פרוטוקול ישיבת מועצה 3/13


16/01/2019 11:42

23.12.2018
ט"ו בטבת תשע"ט

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 19/12/2018 מס' 3/13

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – חבר המועצה
 • בת החן גזאל – חברת המועצה
 • בצלאל דוד – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • משה לוי – חבר המועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

סדר יום:

 1. מינוי סגנים בהתאם לסעיפים 14,15 לחוק הרשויות המקומיות.
 2. מינוי חברי ועדות המועצה.
 3. תיקון טכני לתקציב 2018 – העברת 60,000 ₪ מסעיף "תמיכות ספורט" לסעיף "פעולות ספורט".
 4. אישור תמיכות לשנת 2018.
 5. מינוי נציג באיגוד ערים לאיכות הסביבה.
 6. הגדלת תב"ר מעגל תנועה יצחק רבין/הלוטם/רבי מאיר.
 7. מפעל הפיס – אישור הקדמת אמת המידה לשנים 2019-2021 לטובת הקמת אולם ספורט בשיתוף עם הטוטו.

מהלך הדיון:

חובב צברי: ערב טוב לכולם, אני פותח את ישיבת המועצה מספר 3.

מקריא את סדר היום.

 1. מינוי סגנים בהתאם לסעיפים 14,15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם תשל"ה- 1975)

חובב צברי: צורף לסדר היום ההסכם הקואליציוני וחוות הדעת של הגזבר והיועמ"ש, למעשה…

דוד אבו: חובב, למה אנחנו לא מקבלים את זה כתוב?

חובב צברי: אתם יכולים לראות את ההסכם הקואליציוני על המסך, אריק אתה מפריע…

אריק חדד: אמרתי שבבנק מתלוננים שקשה לזקנים ופה מסתפקים באימיילים ולא בחוזרים. אני צריך שחברי מועצה יקבלו את החומר מודפס הביתה.

חובב צברי: אתם קיבלתם את זה במייל מי של יודע לקרוא מיילים נעשה ריענון בעניין, עשינו זאת גם במועצה הקודמת, דרך אגב יש לכם תאי דואר במועצה ואפשר לשים לכם בתא העתק מודפס ואם תרצו שנביא לכם את זה הביתה אפשר גם את זה לעשות. אבל כיום אנחנו בקידמה ושולחים את זה מייל.

דוד אבו: יש פה חברים שיש להם טלפון כשר, מה עושים?

חובב צברי: לגבי ההסכם הקואליציוני: סגן ראש המועצה בשכר- אילן ירימי, סגנית ומ"מ ראש המועצה- בת החן גזאל, המשנה לראש המועצה- משה לוי. בנוסף, מצורפת לכם חוות הדעת של גזבר המועצה בה כתוב שאין בעיה מבחינת תקן וגם מבחינת תקציב. מבחינת סמכויות לסגן בשכר, זה יהיה בתחום הרווחה. שאלות לגבי הנושא הזה?

דוד אבו: אנחנו בסוף שנת התקציב, השכר של הסגן הוא אוטומטי לקדנציה עצמה כלומר להמשך תקציב הבא או שזה צריך לבוא לאישור נוסף?

חובב צברי: אין צורך באישור נוסף, אנחנו מאשרים את זה עכשיו.

דוד אבו: הנושא התקציבי…

אלון גרינברג: השכר של אילן כסגן מתוקצב לשנת 2018 אין עם זה שום בעיה. לגבי 2019, יש שתי אפשרויות, אם לא יהיה תקציב ביום הראשון של השנה אנחנו נעבוד 1/12, השכר שולם בשנת 2018 כך שאין בעיה וכאשר תקציב המועצה יאושר לשנת 2019 מה שמליאת המועצה תאשר זה מה שיהיה.

דוד אבו: לגבי הסגן בשכר, אני רוצה לומר פה לחברים, אגב אני גם ישבתי איתך חובב והצגתי בפניך את העניין. הובא לידיעתי ,הנושא עדיין בבדיקה וזה מתקדם די מהר, שבינך לבין הליכוד נערך הסכם לפני הבחירות לגבי תפקיד הסגן בשכר ואני חושב שההסכם הקואליציוני שהבאתם נולד בחטא. אני לא רוצה להרחיב במילים אבל אם אכן היה הסכם כזה לפני מערכת הבחירות..

חובב צברי: תגיד לכאורה, שאני לא אתבע אותך.

דוד אבו: הכול בסדר, אתה יכול לתבוע. אם היה הסכם כזה לפני הבחירות, אתה יודע שזה בניגוד לחוק הבחירות. יתרה מזאת, היות ומומנת..

חובב צברי: לא היה שום הסכם, אל תנסה לבלבל את האנשים.

דוד אבו: אל תפריע לי,

חובב צברי: מה שאתה מנסה לעשות פה הוא להוציא שם רע.

דוד אבו: אני לא מנסה לעשות כלום. אם זה מוציא שם רע אתה יכול לתבוע אותי. תקשיב קודם, אני רשאי להביע את דעתי ואתה יכול אח"כ לסתור אותה. המידע הזה גם נאמר לי ע"י בכיר בליכוד ואם אכן הדברים נכונים ובייחוד שקיבלת מימון מהליכוד למערכת הבחירות, זה לא רק גובל בלא תקין, אלא אנחנו על גבול הנושא של שוחד פוליטי.

חובב צברי: הליכוד שאתה ואני חברים בו, ביצע סקר ובדק מי יכול להוביל את קריית עקרון לראשות, מצאו שאני מוביל בהפרש גדול ולכן הם תמכו בי.

דוד אבו: ולא היה שיח לגבי הסגן איתך?

חובב צברי: לא. יש מסמך מסודר שבו הליכוד בחר בי להוביל לראשות המועצה.

דוד אבו: אני שאלתי האם אמרו לך לשריין סגן בשכר?

חובב צברי: אתה טועה ומטעה.

אילן ירימי: אם היה הסכם אז הקואליציה הייתה אמורה להיות כבר סגורה לפני חודש.

חובב צברי: אם היה הסכם היינו מפרסמים אותו.

דוד אבו: ולא פרסמתם.

חובב צברי: אני אומר לך שלא היה. וגם אתה יכולת להיות בקואליציה אם היית מביא יותר מנדטים.

דוד אבו: אתה לא שמת לב שאתה בסה"כ ראש המועצה שמכהן קדנציה ראשונה והבאת הכי פחות מכל ראשי הרשויות בשפלה שנבחרו, גם למועצה וגם לרשות. הבאת מנדט מעליי ואחרי 5 שנים כהונה, תירגע!

חובב צברי: אני יודע שאתה מתוסכל, וגם ניסית להביא את החברים שלך מרחובות וזה לא עבד.

דוד אבו: אתה מבין שעדיין 50% מהציבור לא רצה אותך, אני בסה"כ מציג את הדברים וזה גם נמצא בבדיקה ואם אני טעיתי אני גם אדע להתנצל.

חובב צברי: ישבת אצלי במשרד ואמרתי לך לא היה.

דוד אבו: ביקשתי ממך לבדוק, ונתת זמן לבדוק… המנכ"לית הזמינה מהר ישיבה, אני מתקשר אליה היא אומרת לי שדחינו אותה.

אילן ירימי: אם היה הסכם, למה הוא לא פורסם?

דוד אבו: לא יודע. אני אבדוק את זה.

אילן ירימי: אני מצפה ממך באופן אישי להיות ממלכתי, גם כשהייתי באופוזיציה..

דוד אבו: אתם ממלכתיים? אתם מגישים ועדות ככה…

אריק חדד: ואני חשבתי לתומי שהסתיימה מערכת הבחירות, להערכתי צריך להפסיק עם מערכת הבחירות, המערכת נגמרה ב-30 באוקטובר בערב. אני רוצה לדבר כרגע על משהו אחר, אני חושב שמן הדין היה צריך לפתוח את הישיבה ולהקדיש לא רק לסגירת הבנק, אלא גם להקדיש מחשבה לרונה רמון ז"ל, היא ראויה לכך, בנוסף היא הייתה פעילה ושותפה בפרויקט "הטייסת" בבית הספר אוהל מאיר.

חובב צברי: בשני בתי הספר, אוהל מאיר ובן צבי.

אריק חדד: עם ישראל התאחד איתה היום ולכן מין הדין היה לפתוח את ישיבת המועצה בכמה דקות בעניין זה. הערת ביניים לגבי סגירת הבנק, הנושא דווח לפני חודשים, זה לא חדש, אני תומך במאבק ולא מתנגד לו, אני בקשר עם יו"ר ועדת הכלכלה ואני כבר קיבלתי תשובות ממפקחת הבנקים ומי שירצה ייעזר בי ולא יחרים אותי ולא ימדר אותי, כי הבחירות נגמרו למי שעדיין לא יודע. לגבי הוויכוח, אני מבקש לשמור על קור רוח אנחנו רוצים לנהל ישיבות לעניין, אני לא אסתיר בפניכם כי גם לידיעתי הובא מידע על ההסכם וזה ייבדק. בינתיים אני חושב שאפשר היה לחכות ולהמשיך בבדיקה. עכשיו לגבי הממלכתיות, אילן, גם ההסכם, גם הפרוצדורה של ההסכם הזה, הרכב הקואליציה, הרכב הוועדות כל זה לא היה ממלכתי.

אילן ירימי: אני דיברתי בנושא ההצבעה בעניין הסגנות.

חובב צברי: אתה רוצה להפוך..

אריק חדד: כשאני מדבר תשתוק, תמתין. אילן, המקובל הוא שראש המועצה הנבחר מזמן את כל הסיעות, שומע אותם ואח"כ מחליט, לא כך נעשה. אתם ישבתם  3 ו-3 ועשיתם הסכם וזהו. ככה לא בונים קואליציה.

חובב צברי: אתה מדבר לא יפה.

אריק חדד: אילן, אני ציינתי לטובה את ההישג האדיר שלך בבחירות, כגודל ההצלחה בבחירות גודל הכישלון שלך במשא ומתן.

חובב צברי: אל תסכסך.

אריק חדד: בכל מקרה, מדובר בהסכם שיש לך 3 מנדטים ואתה מקבל רק רווחה ושאר חברי הסיעה שלך מקבלים את הספורט, נוער וצעירים, עיר ללא אלימות ותכנית 360 ואני לא מזלזל בנושאים האלה, אך זו לא הצלחה גדולה.

חובב צברי: לך תדע אולי שמרתי כמה תיקים, למדתי ממך.

אריק חדד: לא למדת ממני. בהסכם הקואליציוני כתוב שיש שתי סיעות שלכל אחת יש שלושה מנדטים וכתוב  כי אם יש מחלוקת ביניהם ראש המועצה יחליט, כאילו הוא לא שייך, והוא כן מתוך השלושה. למעשה, הוא האחד שיחליט וזהו, למה צריך לעשות הסכם. אילן, זה לא לשבחך ואם פעם אמרת לי שאתה היית תלמיד שלי, אתה תלמיד גרוע בהסכם, בבחירות היית מוצלח. אני חושב שזה הסכם לא טוב ולא ראוי, כנ"ל לגבי הרכב הוועדות.

חובב צברי: הרכב הוועדות זה בהתאם למנדטים, תלמד.

דוד אבו: אתה עובד לבד.

קרן שגב: ברצינות, לאריק חדד אתה אומר תלמד על הרכב הוועדות, תכבד קצת.

אריק חדד: אני הרכבתי ועדות במשך 24 שנה, אתה רשאי להרכיב לפי יחסי כוחות אבל אתה לא קובע מי נציג האופוזיציה בוועדות. להערכתי ההסכם הקואליציוני שחתמם הוא בושה לאנשי הליכוד, צר לי עליהם, פגעת באנשי הליכוד, באנשי מח"ל ולא ימחלו לך על זה.

יניב מטלס: דודו, אני לא מכיר את המידע שאתה מדבר עליו, לא ידוע לי על איזשהו הסכם קואליציוני שלא דווח. אשר למינוי סגן ראש מועצה בשכר, הרי שבהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים אני מאשר כי הואצלו סמכויות כדין ולכן אין מניעה למנות את אילן ירימי לסגן ראש המועצה.

הצבעה:

בעד 8 (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי (עוקבי), בצלאל דוד ויובל יעקוב).

נגד 3 (אריק חדד, קרן שגב ודוד אבו)

החלטה 5/13 

מליאת המועצה מאשרת את המינויים הבאים:

 1. סגנים:
 • סגן ראש המועצה בשכר- אילן ירימי.
 • סגנית מ"מ ראש המועצה- בת החן גזאל.
 • משנה לראש המועצה- משה לוי.
 1. מחזיקי תיקים:
 • אילן ירימי – מחזיק תיק הרווחה כולל האצלת סמכויות בתחום.
 • בת החן גזאל – מחזיקת תיק ההנדסה והתשתיות והתרבות.
 • משה לוי – מחזיק תיק החינוך, שפ"ע ופיקוח.
 • ליטל ציפורי לביא – מחזיקת תיק נוער וצעירים, עיר ללא אלימות ותכנית 360.
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – מחזיק תיק הספורט.

 

 1. מינוי חברי ועדות המועצה.

חובב צברי: החישוב נעשה בהתאם למנדטים של כל סיעה, טבעי יותר לגבי האופוזיציה שמי שקיבל יותר מנדטים יהיה יו"ר ועדת ביקורת. יש שאלות?

דוד אבו: אני רוצה להעיר, היות וגם בקדנציה הקודמת לא ששנו לגבי כל הוועדות האלה בעקבות איך שהן מורכבות, אתה הרכבת ועדות לא בשביל לעבוד למען הציבור אלא כדי לשמור על הכיסא שלך. אני מציע לך לעשות חושבים, אם אתה רוצה שוועדות אלא יתפקדו כמו שצריך, תתאים אותם לאנשים במקום לעשות סתם חלוקה. הציבור רוצה שנשרת אותו ולא שנסתכל על חובב צברי. אם אתה רוצה שיעבדו בשבילך תנצל את המומנטום.

חובב צברי: אתה לא יכול להגיד לי דברים שאין להם בסיס.

דוד אבו: תסתכל על הרכב הוועדות.

חובב צברי: יש חלוקה צודקת עפ"י סיעות.

מציג את תחשיב האחוזים של הרכבי הסיעות המראה איזון בחלוקה בין הסיעות.

דוד אבו: אני לא מדבר על האחוזים אני מדבר על התפקידים עצמם. אני מבין שאתה מדבר על ועדות החובה ואני אומר עוד פעם, לי אין בעיה עם כמות הנציגים.

חובב צברי: אז מה הבעיה?

דוד אבו: אני מדבר על הרכב הוועדה, האיכויות של האנשים. בינינו, אתה לא מחפש שיהיו לך רק מריונטות, אתה מחפש אנשי מקצוע מסביבך.

חובב צברי: כל הוועדות מאוזנות בהתאם למנדטים שקיבלה כל סיעה. מישהו רוצה להתייחס?

אריק חדד: אני ציפיתי שתפנה לכל סיעה ותשאל את דעתה מה היא רוצה לעשות ובאיזה תחום היא רוצה להשתלב. אך זה לא השיטה שלך, זו לא הדרך שלך.

חובב צברי: אתה בטח עשית את זה כראש מועצה.

אריק חדד: כן ועובדה שכולם היו מרוצים. בכל מקרה, חבר מועצה יתרום ליישוב לא לפי איזה ועדה הוא שייך אלא מה הוא יעשה ביישוב בחמש שנים. היחסיות בוועדות זה ברור, אך הציפייה מראש רשות היא שהוא יבקש מכל סיעה במה הם מעוניינים לתרום ואז להחליט, אבל ככה להתעלם מרצון החברים? אני קיבלתי להיות יו"ר בוועדה "לנפגעי טרור", אני לא יודע אם יש לנו נפגעי טרור בקריית עקרון, אבל אני אעשה את המוטל עליי בצורה הכי יפה, אך תשמע אני חושב שיש אנשים שיותר מתאימים ממני,  כמו משה לוי שהוא מומחה לזה. אבל לפני שאתה מרכיב, הייתי מצפה שתשב עם חברי הסיעות.

חובב צברי: הנה יש לך הזדמנות להגיד מה אתה רוצה.

אריק חדד: לישיבת מועצה אתה כבר מביא את זה לאישור ואני אצביע נגד מאחר ואני לא מסכים עם הרכב הוועדות.

חובב צברי: יש שינוי קל, בוועדת הנחות ממיסים במקום סיעת "יד ביד למהפך" תהיה סיעת "ליכוד" ובוועדה למיגור אלימות במקום "ליכוד" סיעת "יד ביד למהפך".

הצבעה:

בעד 8 (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, בצלאל דוד ויובל יעקב)

נגד 3 (קרן שגב, דוד אבו ואריק חדד).

החלטה 6/13

מליאת המועצה מאשרת את הרכב הוועדות- מצורף לפרוטוקול כנספח א'.

 1. תיקון טכני לתקציב 2018 – העברת 60,000 ₪ מסעיף "תמיכות ספורט" לסעיף "פעולות ספורט".

חובב צברי: הייתה עמותה שעסקה בכדורסל וקיבלה תמיכה מהמועצה והחלטנו להפסיק לפעול מולה , כעת מי שיטפל זה המתנ"ס והתקצוב לתמיכה בספורט יועבר לתקצוב פעילות ספורט במתנ"ס. שאלות?

דוד אבו: זה רטרו ? חולקו התמיכות האלה?

חובב צברי: תמיכות זה סעיף 4. אנחנו תיכף נעבור על זה.

קרן שגב: זה ירד מהתמיכות?

חובב צברי: התמיכות של כדורסל היה בסך 90 אלש"ח, 30 אלש"ח הם כבר קיבלו.

דוד אבו: זה לא תמיכות עכשיו?

חובב צברי: לא. זה תיקון טכני לתקציב, הכסף עובר מסעיף "תמיכות" לסעיף "פעולות ספורט".

קרן שגב: אנחנו רואים את זה גם בתמיכות?

אלון גרינברג: כן, בעמוד האחרון של פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית זה מופיע.

קרן שגב: בעצם הפסקתם את בית הספר לכדורסל ובמקומם יש את המאמן עידן.

דוד אבו: זה רק השינוי הזה, נכון?

חובב צברי: כן. תיקון תקציבי.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, עזרא יעקובי, ליטל ציפורי לביא, אריק חדד, קרן שגב, דוד אבו, יובל יעקב ובצלאל דוד).

החלטה 7/13

מליאת המועצה מאשרת תיקון תקציב 2018 – העברת 60,000 ₪ מסעיף "תמיכות ספורט" לסעיף "פעולות ספורט".

חובב צברי: לגבי סעיף 2 אני מבקש מראשי הסיעות למלא את השמות של חברי הוועדות כבר עכשיו אם זה אפשרי ולהעביר לנו.

דוד אבו: זה לא דיקטטורה יש לנו צוות שמנהל את העניינים.

רינת דנון: הרכב הוועדות- עד להודעה אחרת מאת יושבי ראש הסיעות, ראשי הסיעות יהיו חברי הוועדות.

 1. אישור תמיכות לשנת 2018

חובב צברי: אנחנו לקראת סוף שנת 2018 ואנחנו מבקשים לאשר את התמיכות.

אריק חדד: אלו תמיכות שחולקו או יחולקו?

חובב צברי:  תמיכות שיחולקו.

דוד אבו: איפה שכתוב שלא הוגשה בקשה זה יורד?

חובב צברי: תכף אתייחס.

דוד אבו: מה שאתה לא מחלק עד סוף דצמבר, אתה לא יכול לחלק בינואר.

חובב צברי: נכון, זה רק לשנת 2018, כלומר עד סוף דצמבר.

דוד אבו: אתה חייב לגמור את זה השנה. יש לך שבועיים.

אלון גרינברג: יש שתי עמותות שטוענות שהגישו בקשות ואצלנו לא רשום שהגישו ולא מוצאים את הבקשות מהם, לכן הן צריכות להמציא את הבקשה עם החותמת נתקבל וכשיציגו את האישורים על הגשת המסמכים במידה ויש, הן יקבלו. אנחנו כוללים אותם במנגנון חלוקת התמיכות ליתר ביטחון.

דוד אבו: התקציבים האלה זה אחרי הקיזוזים של מים, חשמל והכול?

אלון גרינברג: אנחנו מאשרים תמיכות עקיפות היכן שיש שימוש במבנה וזה מפורט בטבלה אך ההחלטה היא שלא מקזזים תמיכות עקיפות מהתמיכה.

דוד אבו: למה לא מאשרים תמיכות עקיפות של המועצה? אגב הם משלמים מים, חשמל, שימוש במבנה וכדומה?

קרן שגב: אלון אומר שלא.

אלון גרינברג: במהלך הקדנציה האחרונה הייתה מחשבה לקבוע ערך לכל מבנה או מקלט ולקזז מהתמיכות שמקבלות העמותות.  הצגנו זאת במסגרת ועדת המשנה לתמיכות ובמליאת המועצה הוחלט לא לקזז.

דוד אבו: זה בא לישיבת המועצה?

יניב מטלס: כן.

אלון גרינברג: בוודאי. וגם אתה אישרת את זה. גם כאן אתם מתבקשים לאשר תמיכות עקיפות.

דוד אבו: למה אנחנו לא מקזזים?

ראש המועצה מקריא מתוך פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית עמוד 2, סעיף שימוש במתקני המועצה ואת טבלת חלוקת התמיכות – מצ"ב כנספח ב'.

דוד אבו: אתה יכול להסביר לנו מי אלה כל העמותות האלה? מי אלה הנציגים שלהם?

חובב צברי: בוודאי. "מכבי קריית עקרון" היו"ר הוא איתן הם יקבלו את ה- 115 אלש"ח הנותרים, "עידוד הכדורסל"- תקציב התמיכה עובר לפעילות ספורט למתנ"ס בסך 60 אלש"ח, "הסתדרות הנוער העובד והלומד"- 15,000, תנועת עזרא"- 15,000, "נתיב לשבים"- זה הכולל של הרב אביחי הסכום 11,000.

אלון גרינברג: עדכנו את הטבלה, הכנסנו את שתי העמותות שלא הגישו, במידה ויתברר שהן כן הגישו, אלו יהיו הסכומים, במידה ולא הגישו, הסכומים יהיו בהתאם לחלוקה המוצגת ללא עמותות אלה.

חובב צברי: "תאיר"- 6,500.

קרן שגב: זה מה שנותנים ל"תאיר"? זה הסכום? הורדתם להם המון והם נותנים שירותים בקריית עקרון.

חובב צברי: זה נעשה בהתאם לשקלול הקריטריונים שנקבעו.

קרן שגב: הנוהל היה שמה ש"תאיר" מבקשים אנחנו נותנים להם תמיד, כי זה גוף מאוד חשוב. מדובר היה בסכום קבוע שנותנים לאורך שנים.

יניב מטלס: זה לא נכון. אף פעם לא הייתה החלטה כזאת לגבי "תאיר" ולא לגבי אף עמותה אחרת.

קרן שגב: זו הייתה החלטה לא רשומה, מדובר ברמת היגיון.

יניב מטלס: אין דבר כזה החלטה לא רשומה.

קרן שגב: הם נותנים שירותים לנשים שלנו.

אלון גרינברג: הם נותנים שירות לכל האזור וגם לנשים מקריית עקרון.

קרו שגב: אני רוצה שיהיה כתוב "בנתיב השבים" שיש שימוש במקלט.

רינת דנון: זה כתוב ב- "יד לשבים".

קרן שגב: גם "נתיב לשבים" וגם "יד לשבים".

דוד אבו: מי זה "לחיות בכבוד"?

חובב צברי: זה הבית החם 12,000.

קרן שגב: זה של בצלאל.

בצלאל דוד: לא.

דוד אבו: תביא לו עוד קצת. ככה עשית לי בתקציב הקודם, הבאת לו 300 אלש"ח ולקחת, עם גומי קשרת את זה.

חובב צברי: "שרשרת הדורות"…

דוד אבו: של יצחק קעטבי כן?  היא עוד קיימת?

חובב צברי: כן.

אלון גרינברג: הם לא הגישו ולא טוענים שהגישו.

חובב צברי: "להקת מורשת יהדות צפון תימן" הם אלה שאמרו שהם הגישו ולא נמצאו המסמכים שלהם. במידה והם ימציאו את הטופס נתקבל שמראה שהגישו, תוענק להם תמיכה בסך 5,250.

דוד אבו: מה זה "אהבת תימן"?

קרן שגב: רק בתמיכה של "תאיר" הורדת, לנשים מה פתאום שניתן אבל לכולל, בטח.

בת החן גזאל: דודו, זה תמיד היה ככה.

דוד אבו: " לחיות בכבוד" לא היה והתקציב שלהם הכי גדול. מה זה "יד לשבים"?

קרן שגב: גם של הרב אביחי, זה שתי עמותות.

דוד אבו: למה לתקצב גם את רחובות? איבדת את הצפון.

קרן שגב: זה נראה לכם הגיוני שבן אדם אחד יקבל 3 תמיכות.

חובב צברי: "קול דוד" זה של הרב בנא. "משכנות הרועים" זה של הרב לולוי.  "מוסדות דרכי תורה" השמות הם…

אלון גרינברג: לפי הטפסים "מוסדות דרכי תורה" היו"ר אמנון לומאי, המזכיר הוא אביחי יששכר.

דוד אבו: עוד עמותה, חובב זה ילך לתלונה, רוב הכסף הולך למישהו אחד.

חובב צברי: אתה שומע את עצמך?

דוד אבו: הכסף לא שלך ולא של אף אחד, זה הכסף של הציבור. אתה לא יכול לענות לי בשיטה הזאת שאתה מחליט וזהו. בגלל זה יניב לא חתום, יניב פחדת לחתום על הטופס? אנחנו המועצה ואנחנו לא יכולים להיות חותמת גומי. אתה לא יודע למי שייכת העמותה ואתה מאשר את התקציב מראש…. זה לא תקין.

חובב צברי: אתה יודע מה הנוהל של ועדת התמיכות המקצועית.

דוד אבו: אז להגיש נגדם חיוב אישי?

חובב צברי: אז תצביע נגד.

דוד אבו: אני רוצה להצביע עניינית.

חובב צברי: יש נוהל.

דוד אבו: אני מכיר את הנוהל. כשאתם שולחים את החומר אני רוצה לדעת למי שייכת העמותה. אני בהלם. גם אם טעינו לאורך כל הדרך, עכשיו אפשר לתקן.

חובב צברי: אנחנו כמועצה קבענו את הקריטריונים ואפשר גם לשנות אותם.

דוד אבו: יש פה שלוש עמותות עם אותם אנשים.

יניב מטלס: לכל עמותה יש דוחות כספיים ולכל עמותה יש את הפעילות שלה, אם הם היו מאגדים את כל העמותות החלק שלהם היה גבוה באותו היחס. אותי פחות מעניין מי מנהל ואם נעשה פיצול, אני מסתכל עניינית.

דוד אבו: אתה עומד מאחורי מה שאתה אומר?

יניב מטלס: בוודאי.

דוד אבו: זה לא מעניין אותך אם מישהו לקח ופיצל שלוש עמותות על אותו מרכיב?

יניב מטלס: לא, אם זה לא משפיע על סכומי הכסף. עליי זה לחלוטין לא משפיע.

דוד אבו: אני מבקש הצבעה על כל סעיף וסעיף.

קרן שגב: אני יודעת איך עובדת ועדת תמיכות. לי מפריע שאתם לא בודקים שיש אותו בן אדם שיש לו שלוש עמותות והוא מקבל את התמיכות.

יניב מטלס: זה עניין של היקף הפעילות, את פוסלת בן אדם שעושה פעילות לציבור?

קרן שגב: לא פוסלת אף אחד, אבל זה בא על חשבון אחרים כמו "תאיר".

יניב מטלס: זה לא בא על חשבון, ההסתכלות היא ביחס לתקציב הפעילות של כל העמותה ואם אין תקציב לפעילות היא לא מקבלת, וזה לא משנה כמה עמותות יש לו.

קרן שגב: אני לא מקבלת את זה.

דוד אבו: גם אני אפתח 10 עמותות.

יניב מטלס: תעשה פעילות.

דוד אבו: חובב, אתה לא גובה עבור מקלטים /מבנים ואנשים פה עושים שימוש והעיקר שהם יצביעו לך.

בת החן גזאל: זה תמיד אותן עמותות.

דוד אבו: אתם מסתכנים בחיוב אישי.

יניב מטלס: השיקול הוא היקף הפעילות עבור היישוב זה התקצוב.

אריק חדד: מכל הוויכוח, הדבר ביחיד שמטריד אותי זה שמצאתם להוריד דווקא את התמיכה עבור מרכז "תאיר". אתה לא יכול לדעת מה היקף הפעילות.

יניב מטלס: העמותה חייבת להגיש תקציב.

אלון גרינברג: בשנה שעברה ביקשנו לקבל נתון לגבי סה"כ כמות הפניות וכמה פניות מקריית עקרון ובדקנו יחסיות וכך חילקנו באותו יחס את תקציב הפעילות של העמותה ביישוב.

יניב מטלס: אנחנו בוחנים לפי תקציב.

אריק חדד: אני חושב שהיות והיישוב הזה מורכב מ-51% נשים יש סבירות גבוהה ופוטנציאל ליותר נפגעות, אני מצפה שתתייחסו למוסד הזה "תאיר" בחשיבות רבה מעבר לנוסחאות ומספרים. היום יש מגמה במדינה עבור אותן נפגעות הטרדה מינית והמועצה הייתה צריכה לאשר מדיניות שאומרת שכל עמותה שתפעל בנושא תקבל מקדמה של 10,000 לדוגמה, ואז תתאימו את זה לנוסחאות שלכם.

יניב מטלס: אנחנו לא קובעים מדיניות. אם תרצו לשנות את זה אז נתאים.

חובב צברי: אנחנו עובדים כל השנה עם מרכז "תאיר" צמוד.

קרן שגב: בגלל זה אני מתרעמת.

חובב צברי: יש לנו עובדת מועצה שמתנדבת ואני חושב שלא כצעקתה.

אריק חדד: אני מבקש שבמסגרת ועדת תמיכות 2018 ובמסגרת הפנייה שלך אל מליאת המועצה לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות , אני מציע שהסעיף של "תאיר" יוגדל ל- 10,000 ₪. וב-2018 שראש המועצה ינחה את הוועדה לייחס חשיבות עליונה לנושא הזה.

חובב צברי: זה לא יקרה בשנת 2018.

דוד אבו: למה אי אפשר להצביע לכל סעיף בנפרד, עניינית?

קרן שגב: בוא נפרק את זה לפי תחומים.

חובב צברי: אני לא מפרק, צריך להצביע על הכול.

דוד אבו: אני מבקש לרשום הסתייגות שלנו.

הסתייגות של חבר המועצה דוד אבו:

דוד אבו: היות ואנחנו מצביעים על כל התמיכות כהצבעה אחת וראש המועצה ביקש לא לפצל, אני מבקש להגיש לוועדה ולקבל חומר לבדיקה בקשר לעמותות שמתוקצבות במספר תקציבים לאותו נושא/לאותו אדם. אני לא יכול להצביע נגד כי יש פה את הספורט, אך יש פה דברים שאני חייב להסתייג מהם.

יניב מטלס: במידה ושתי העמותות שאמרו שהגישו, ויתברר שלא הגישו, החלוקה תתבצע בהתאם לחלוקה המוצגת על המסך, ללא 2 העמותות .

אריק חדד: אני מבקש  של"תאיר" תוענק תמיכה בסך 10 אלש"ח.

חובב צברי: מעלה להצבעה אישור תמיכה לפי נספח ב'.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, דוד אבו, קרן שגב, אריק חדד, בצלאל דוד ויובל יעקב).

החלטה 8/13

מליאת המועצה מאשרת את תמיכות 2018 בהתאם לנספח ב'.

 1. מינוי נציג באיגוד ערים לאיכות הסביבה

חובב צברי: אני הייתי הנציג באיגוד  ויש למנות שוב ומבקש למנות אותי כנציג. שאלות? אין.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, דוד אבו, קרן שגב, אריק חדד, בצלאל דוד ויובל יעקב).

החלטה 9/13

מליאת המועצה מאשרת את ראש המועצה, חובב צברי, לנציג המועצה באיגוד ערים לאיכות הסביבה.

 1. הגדלת תב"ר מעגל תנועה יצחק רבין/הלוטם/רבי מאיר

חובב צברי: הגדלה ב- 30,200 ₪ מקרנות היישוב.

אלון גרינברג: זה עוד מהקדנציה הקודמת, זו עבודה שהסתיימה בגירעון. מדובר בסכום קטן ביחס להיקף העבודה ונדרש לסגור את התב"ר.

דוד אבו: אתה הכול מתקן בדיעבד.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, דוד אבו, קרן שגב, אריק חדד, בצלאל דוד ויובל יעקב).

החלטה 10/13

מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב"ר מעגל תנועה יצחק רבין/ הלוטם/ רבי מאיר ב- 30,200 אלש"ח מקרנות היישוב וסגירתו.

 1. מפעל הפיס – אישור הקדמת אמת המידה לשנים 2019-2021 לטובת הקמת אולם ספורט בשיתוף עם הטוטו

חובב צברי: אנחנו הולכים לבנות את אולם ספורט בבית הספר אוהל מאיר (ליד בית ספר פלך), ביקשנו ממפעל הפיס להקדים את הכספים שלנו מהשנים הבאות והם הסכימו אבל הם הודיעו שיש לנו פחות כסף ממה שחשבנו. הסכומים שעומדים לרשותנו הם – 630,028 ₪ כפול 3 שנים = 1,890,084 ₪ ובתוספת 523,858 ₪ בגין עודפי רווחי הפיס לשנים 2016/17 וסה"כ 2,413,942 ₪.

דוד אבו: הכסף הזה צבוע?

אלון גרינברג: מליאת המועצה מתבקשת לאשר הבקשה מהפיס, להקדים את התקציב לטובת אולם הספורט.

דוד אבו: הסעיף הזה הוא מוגדר לאולם ספורט? זה צבוע?

אלון גרינברג: כן, זה יוקצב במסגרת תב"ר רק לטובת האולם. הכסף הזה דרוש להשלמת מימון הבנייה. יש לנו 6 וחצי מיליון מהטוטו, יש לנו עוד 3 מיליון מהפיס…

דוד אבו: ככה אמרת לשולי ובסוף הוא גמר עם חשב מלווה.

אלון גרינברג: ועכשיו אנו לוקחים את ה-2.4 ובסה"כ יש לנו כמעט 12 מלש"ח.

דוד אבו: אנחנו ניהלנו משא ומתן עם פלך. מה קורה במצב שהם משתתפים? מה עושים עם הכסף?

אילן ירימי: הם חזרו בהם.

דוד אבו: מה עושים עם הכסף? אתם תחזירו את הלוואות?

חובב צברי: אין הלוואות להקמת אולם הספורט.

אריק חדד: בישיבה הקודמת בקשר להרשאה לבינוי אוהל מאיר שהוקפאה, לאחר שבדקתי את הנושא מתברר שההרשאה היא ממפעל הפיס, האם חלה התקדמות?

אלון גרינברג: לא חלה שום התקדמות, ומפעל הפיס ומשרד החינוך זה הינו הך.

דוד אבו: לפי התחשיבים שלי לא השארתם שום דבר לשוטף.

חובב צברי: לאור ישיבת המועצה האחרונה, ביום שני הלכתי למשרד החינוך בנושא כדי לקדם את העניינים. עדיין הכסף לא הועבר מהאוצר אבל זה יקרה. אני כל הזמן על זה.

דוד אבו: כמה ההלוואה הזו העמידה אותך מבחינת ההחזרים.

אלון גרינברג: אנחנו בעומס מלוות של 35% ואפשר לקבל גם 40%.

דוד אבו: תקשיבו, תתחילו להתעסק בהיטלי השבחה בעקרון 2000 במקום להתעסק בהלוואות מוזרות.

חובב צברי: שאלות? אין.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, דוד אבו, קרן שגב, אריק חדד, בצלאל דוד ויובל יעקב).

החלטה 11/13

מליאת המועצה מאשרת הקדמת אמת המידה ממפעל הפיס לשנים 2019-2021 לטובת הקמת אולם ספורט בשיתוף עם הטוטו (630,028 ₪ כפול 3 שנים = 1,890,084 ₪ ובתוספת 523,858 ₪ בגין עודפי רווחי הפיס לשנים 2016/17 וסה"כ 2,413,942 ₪).

הישיבה ננעלה
רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

העתקים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה