • שפ"ע- חזרנו לשלושה ימי פינוי.
 • ב-17/09/19 אנחנו הולכים לבחירות גם ברמה הארצית וגם לבחירות להקמת ועדי שכונות, פרסמנו קול קורא וכל מי שרוצה יתמודד, יהיו קלפיות באותם מקומות שיש קלפיות לבחירות הארציות ומי שרוצה יוכל לבחור את המועמדים שלו בנושא.
 • העלאת הארנונה – הבקשה לשנת 2019 לא אושרה, זה לא שאריק הלך ודיבר עם שר האוצר בעניין והוא אישר לו את הסיפור, גם לא דוד אבו.

דוד אבו: דוד אבו אמר שלא כדאי להעלות, אתה עוד מעט תודיע שאילצו אותך… אנחנו לא הסכמנו להעלאת הארנונה.

חובב צברי: כדאי שתדעו ותבינו שזה שלא אושר העלאת הארנונה ב- 2019 לא אומר שעכשיו אנחנו מבטלים את ההחלטה. בשנת 2019 זה לא קרה ואף אחד לא שילם שקל יותר. הבקשה עומדת לשנת 2020.

אריק חדד: אתה בנית תקציב על הכנסה צפויה של מיליון ומשהו שקל (מהארנונה של מגורים ומתעשייה),

דוד אבו: ברגע שלקחנו את הארנונה אז יש דוחות, ייקחו לו את הדוחות יהיה זבל, הכסף יילקח בכל אופן.

חברת המועצה ליטל ציפורי נכנסה לישיבה.

אריק חדד: אתה בנית על הכנסה של מיליון שקל, עכשיו אין לך את זה אז מה הפתרון?

חובב צברי: לא בניתי על זה.

קרן שגב: זה כל המותנים, אז עכשיו בטוח אין לך מותנה.

אריק חדד: אז כל המותנים ירדו?

חובב צברי: בוודאי.

אריק חדד: אם תיתן לנו רשימה של המותנים שיורדים, אני אשמח מאוד.

חובב צברי: פשוט לא מפעילים אותם.

אלון גרינברג: בתקציב יש את כל רשימת המותנים. אי אפשר להגיד שזה לא דבר שמקשה עלנו כי אנחנו לא יכולים להפעיל מותנים למקומות שרצינו להפעיל, ברור שזה מקשה.

חובב צברי: נושא ראשון הדוח הכספי- חצי שנתי, הדוח עצמו מדבר על מה שקרה בחצי שנה האחרונה מדובר בגירעון של 314 אלש"ח לחצי שנה, בשנה שעברה בחציון היינו בגירעון של 197 אלש"ח, זה גרעון שנובע מכמה דברים: ראשית, העלייה בסוציו אקונומי אז יש פחות כספים שמגיעים אלינו.

דוד אבו: למשל?

חובב צברי: אבל אנחנו עדיין עושים עבודה מול משרדי ממשלה כדי להביא עוד כספים, כמו לדוגמה קרן לצמצום פערים, בשנה שעברה קיבלנו חצי מיליון ₪ והשנה לא קיבלנו כלום. אני מתכוון להיפגש עם מנכ"ל משרד הפנים לדון בנושאים האלו. בסופו של תהליך, אנחנו מצד אחד רשות שרוצה להתקדם אבל המדיניות של הממשלה דוחפת ואותנו למעשה לרצון לרדת בסוציו אקונומי כדי שנקבל כסף ואני חושב שזה לא נכון.

הנושא השני: פתיחת חשבון עבור שתי מנהלות גן, למעשה גם בישיבת המועצה הקודמת אישרנו לעבור מבנק הפועלים לבנק הדואר שם יש פחות עמלות ומנהלות הגן רוצות את זה, את שתי מנהלות הגן לא הכנסנו בהחלטה הקודמת כי הן לא היו, ובכלל יש הצעה שנעביר החלטה באופן גורף שהמועצה מאשרת לכל מנהלת גן לעבור לבנק הדואר על מנת שלא נעלה למועצה כל פעם מנהלת בנפרד.

הנושא השלישי הוא אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 28/08/19 צורף אליכם הפרוטוקול, בנושא הזה אני רוצה להתייחס להרכב הוועדה, כמובן שזה תלוי בכם  במיוחד בחברי המועצה אילן ודוד, בוועדת שמות הרכב הינו 5 חברים ואנחנו על טהרת הגברים, אז אני חשבתי לנכון שבמקום דוד אבו תהיה קרן.

דוד אבו: אל תיכנס לסיעה שלי.

חובב צברי: אני מציע.

דוד אבו: קודם כל אני רוצה לברך את הילדים הסוררים של חצ בתנופה שחזרו הביתה. אני לא ניהלתי מו"מ עם הקואליציה, מעולם לא ניהלתי ואני לא מנהל, אז חובב תישאר אתה עם החצ שלך ואתה תשאיר את יד ביד שלי.

חובב צברי: אם לאריק היו נשים בסיעה, אז הייתי מציע גם לאריק.

דוד אבו: יש לאילן. למה אתה לא מחליף את אילן?

חובב צברי: אני אמרתי גם אילן וגם דוד.

דוד אבו: פנית אלי?

אילן ירימי: הוא נותן את זה כהצעה.

חובב צברי: אני לא קובע.

דוד אבו: אל תיתן הצעות שקשורות אליי, תישאר איפה שאתה.

חובב צברי: חברים, אני חושב שוועדת שמות צריכה ייצוג נשי, למרות שתמיד אני…

קרן שגב: מתחבר לצד הנשי שלך…

דוד אבו: אנחנו נסכם שכל ישיבה של ועדת שמות אתה תבוא עם חצאית.

חובב צברי: צריך שבוועדת שמות יהיה ייצוג נשי, דברי איתו קרן אולי זה ישפיע עליו.

קרן שגב: בסדר, אנחנו נעלה את זה לראש סדר העדיפות.

חובב צברי: הנושא הבא הוא אישור מדיניות אכיפה בנושא הפיקוח ועל זה נעשה דיון יחד עם מנהל הפיקוח והנושא האחרון הוא תיקון תקציב שוטף.

דיון בסדר היום:

 1. דו"ח כספי חצי שנתי

חובב צברי: הסברתי בפתיח, יש שאלות?

דוד אבו: אני מבקש כשאתה כותב דוח רבעוני, תביא דוח רבעוני ולא חצי שנתי ושנקבל אותו כל רבעון, דיברנו על זה גם בפעם הקודמת.

אלון גרינברג: לא הצלחתי להבין את האמירה.

דוד אבו: אתה כותב "דוח רבעוני" ואתה מביא דוח "חצי שנתי". שתי שאלות: מה מצבה הכספי של המועצה היום בתזרימים השוטפים? ומה הגירעון המצטבר שיש לכם?

אלון גרינברג: קודם כל לגבי שם הדוח, אנחנו לא יכולים לרשום שום דבר שונה, הוא יוצא מקובע מתוך המחשבים של משרד הפנים. אנחנו מזינים את המספרים למערכת וזה יוצא אוטומטית, כל רבעון יוצא דוח רבעוני, קוראים לזה "דוח רבעוני" אבל הדוח מציג את המצב מתחילת אותה שנת כספים ועד לסיום אותו הרבעון. ברבעון הראשון זה ינואר עד מרץ וברבעון השני זה ינואר עד יוני וזה מה שהוגש לכם.

דוד אבו: לא קיבלנו במרץ.

אלון גרינברג: הדוח הנוכחי הוא דוח רבעוני לרבעון השני וגם נקרא "חצי שנתי", כי הוא בעצם גם הרבעון השני וגם חצי שנה, לכן הוא נקרא דוח רבעוני שני או דוח חצי שנתי, זה אותו הדבר. לגבי המצב הכספי, אני אפנה אותך לעמוד 2 בדוח בשורה 10 יש סעיף שנקרא "גירעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל", בשורה השלישית יש מספר – 314 אלש"ח, זה הגרעון השוטף בתקופת הדוח. ה-314 אלש"ח הוא גירעון שוטף מינואר ועד יוני 2019.  לסוף 2018 הגרעון המצטבר היה בסך 722 אלש"ח ונוסף לכך 314 אלש"ח וסה"כ אנחנו בגירעון מצטבר בסך  1,000,036 ₪ ליום 30.6.2019.

דוד אבו: ממה זה נובע?

אלון גרינברג: הגירעון של 314 אלש"ח בחצי השנה הראשונה של 2019 נובע מכמה דברים, חובב הזכיר חלק מהם. קודם כל איבדנו הכנסות שצפינו לקבל כמו הקרן לצמצום פערים, שהמועצה אישרה בתקציב הכנסה של 430 אלש"ח ולפני התברר שלא נקבל תקצוב מהקרן הזאת בשנת 2019.

דוד אבו: זה עדיין לא גרעון, אתה השתמשת בזה?

אלון גרינברג: זו הכנסה שצפינו לקבל ולא נקבל.

דוד אבו: שלא תקבל אותה וגם לא השתמשת.

אלון גרינברג: תקציב המועצה בנוי מ- 85 מלש"ח הכנסות ו- 85 מלש"ח הוצאות. אם יש הכנסה שאנחנו לא מקבלים, נוצר גרעון כי ההוצאות יוצאות לפי התכנון. כשאתה מגלה מצב כזה אתה נדרש לצמצם הוצאות כדי להתאזן וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. פועלים לצמצם הוצאות בחצי השנה השנייה של 2019.

דוד אבו: אלון, אני שאלתי שאלה פשוטה.

אלון גרינברג: יש לנו הכנסה שלא קיבלנו בסך 430 אלש"ח.

דוד אבו: עבור מה? עבור איזו פעילות? סתם מענק?

אלון גרינברג: כן, מדובר במענק שאינו מותנה בהוצאה ספציפית, כמו שאתה מקבל מענק איזון, לאיזו פעילות זה מוקצה? כשאתה מקבל ארנונה לאיזו פעילות?

דוד אבו: אבל אתה מפזר אותה.

אלון גרינברג: זה לא עובד ככה, זו לא הכנסה המיועדת מול הוצאה ספציפית. בתקציב המועצה יש הכנסות והכסף הזה לא צבוע. כשאנחנו מאבדים הכנסה שנלקחה בחשבון בתקציב, אם לא מצמצמים הוצאות או מוצאים מקור מימון אחר, נוצר גירעון בביצוע התקציב.

דוד אבו: הגירעון החצי שנתי נעצר פה או שיגדל?

אלון גרינברג: בגלל שאנו צופים שהגירעון הזה עלול לגדול בהמשך השנה, אנחנו כבר חודשיים שלושה מקיימים ישיבות ומצמצמים הוצאות ועושים כל מה שאפשר בכדי להתאזן, כבר הודענו למחלקות לצמצם הוצאות. כמו כן התקבלו כמה הכנסות שלא התקבלו בחציון הראשון.

דוד אבו: רק תסיימו לפחות את הפרויקט של המזרקה, תסיימו את הפרויקט של המרכז המסחרי.

אלון גרינברג: זה תב"ר.

דוד אבו: גם אם הוא תב"ר צריך שיהיה כסף מראש, למה אתם לא מסיימים?

אלון גרינברג: יש בתב"ר את כל הכסף בשביל לסיים את הפרויקט. התב"ר מאוזן.

דוד אבו: טוב שאתם עושים ישיבות בנושאים האלה.

אלון גרינברג: בגלל שאנו צופים שהולך להיות גרעון עשינו ניתוח של כל המצב ומנהלי המחלקות קיבלו הוראה לבצע רק הוצאות דחופות, אנחנו ממשיכים להילחם מול משרד הפנים לקבל כספים מהקרן לצמצום פערים, אם אתה לא נלחם הם לא נותנים…

דוד אבו: איזה פעילויות אתם עושים פה חוץ מלרוץ למשרד הפנים לגיוס כספים.

חובב צברי: יש לך עוד משהו לגבי הדוח?

דוד אבו: יש לי זמן, כשאני אסיים את הזמן תלחץ על הסטופר תגיד לי תעצור.

חובב צברי: אני לא לוחץ על הסטופר.

דוד אבו: אני לא סתם שואל שאלות אתה מבין, אני שאלתי האם נעשות פעולות בתוך המערכת פה ביישוב כדי שיהיו יותר הכנסות מאשר הוצאות כדי שלא נגיע למצב כזה.

חובב צברי: אחרי שדיברת עם שר האוצר והפסדנו את ההכנסות…

דוד אבו: תפסיק את ההלצות שלך.

חובב צברי: זה לא לעניין.

דוד אבו: אתה אפילו לא יודע על מה אני מדבר.

אריק חדד: אני מעריך שהשנה נגמור עם מיליון- מיליון וחצי שקל גרעון.

חובב צברי: ממש לא.

אריק חדד: אמרתי שאני מעריך, לא קובע. אני מעריך שזה יהיה מיליון וחצי שקל, אני גם מעריך שהצמצום של משרדי ממשלה ילך ויגבר, אחרי הבחירות הארציות צריך לכסות 52 מלש"ח שיש בגירעון כך שאני לא מעריך שיש הרבה סיכויים שמשרד הפנים יגדיל את התקציב. אני בהחלט חושב שטוב שאתם עושים וטוב תעשו אם תשבו ותמצאו דרכים לייעל, כי צריך לחסוך, זה לא דבר נעים וסימפטי. אתם חייבים לחסוך, כשגרעון מתחיל לגדול קשה לעצור אותו, אתה לא יכול לשלוט עליו יותר, ולפי הצפוי בשנה הבאה לפי התקציב של המדינה זה ילך ויצטמצם עוד יותר.

דוד אבו: סה"כ הגירעון לא גדול, הוא בסדר, השאלה האם אתם שולטים בו ומה עושים הלאה? מפה באה השאלה שלי, בגלל כמה נושאים שאני חושב ששם יש הכנסות די גדולות ואנחנו תקועים איתם.

אריק חדד: יש להפריד בין גרעון שוטף לבין גרעון תב"ר, תב"ר זה משהו אחר.

דוד אבו: מעבירים מפה לשם כדי לאזן, יש עבודות שצריך להשלים אותם. אני גם ישבתי עם המהנדסת ואחד הנושאים אני שואל אותך פה הוא: בעבר עוד בתקופה שלי הכנו 27 מגרשים לשיווק ואלון יודע מכך, אתה מקבל משם כסף די טוב שאתה מכסה את הגרעון והכל ביחד וזה תקוע כי אף אחד לא מטפל בזה, ולמהנדסת אין תשובות והיא לא יודעת מזה כלום. ויש עוד נושאים כאלה, זה לא סתם שאלה שבאה לבקר אותך, אני אומר לך מראש שהגירעון הוא סביר והוא בסדר, אני לא מפחד מגירעונות אלא להפך אני הייתי מגדיל את הגירעון כדי לסיים את העובדות שהתחלתם ואתם מושכים אותם עד אין סוף. לי אין בעיה עם הדברים האלה, גרעון בסכומים כאלה הוא לא גרעון.

חובב צברי: עוד משהו?

אלון גרינברג: כדאי שתדעו את הצד המקצועי בעניין העלאה החריגה בארנונה- המועצה החליטה על שתי אופציות העלאה לשנת 2019, משרד הפנים לפי החוק צריך לתת תשובה תוך 6 חודשים ומשרד הפנים חייב לעמוד בהחלטה הזו. מצד שני היועמ"ש לממשלה הנחה את שר האוצר ושר הפנים שהם לא יכולים לקבל החלטות בתקופת הבחירות (ממשלת מעבר) אלא יאשרו או לא יאשרו את הבקשות של הרשויות לפי מה שנקרא "מסלול ירוק", משרד הפנים קבע מראש קריטריונים של מסלול ירוק שבהם רשויות יקבלו אישורים וקריית עקרון לא שם ולכן לא יכלו לאשר לנו את הבקשה, גם אם רצו.

דוד אבו: אישורים של מה?

אלון גרינברג: אישורים של העלאת ארנונה, ומי שבמסלול הירוק הם מי שנמצא בתוכנית הבראה/המראה או שתעריף הארנונה שלו נמוך בצורה משמעותית מהתעריף האזורי הנורמטיבי לאותו סיווג ולכן לא דנו בנו.

דוד אבו: גם לא במסחר?

אלון גרינברג: לא, ד"א זה נאמר בישיבת המועצה בנושא צו מיסים שאנחנו לא במסלול הירוק, זה לא אומר שלא יאשרו בהמשך אלא שלא דנים בזה בכלל לשנת 2019. לעומת זאת כשהם נתנו את התשובה הם הודיעו לנו שהשנה נקבל תשובה שלילית כי אנחנו לא במסלול הירוק ושאלו האם הגשנו את הבקשה לשנת 2020 ואמרו שידונו בבקשה בצורה מקצועית. ההחלטה לשנת 2020 תהיה לקראת דצמבר 2019.

דוד אבו: זה לא מעודד אותנו, כשנגיע לזה נדון בישיבת מועצה.

אלון גרינברג: הבקשה בעניין ארנונה לשנת 2020 כבר נדונה במועצה, אושרה על-ידכם החלטה דומה להחלטה לשנת 2019 והבקשה כבר הוגשה לאישור משרד הפנים.

חובב צברי: תודה רבה לגזבר ותודה על ההקשבה.

 1. פתיחת חשבון בבנק הדואר עבור מנהלת גן שושנים ומנהלת גן הדרים

חובב צברי: עבור מנהלת גן שושנים- עדי מלקו- 309603231 ומנהלת גן הדרים-אורית כהן דואק – מס ת.ז 024147308. שאלות?

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקובי (עוקבי), משה לוי, ליטל ציפורי לביא, בת החן גזאל, יובל יעקב, בצלאל דוד, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).  

החלטה 56/13

מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון בבנק הדואר עבור מנהלת גן שושנים- עדי מלקו ת.ז. 309603231 ומנהלת גן הדרים-אורית כהן דואק – ת.ז 024147308.

 1. אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 28/08/19

חובב צברי: אתם ראיתם את הפרוטוקול של ועדת שמות, יש שאלות?

אריק חדד: יש רק מחמאות, הישיבה הייתה נהדרת והתנהלה יפה מאוד. אציין כי הישיבה הייתה ברוח טובה, לא הפרענו שם באופוזיציה קואליציה הכול היה מעורבב.

קרן שגב: שאני אבין ישבתם שם סביב המדורה וזה?

דוד אבו: אני ברמה הכללית אמרתי שצריך להפסיק עם קריאת שמות של שבזי וכו' צריך דקלים, פרחים, עצים.

בת החן גזאל: יש גם.

חובב צברי: אריק, תגיד מה סיפרת לי על הטלפון שקיבלת ממשפחת ממו כשעדכנת אותם.

אריק חדד: מה שאני מספר לך אתה חייב לספר?

דוד אבו: אתם נפגשים בחשאי?

אריק חדד: לא נפגשים בחשאי, למחרת הוועדה התקשרה אלי משפחת ממו וביקשה להודות לחברי מועצה ולראש המועצה על החלטה.

חובב צברי: איך אתה מתייחס לגבי הנושא של נשים בוועדת שמות?

אריק חדד: אני בעד, אני קורא לחברי במועצה ליו"ר הקואליציה דוד אבו לסגן ראש המועצה אילן ירימי להציע שאחת מהחברות תחליף אותם בוועדה.

אילן ירימי: ליטל היא מ"מ בוועדה.

דוד אבו: יש מ"מ לראש המועצה וזה יהיה מכובד אם הוא ייתן לה את התפקיד.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקובי (עוקבי), משה לוי, ליטל ציפורי לביא, בת החן גזאל, יובל יעקב, בצלאל דוד, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).  

החלטה 57/13

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת שמות מיום 28.8.2019 – מצ"ב כנספח א'.

 1. אישור מדיניות אכיפה בנושא פיקוח

חובב צברי: קיבלתם את החומר, מעביר את רשות הדיבור למנהל מחלקת הפיקוח-שרון לוי.

שרון לוי: גיבשנו מדיניות אכיפה, שפעם אחת נותנת מענה בנושא אכיפתי ופעם שנייה בנושא של רגישות אל מול המצוקות הקיימות ביישוב. כתבנו כמה עקרונות:  אכיפת החנייה באופן יזום תתבצע בכל שעות היום והלילה בצירים הראשיים של הישוב: הרצל, משה שרת, דרך רבין, מרבד הקסמים ובאזור התעשייה עקרון 2000. ובתוך השכונות לגבי היזום הגבלנו עד השעה 22:00. נשאלת השאלה מה קורה בהנחה אם יש קריאת מוקד או פנייה של תושב מעבר לשעות שהגדרנו?, לאותן קריאות מוקד ופניות של תושב אנו ניתן את המענה. חנייה במקום המיועד לתחבורה ציבורית תתאפשר אל מול תמרור מתאים וגם כמובן אחרי שעות הפעילות. רחובות בהם קיימים מצוקות חנייה: רח' הדס,  רח' אלי כהן, רח' משה שרת הקטן, רח' יורדי הסירה, רח' כובשי החרמון ורח' וייצמן הארוך.

קרן שגב: מה זה משה שרת קטן?

בת החן גזאל: ליד צדוק הלוי.

שרון לוי: כל משה שרת הקטן מסומן באדום לבן ולכן הדבר הזה הובא למחלקת ההנדסה לבחינה, כל שש הרחובות הנמצאים ברשימה של מצוקת חנייה נמצאים בבחינת מחלקת הנדסה וכמובן שנדרש לתת מענה.

יניב מטלס: יש לתקן את השעות, האכיפה תתבצע משבע בבוקר עד עשר בערב.

שרון לוי: לגבי הסייג בנושא של הרחובות שהם מוחרגים רשמתי פה מספר העברות,

דוד אבו: מה זה מוחרגים? מי שחונה באדום לבן לא נענש ברחובות האלה או שאתה מתקן את זה?

שרון לוי: הרחובות הוחרגו לגבי עברות שהם מסכנות חיים נושא נוסף הוא חנייה אוטובוסים ומיניבוסים כי ברגע שאני נותן להם לחנות במקומות שיש כבר במלא מצוקת חנייה בוודאי, אני צריך להחריג את זה. לשאלה שלך דודו מופיעה רשימת העבירות,

דוד אבו: השאלה שלי היא פשוטה, האם במקומות האלה אתם הולכים לשנות.. אי אפשר להגיד לבן אדם מותר לך לחנות באדום לבן בעוד שזה אסור, גם אם אתה מאשר אתה עובר עבירה. השאלה היא ברגע שאתה מחליט אתה גם מתמרר נכון? צובע נכון את המקומות? או שזה נתון לשיקול דעתו של הפקח?

שרון לוי: אני רשמתי את זה בצורה מסודרת, כרגע זו המדיניות עד שנסדיר את הנושא של מצוקות החנייה באותם רחובות.

דוד אבו: אני חושב שאתה מסבך את האנשים, גם שוטר יכול לבוא ולשים דוח גם אם אתה מאשר,

שרון לוי: קודם כל אני לא אישרתי שום דבר, אני אומר בנקודת הזמן הזו אל מול זה שאנחנו נמצאים בהליך בחינה של אותם רחובות, אני מסייג זאת בעברות מסכנות חיים ושם אני נמצא, אדום לבן מבחינתי זו עבירה לכל דבר.

דוד אבו: אתה לא מבין את השאלה שלי, היועמ"ש יושב כאן, אתה לא יכול לסמן משהו אסור ולפטור את זה, אלא אם כן אתה משנה את הסימון. אם ברחוב ויצמן אתה מאפשר לחנות באדום לבן אתה יוצר בעיה,

חובב צברי: הוא לא מאשר.

שרון לוי: אני לא מאשר.

חובב צברי: המדיניות היא מדיניות אכיפה, כל מה שעל השולחן ו המדיניות בקריית עקרון עד להודעה חדשה. בשביל לסבר את האוזן עד תחילת החגים אנחנו הולכים לאפשר מעבר להולכי הרגל בחומה ברחוב הכלנית מבילו סנטר לקריית עקרון וכך נאפשר לחלק מהתושבים חנייה בחבצלת והם יכלו להיכנס לחניה של אזור בילו סנטר ולצאת ברגל, זה איזשהו פתרון.

דוד אבו: מצוקת חנייה זה לא רק אלי כהן ובוויצמן, יש גם בחבצלת הצעירה למה היא לא חלק מהרחובות המוחרגים?.

שרון לוי: אני שולח כל ערב תמונות מצב בשעה 22:00 לראש המועצה מחבצלת  אין רכבים על המדרכות. דיברתי עם תושבת שמאז שקיבלה דוח היא מצאה איפה לחנות, מצוקת חנייה קיימת בכל יישוב ובטח עם שלוש מכוניות במינימום, לכן אני לא יודע אם האמירה שמצוקת חנייה בכל היישוב היא אמירה נכונה.

דוד אבו: אני לא נגד אכיפה, אני שואל שאלה האם אתה לא מטעה, ברגע שאתה מסייג את כל הרחובות הללו ואני יודע שהם צבועים באדום לבן, ז"א שאתה מאפשר להם לחנות באדום לבן, אתה יוצר בעיה.

יניב מטלס: כאשר יש איסור כלשהו ונקבעת מדיניות היא לא הופכת את הפעולה הזו לפעולה מותרת/ פעולה בהרשאה. היא סה"כ משקפת בפני חברי המועצה מה מדיניות המחלקה כדי שלא יבאו ויטענו שיש אכיפה בררנית. לדוגמה קח מקרה אחר נניח זמורה מבצעת עכשיו אכיפה, היא יכולה לבצע אכיפה של כל עברות הבנייה הקיימות ביישוב והיא יכולה להתמקד בנושא מסוים, זה לא הופך את האדם שבנה בניגוד לחוק לבנייה בהיתר. הוא עדיין עובר עבירה אבל לא בהכרח שיאכפו את זה וייגשו נגדו כתב אישום.

דוד אבו: שהמועצה מחליטה להחריג רחובות מסוימים ..השוטר יכול ולשים דוח.

יניב מטלס: נכון.

דוד אבו: זאת הבעיה ואסור להגיד את זה לציבור, צריך להסביר את זה לתושבים זו הכוונה שלי.

יניב מטלס: כמו שהמחלקה לאכיפת דיני מקרקעין יכולה לבוא לכל בית פה ולנקוט בכתב אישום במקום שבו הוועדה לא עשתה את זאת, כך גם המשטרה.

דוד אבו: אתה צודק.

יניב מטלס: בסופו של דבר, בלילה שנשלח פקח השאלה היא האם הוא הולך למקומות האלה ומחלק דוחות, מביאים כאן הצעה שאפשר לא לקבל, שאנחנו בלילה לא מבצעים אכיפה כרגע למעט עברות מסכנות חיים (שמצוינות במדיניות), זה נעשה מתוך כך שברחובות האלה יש מצוקה משמעותית שלא ידענו כרגע לתת פתרון, אנחנו מנסים לבחון כל מיני חלופות לפתרון ועד אז אנו מנסים להקל על התושבים כל עוד זה לא פוגע באחרים.

דוד אבו: תקרא את הסעיף "ברחובות הבאים בהם לא תבוצע אכיפה.."- זה עדיין לא מתיר להם לחנות, זו לא ההנחיה.

יניב מטלס: אני לא אומר שמותר להם, הם עוברים על החוק, אם תגיע משטרה היא יכול לקנוס אותם.

דוד אבו: אבל אתה כותב את זה, זה יוצא החוצה. הדבר הזה יתפרסם בחוץ ומי שגר ברחוב אלי כהן יחנה…

יניב מטלס: לא תבוצע אכיפה על ידי הרשות המקומית, אין בכך כאמור לשלול מגורמי אכיפה אחרים.

קרן שגב: יש לי בעיה עם הסעיף האחרון, זה נותן יותר מידי מרווח לשיקול דעת ואני לא יודעת עם זה כזה נכון לעשות את זה.

יניב מטלס: קשה מאוד ברשימה סגורה לנקוב את כל המקרים עלי אדמות שקיימים, אנו פתאום נתקלים בעבירות שאתה לא מעלה על הדעת שמישהו מסוגל לעשות, לדוגמה העמדה של רכב במשך ימים על גבי ימים במקום כלשהו תופס את החנייה ולא מזיז.

קרן שגב: יש לזה השלכות, זה לא קשור לשיקול דעת זה כתוב בהנחיות.

דוד אבו: לדעתי, להוריד את המילה פקח ולהשאיר את מנהל הפיקוח.

קרן שגב: במיוחד שכשאני שומעת את רחשי הציבור לגבי פקחים.

חובב צברי: אנחנו מסמיכים את הפקחים שלנו, עדיין גם אחרי שהפקח נתן דוח/אזהרה תמיד יכול התושב לבוא  ולערער זה מגיע בסוף גם לתובע בכל העניין. אני חושב שאסור לצמצם את הסמכות של הפקח.

קרן שגב: אתה לא מצמצם שום דבר, זה לא שהייתה לו את הסמכות לפני כן, אלא עכשיו אתה נותן לו את הסמכות.

חובב צברי: הוא עבר קורס פקח שהמדינה עשתה הם אמרו לו מה מותר ומה אסור בעניין.

יובל יעקב: הפקח נמצא בשטח.

יניב מטלס: בסוף אם הפקח או מנהל הפיקוח שגו בהפעלת שיקול דעת, בשביל זה יש את מנגנון ערעור על הדוח. השיקול דעת הוא שיקול דעת מבוקר ואם בסופו של דבר יתברר שזו לא הייתה הסיבה יבוטל הדוח.

קרן שגב: מה עם אכיפה סופי שבוע?

חובב צברי: עד שלא נביא מישהו מוסלמי/ דרוזי/בדואי, עוד אין לנו.

דוד אבו: הוגשו ערעורים שלא עפ"י הנוהל שעדכנתם אותו כאן, כשאני באתי לברר במחלקה נאמר לי שעד שלא תקבע מדיניות של  המועצה אי אפשר לדון בדוחות האלה. ראשית אני מקווה שברגע הגשת הדוח זה נעצר ולא מכפיל את הדוח.

יניב מטלס: אתה מדבר על דוחות שיינתנו או שניתנו?

דוד אבו: אני מתכוון לדוחות שניתנו בעבר.

שרון לוי: הוא מדבר על דוחות שניתנו בעבר וצברו ריבית,

דוד אבו: אני מתכוון על דוחות שניתנו, הוגשו הרבה ערעורים בנושא של הדוחות וכשבאתי לשאול אמרו לי שכרגע אין מדיניות,

אילן ירימי: תושב שמחכה לתשובה לא יגדל לו החוב.

דוד אבו: יש איזושהי מדיניות על מה שהיה בעבר, עזוב תהליך חדש זה בסדר, אבל אז נתנו דוחות בלי הודעות ובאופן שרירותי,

חובב צברי: דבר ראשון לא היה שרירותי…שום דבר לא ניתן באופן שרירותי, הפקחים עשו את העבודה שלהם בצורה מקצועית וטובה.

דוד אבו: מי בא בטענות לפקחים, הטענות הם לנו, המועצה קובעת את המדיניות.

חובב צברי: אמרת משפט שהוא לא קביל בעיני שנתנו דוחות שרירותיים.

דוד אבו: לדעתי כן.

חובב צברי: אז אני חולק עלייך. הפקחים עושים את עבודתם בצורה מקצועית ומותר וצריך שכל תושב שחושב שנעשה לו עוול או שניתן לו דוח לא נכון יכול לערער, יש לנו תובעת שדנה לגופו של עניין ולא לגופו של איש ובסוף מחליטה, ד"א אני לא דן בדברים האלה.

דוד אבו: אם אני מגיש ערעור אתה דן אותי לפי מה?

שרון לוי: לגופו של עניין, לפי המקרה.

דוד אבו: צריך להיקבע מדיניות כללית.

חובב צברי: יש מדיניות מאוד ברורה וישבנו על העניין הזה עם התובעת בצורה ברורה וגם עם מנהל הפיקוח, אנחנו מציגים עכשיו לכל חברי המועצה את הנושא של המדיניות שכרגע שמנו על השולחן. לגבי אותם מקרים ספציפיים שהיו בעבר מותר לכל תושב להגיש ערעור, הגישו ערעורים התובעת דנה בנושא לגופו של עניין ותימסר להם תשובה. ותמיד תמיד כל תושב אם עדיין חושב שנעשה לו עוול, יכול לבוא ולהגיד את הדברים שלו ובסופו של תהליך אנחנו מקשיבים.

דוד אבו: התובעת דנה בערעורים?

שרון לוי: נכון.

חובב צברי: עוד שאלות?

שרון לוי: מפורטות כל העברות שאנחנו נבצע בהם אכיפה, בדבר השני: זה הגשת ערעור, המדיניות מדברת על המרת דוח באזהרה לתושב כאשר מדובר: בעבירה ראשונה שלו, התניה שנייה היא בן היישוב, נושא נוסף גם אם מדובר בעברה ראשונה שלו והוא ביצע עברה מסכנת חיים לא יומר לאזהרה, התנאי האחרון הוא התנהלות מכובדת ותקינה מול גורמי החוק. ציינתי את הסעיף כי היה מקרה בו פקח חטף מכה/ סטירה והתושב בא והגיש ערעור ז"א אם הוא בן היישוב וזו עברה ראשונה שלו והוא לא ביצע עברה מהמסוכנות הוא יצטרך להתנהל בצורה מכובדת מול הפקח ואם התנאים הללו יתקיימו אז אנחנו נמיר באזהרה את הדוח.

חובב צברי: עוד שאלות? אני מביא להצבעה.

דוד אבו: למצוקות חנייה אם אתה כותב רחובות זה גם חבצלת.

הצבעה:

בעד 9 (חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקובי (עוקבי), משה לוי, ליטל ציפורי לביא, בת החן גזאל, יובל יעקב, בצלאל דוד ואריק חדד).  

נגד 2 (דוד אבו וקרן שגב).  

החלטה 58/13

מליאת המועצה מאשרת את מדיניות האכיפה – מצ"ב כנספח ב'.

 1. תיקון תקציב שוטף 2019

חובב צברי: מדור בהעברות מסעיף לסעיף ללא שינוי בסה"כ פרט לתוספת 78,000 ₪ בהכנסות והוצאות בשינוי האחרון בטבלה.

מקריא את הטבלה:

שם הסעיף מספר הסעיף תקציב מאושר תקציב מוצע שינוי הסבר
הסעות תלמידים 1817800710 900 800 100- לפי רכישת כרטיסיות בפועל
הצטיידות רכוש קבוע בחינוך 1811000930 50 100 50 לפי צורך
תגבור לימודים (שכר) 1817200110 235 285 50 לפי צורך
תכנית 360 תכ. לאומית לילדים ונוער בסיכון (פעולות) 1828310780 259 175 85- העברה מפעולות לשכר
 תכנית 360 (שכר) 1828310110 115 200 85 העברה מפעולות לשכר
משכורות סיעות גני ילדים 1812100110 3,285 3,135 150- פיצול מחליפות לסעיף תקציבי נפרד
משכורות סיעות גני ילדים מחליפות 1812200110 0 150 150 פיצול מחליפות לסעיף תקציבי נפרד
עוזרות פדגוגיות משכורות מחליפות 1817200110 2,038 2,007 31- פיצול מחליפות לסעיף תקציבי נפרד
משכורות סייעות בתי ספר מחליפות 1813300110 0 31 31 פיצול מחליפות לסעיף תקציבי נפרד
מש. לביטחון פנים- קרן החילוט 1347300990 0 78 78 הקצבה ליחידת התמכרויות  (הכנסות)
יחידה להתמכרויות- קרן החילוט 1847300841 0 78 78 הוצאות.

קרן שגב: למה זה עובר מפעולות לשכר? האם יש עוד בעל תפקיד שם?

אלון גרינברג: אפשר להוציא את הכסף המוקצה לתוכניות בשתי אפשרויות: או להפעיל אנשים באמצעות תשלום בחשבונית או להעסיק אנשים בתלוש כעובדי מועצה – זה תלוי בפעילות ובהסדר של הגורם שמעסיקים. בתחילת שנה אנחנו לא יודעים בדיוק מה יקרה אז מה שחשוב זה הסכום הכולל לתוכנית. עכשיו התברר לנו שהמפעילה רוצה לעבוד בתלוש שכר ולא בחשבונית ולכן אנחנו מעבירים תקציב מסעיף פעולות לסעיף שכר, זה נשאר אותו הסכום, אין פה שום שינוי מהותי.

אריק חדד: שאלה למשה, אני ציפיתי לשמוע איך נפתחה שנת הלימודים ואני גם נשאלתי ע"י קבוצה של הורים לגבי צהרונים שהודיעו להם שאין, מה קרה עם זה?

חובב צברי: לגבי התקציב יש שאלות?

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקובי (עוקבי), משה לוי, ליטל ציפורי לביא, בת החן גזאל, יובל יעקב, בצלאל דוד, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).  

החלטה 59/13

מליאת המועצה מאשרת את תיקון התקציב השוטף לשנת 2019- העברה מסעיף לסעיף ללא שינוי בסה"כ, פרט לתוספת 78 אלש"ח בהכנסות ובהוצאות מקרן החילוט. 

שם הסעיף מספר הסעיף תקציב מאושר תקציב מוצע שינוי הסבר
הסעות תלמידים 1817800710 900 800 100- לפי רכישת כרטיסיות בפועל
הצטיידות רכוש קבוע בחינוך 1811000930 50 100 50 לפי צורך
תגבור לימודים (שכר) 1817200110 235 285 50 לפי צורך
תכנית 360 תכ. לאומית לילדים ונוער בסיכון (פעולות) 1828310780 259 175 85- העברה מפעולות לשכר
תכנית 360 (שכר) 1828310110 115 200 85 העברה מפעולות לשכר
משכורות סיעות גני ילדים 1812100110 3,285 3,135 150- פיצול מחליפות לסעיף תקציבי נפרד
משכורות סיעות גני ילדים מחליפות 1812200110 0 150 150 פיצול מחליפות לסעיף תקציבי נפרד
עוזרות פדגוגיות משכורות מחליפות 1817200110 2,038 2,007 31- פיצול מחליפות לסעיף תקציבי נפרד
משכורות סייעות בתי ספר מחליפות 1813300110 0 31 31 פיצול מחליפות לסעיף תקציבי נפרד
מש. לביטחון פנים- קרן החילוט 1347300990 0 78 78 הקצבה ליחידת התמכרויות  (הכנסות)
יחידה להתמכרויות- קרן החילוט 1847300841 0 78 78 הוצאות.

משה לוי: מעדכן על פתיחת שנת הלימודים. פתיחת שנת הלימודים נפתחה בצורה מכובדת ותקינה. היו ארבעה ילדים בתיכונים שהייתה בעיה ברישום, זה לא כי לא רצינו לרשום או שלא הצלחנו לרשום, הם רצו רק מזכרת בתיה אך ביום השני הכנסנו את כולם לתוך מסגרות. הגן החרדי לא נפתח בסוף. לגבי הצהרונים יש תקן לצהרון והוא 18 ילדים, בגלל שהמחיר עלה בחזרה הרבה הורים לא רצו לרשום בצהרונים, לכן לא ניתן לפתוח צהרון מתחת לתקן. ניסינו לחבר אזורים קרובים אך זה מה שיש כרגע, יכול להיות שאחרי החגים יבואו הורים לרשום ואז נעמוד בתקן, וראש המועצה אישר שאם יהיו 17 או 16 אנחנו נפתח צהרון.

חובב צברי: מעדכן על נסיעתי לאזרבייג'ן בתאריכים 06/10/19- 29/9/19, מ"מ ראש המועצה תהיה סגנית ראש המועצה בת החן גזאל.

נספחים:

נספח א'- פרוטוקול ועדת שמות מיום 28/08/18.

נספח ב'- מדיניות אכיפה בנושא פיקוח.

רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית

 העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה