פרוטוקול ישיבת מועצה 2/13


10/01/2019 15:11

06.12.2018
כ"ח בכסלו תשע"ט

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 05.12.2018 מס' 2/13

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – חבר המועצה
 • בת החן גזאל – חברת המועצה
 • בצלאל דוד – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת המועצה
 • ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • משה לוי – חבר המועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועץ משפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

נעדרו:

 • דוד אבו – חבר המועצה

סדר יום:

 1. הצהרת אמונים חבר המועצה יובל יעקב.
 2. תב"ר לתכנון מיתון תנועה ברחוב הרצל.
 3. ביטול תב"ר תכנית אב לתחבורה.
 4. הגדלת מסגרת חח"ד בבנק דקסיה מ3% ל5% מהתקציב המאושר.
 5. תב"ר בניית כיתות אוהל מאיר – אישור הלוואה לפיתוח בסך 4,250 אלש"ח.
 6. אישור נסיעת ראש המועצה במסגרת משלחת השלטון המקומי לכנס ערים חכמות בברצלונה.

מהלך הדיון:

חובב צברי: ערב טוב לכולם, אני פותח את ישיבת מועצה מספר 2 של המועצה ה-13.

מקריא את סדר היום.

 1. הצהרת אמונים חבר המועצה יובל יעקב

ראש המועצה מזמין את חבר המועצה מר יובל יעקב להישבע אמונים.

חבר המועצה מר יובל יעקב נשבע אמונים וחותם על התעודה.

חובב צברי: מאחל הצלחה וברכות ליובל יעקב. כל 11 חברי המועצה הצהירו אמונים בישיבה הראשונה.

 1. תב"ר לתכנון מיתון תנועה ברחוב הרצל

חובב צברי: התב"ר במימון משרד התחבורה 120 אלש"ח, מימון עצמי מהקרנות 30 אלש"ח, סה"כ 150 אלש"ח. התב"ר הזה נועד לביצוע עבודות מיתון תנועה.

 1. ביטול תב"ר תכנית אב לתחבורה

חובב צברי: ביטול הרשאה 70 אלש"ח ממשרד התחבורה, 30 אלש"ח מימון עצמי (מקרנות), סה"כ 100 אלש"ח.

אנחנו גדלנו ב-50 אלש"ח מההרשאה הקודמת, והמימון העצמי נשאר אותו הדבר 30 אלש"ח.

קרן שגב: למה מיתון התנועה מתייחס? איפה בהרצל?

חובב צברי: יש לא מעט דברים של מיתון תנועה בין הכיכר החדשה של משה שרת לבין החלק הדרומי, יש שם לא מעט הגברת תנועה, זה ייתן מענה למיתון התנועה. עוד שאלות?

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, משה לוי, בת החן גזאל, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי (עוקבי), יובל יעקב, אילן ירימי, קרן שגב, אריק חדד ובצלאל דוד).

החלטה 1/13 

מליאת המועצה מאשרת:

 • תב"ר לתכנון מיתון תנועה ברחוב הרצל- מימון משרד התחבורה 120 אלש"ח, מימון עצמי מקרנות 30 אלש"ח, סה"כ 150 אלש"ח.
 • ביטול תב"ר תכנית אב לתחבורה- ביטול הרשאה 70 אלש"ח ממשרד התחבורה, 30 אלש"ח מימון עצמי (מקרנות), סה"כ 100 אלש"ח.
 1. הגדלת מסגרת חח"ד בבנק דקסיה מ3% ל5% מהתקציב המאושר, בסך 1,500 אלש"ח ואישור מסגרת חח"ד לשנת 2019 בבנק דקסיה בהיקף של עד 5% מהתקציב

חובב צברי: ההגדלה היא גם לשנת 2019. אישרנו מסגרת של 3%, לאור ההתנהלות התקציבית אפשר להגיע ל-5% שזה ייתן לנו עוד מלש"ח וחצי לתזרים.

קרן שגב: לטובת שוטף?

חובב צברי: לתזרים.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, משה לוי, בת החן גזאל, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי (עוקבי), יובל יעקב, אילן ירימי, קרן שגב, אריק חדד ובצלאל דוד).

החלטה 2/13 

מליאת המועצה מאשרת את הגדלת מסגרת חח"ד בבנק דקסיה מ3% ל5% מהתקציב המאושר, תוספת בסך 1,500 אלש"ח לשנת 2018 ומסגרת עד 5% מהתקציב לשנת 2019.

 1. תב"ר בניית כיתות בי"ס אוהל מאיר -אישור הלוואה לפיתוח בסך 4,250 אלש"ח לשנה

חובב צברי: הלוואה היא כתחליף להרשאה ממשרד החינוך (מפעל הפיס) לבינוי אוהל מאיר, שלא ממומשת (יצוין כי מדובר בבעיה רוחבית/ ארצית של מימוש הרשאות משרד החינוך לפיתוח). ההלוואה צמודה לפריים וניתנת לפירעון עם מימוש ההרשאות, ללא קנס. רציתי להביא את הנושא הזה כבר מיד לאחר ישיבת המועצה החגיגית, אבל לא רציתי לערבב שמחה וששון.

קרן שגב: מתי אמורים לקבל את הכסף? ומתי המגבלה תוסר?

חובב צברי: אנחנו נקבל את הלוואה תוך 10 ימים לערך. לגבי ההרשאות ממשרד החינוך אנחנו נצטרך להמשיך יחד עם המרכז לשלטון מקומי אל מול האוצר. יש להם התחייבות כלפינו..

אריק חדד: אני רוצה להבהיר כי עקרונית אני מתכוון להצביע בעד על כל תכנית תב"ר, אני רוצה לעודד תב"רים. השאלות שלי הן יותר פורמליסטיות, אני רוצה לדעת האם הייתה הרשאה של משרד החינוך כשאתה אישרת את התב"ר במועצה?

חובב צברי: כן הייתה הרשאה.

אריק חדד: אז משרד החינוך ביטל את הרשאה?

חובב צברי: לא ביטל.

אריק חדד: אז הוא משאיר את ההרשאה שלו, כלומר הוא מתחייב לשלם.

חובב צברי: הוא חייב.

אריק חדד: ומה אנחנו עושים כדי שישלם את זה?

חובב צברי: אנחנו פונים לתמיר בן משה ממשרד החינוך כל הזמן והייתה גם בתקשורת התרעמות. אנחנו נמצאים בתקופת בחירות בממשלה זה גם יכול להיות הגורם למצב הזה.

אריק חדד: בית הספר נבנה על סמך הרשאה ואם משרד החינוך מתכחש להתחייבות שלו צריך להילחם איתו, צריך לתבוע אותו, צריך לפעול. אם משרד החינוך ישלם וכמובן שצריך לפעול שהוא ישלם את מה שצריך, אז מבטלים את הלוואה?

אלון גרינברג: כן, זה גם כתוב בסדר היום שנשלח אליכם בהקשר לסעיף. ההלוואה היא לתקופה של עד שנה וברגע שמשרד החינוך יעביר את הכסף ויסדיר ההרשאות, הלוואה תבוטל. משרד החינוך הודה בישיבה בועדת הכלכלה של הכנסת, שכרגע אין לו כסף.

אריק חדד: אז אתה נלחם כדי שמשרד חינוך ישלם?

אלון גרינברג: באופן אישי אני נכחתי בוועדה הכלכלה שהיו בה גזברים רבים ומרכז השלטון המקומי ומשרד החינוך הודה שהם נתנו יותר מידי הרשאות ואין להם כסף.

חובב צברי: ואם צריך לתבוע אנחנו נתבע.

אריק חדד: הרשאה זו התחייבות וצריך לתבוע אותם.

חובב צברי: גם משרד החינוך מבין את זה ולכן אנחנו נפעל למול האוצר.

אריק חדד: באיזה שיעור פירעון מלוות אתה עומד היום? וכמה מותר לך?

אלון גרינברג: עומד על 29%, כמעט שלושים אחוז.

אריק חדד: עד כמה מאפשר משרד הפנים?

אלון גרינברג: משרד הפנים מאפשר עד 40%.

אריק חדד: 30% זה הרבה, אתה מתקרב לגבול, צריך להיזהר עם זה. אם נגיע ל40% אנחנו לא נוכל לקחת הלוואה בכלל.

חובב צברי: אנחנו נחשבים לרשות יציבה מאז 2006.

אריק חדד: אם היום אתה עומד על 30% ולאחר אישור המועצה תגיע ל40%.

אלון גרינברג: אנחנו נגיע ל35% עד שההלוואה הזאת תבוטל.

אריק חדד: זה הרבה.

חובב צברי: עוד שאלות? אין.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, משה לוי, בת החן גזאל, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי (עוקבי), יובל יעקב, אילן ירימי, קרן שגב, אריק חדד ובצלאל דוד).

החלטה 3/13 

מליאת המועצה מאשרת לקיחת הלוואה לפיתוח מבנק דקסיה בסך 4,250 אלש"ח לתקופה של שנה, בריבית פריים, לתב"ר בניית כיתות באוהל מאיר.

 1. אישור נסיעת ראש המועצה במסגרת משלחת השלטון המקומי לכנס ערים חכמות בברצלונה

חובב צברי: יצאתי לברצלונה ל-4 ימים במסגרת המשלחת בנושא ערים חכמות.

קרן שגב: הוא יצא כבר.

בצלאל דוד: למה לא אושר לפני?

חובב צברי: לא הבאתי למועצה כי היינו בתקופת בחירות.

קרן שגב: אני מבקשת שזה לא יקרה שוב.

חובב צברי: למה?

קרן שגב: לנסוע תיסע, אבל אני  מבקשת לדעת מראש, כלומר לבקש את אישור המועצה לפני. אתה יודע שאנחנו גם מאשרים אבל לא כחותמת גומי אחרי.

חובב צברי: מדובר בעלות של 4,500. עוד שאלות?

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, משה לוי, בת החן גזאל, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי (עוקבי), יובל יעקב, אילן ירימי, קרן שגב, אריק חדד ובצלאל דוד).

החלטה 4/13 

מליאת המועצה מאשרת את נסיעת ראש המועצה במסגרת משלחת השלטון המקומי לכנס ערים חכמות בברצלונה ומימון עלות 4,500 ₪.

 

עדכונים:

לחברי המועצה החדשים – נשלח אליכם במייל תכנית להכשרת נבחרים חדשים, מומלץ ללכת וללמוד וכמו כן לפגוש קולגות.

 

הישיבה ננעלה

רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית

 

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

 

העתקים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה