פרוטוקול ישיבת מועצה (36)


26/02/2017 19:44

23.02.17
כ"ז בשבט תשע"ז

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 22.02.2017 מס' 36/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – חבר מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה (הגיע באיחור)

נוכחים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"ל

נעדרו:

 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • קובי סבג – חבר מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה

סדר היום:

 1. מינוי הגב' רינת דנון למנכ"לית המועצה המקומית קריית עקרון.
 2. מינוי עוזר לסגן ראש המועצה.

מהלך הדיון:

חובב צברי: פותח ישיבה שלא מן המניין.

1. מינוי הגב' רינת דנון למנכ"לית המועצה המקומית קריית עקרון.

חובב צברי: מבקש לאשר מינוי עו"ד רינת דנון למנכ"לית המועצה במשרה מלאה בשכר של 70% עד 80% אחוז (או כפי שיאושר על ידי משרד הפנים), משכר מנכ"ל לפי טבלה לרשות בדרגה 3. ועדת האיתור אישרה המינוי בהתאם לנהלי משרד הפנים. מישהו רוצה לשאול משהו?
דוד אבו: אני רוצה לומר כמה מילים, בוא נדבר כבר על שני הנושאים בסדר היום. לא ראיתי שם של המועמד בנושא השני של מינוי עוזר לסגן ראש המועצה.
חובב צברי: הנושא השני בסדר היום הוא מינוי עוזר אישי לסגן ראש המועצה, כאשר אישור המינוי הוא לאפרת צברי, היא תהיה עוזרת אישית ב- 75% היקף משרה בחוזה אישי למשרת אמון בשכר של 30 עד 40 אחוז משכר מנכ"ל לפי טבלה לרשות דרגה 3 בהתאם להנחיות משרד הפנים ובכפוף לאישורו.
דוד אבו: מתפתחת פה מדיניות שחברי המועצה צריכים לשים עלייה את הדגש, לא שאני בא לפגוע ולזלזל בכישורים של איש כזה או אחר. אני חושב שבקריית עקרון יש אנשים מוכשרים, אך פה יש תפיסה שכל המינויים בתקופה האחרונה הם לא מקריית עקרון, אפילו החינוך, מנכ"ל, עוזרים, כולם מבחוץ, אין לך אמון בתושבי הישוב. כשקורה כזה דבר חברי המועצה צריכים לשים דגש על הנושא. צריכים לאמץ שיטה האומרת כי תושבי קריית עקרון קודמים וזה כולל גם ספקים וגננים, כמו שיש ברחובות. התפיסה פה היא כאילו בקריית עקרון אין אנשים מוכשרים, צריך לשנות את התפיסה, כל המועמדים הם מבחוץ ואני רואה שזו המדיניות פה.
חובב צברי: אתה מרחובות ודווקא קיבלנו אותך.
דוד אבו: תודה. אני מדבר על עובדות ועובדה שכל המינויים הם מבחוץ.
חובב צברי: זה מכרזים.
דוד אבו: זכותך לעשות מה שאתה רוצה, אני אתנהג אחרת, באוקטובר 2018 אני מקווה שאני אחליף אותך אצלי כולם יהיו מתושבי קריית עקרון, כולל העובדים והמנהלים.
חובב צברי: אתה לא מאיים על העובדים ועל המנהלים של היום?
דוד אבו: אני לא מאיים. באוקטובר 2018 יהיה דוד אבו ראש המועצה, העובדים והמנהלים יהיו אך ורק תושבי קריית עקרון. אני לא חס וחלילה מתכוון לפגוע בה, אני לא יודע מה הכישורים שלה, אני לא יודע אם היא מתאימה או לא.
חובב צברי: היא עברה את ועדת האיתור ועמדה בכל הקריטריונים.
דוד אבו: אני אומר את התפיסה שלי, ואני חושב שחברי המועצה צריכים לתת את הדעת להבא, וזה יעלה גם בישיבה שלא מן המניין.
חובב צברי: אני מוחה בתוקף, אין מצב שמישהו מקריית עקרון לא יכול להתמודד על כל תפקיד, אני בן קריית עקרון ולא עזבתי לאף מקום ואני גאה בקריית עקרון. כל מי שמסיים קורס קצינים אני מגיע לטקס יחד עם נועם אהרון. אני מוחה בתוקף, כל מי שרוצה יכול ויש כאלה שלא רוצים. בקטע של נבחרי ציבור, לא כולם מוכנים להתמודד.
דוד אבו: אני מדבר על עובדים ולא על נבחרי ציבור.
אילן ירימי: בסבב השני של מכרז לפקח אני ישבתי בוועדה והיה אחד מחבצלת הצעירה ולא התאים לו השכר.
בת החן גזאל: אבל זה מכרזים, בחינוך היו 24 מועמדים.
נועם אהרון: במכרז מנהל מחלקת חינוך לא ניגשו מקריית עקרון.
דוד אבו: כשניגשו, פסלו. שחר גלעדי, רב סרן ביחידה מובחרת, התמודד למכרז פיקוח ואמרו שהוא לא מתאים.
חובב צברי: זה לא נכון. למרות, שהוא היה עוד בשירות צבאי וזה היה אפריל והוא היה אמור להשתחרר רק באוגוסט, הוא כן קיבל את הצ'אנס שלו והוא עלה לשלושת האחרונים והגיע למבחנים. בסוף, הוועדה בחרה פה אחד את מי שנבחר והוא היה מספר שלוש, לצערי.
אני מכיר אותו לפניך, כשהוא היה צעיר, כשהוא היה איש צבא ואני איש צבא ויש לי המון הערכה.
תושבי קריית עקרון יכולים ורשאים ואף רצויים להתמודד, אך זה נושא של רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה שהתנהלות היא לפי מכרזים. במכרז למנהל מחלקת רווחה, במכרז הראשון היו שני מועמדים ואני לא הייתי מוכן למצב הזה, לכן יצאנו למכרז שני והיו 17 מועמדים ובסוף נבחרה כוכי שלמה. במכרז של מחלקת החינוך היו 24 מועמדים, מתוכם שישה לא עמדו בקריטריונים, מועמדת נוספת לא הגיעה לראיון, לבסוף היו 17 מועמדים ומתוכם נבחרה אביבה וגנר.
דוד אבו: אני לא אומר שהם לא מוכשרים. אני חושב שתושבי קריית עקרון קודמים.
חובב צברי: דוגמה נוספת המהנדס הקודם שלנו, בועז גמליאל, פנה אליי בנושא מכרז בנס ציונה שהוא מעוניין להגיש מועמדות. אני נתתי את ברכתי ואמרתי לו אני אחריך ואף דברתי עם ראש העיר של נס ציונה, יוסי שבו, והמלצתי עליו. בועז הוא יליד קריית עקרון, לחם בגבעתי, למד בטכניון ועשה עבודה נהדרת.
דוד אבו: אני באתי להעיר הערה, עד היום כל המינויים הם מן החוץ וזאת עובדה.
חובב צברי: אילן ירימי אומר לך שבפיקוח היה מועמד תושב קריית עקרון, אך הוא החליט שלא מתאים לו השכר.
אני מעלה את מינוי עו"ד רינת דנון למנכ"לית המועצה להצבעה.

הצבעה:

 • בעד: חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, נועם אהרון, קרן שגב, בצלאל דוד ואבשלום לוי.
 • נגד : אין מתנגדים.
 • נמנע: דוד אבו.

החלטה מספר 124/12

מליאת המועצה מאשרת את מינויי הגב' רינת דנון למנכ"לית המועצה במשרה מלאה, בשכר של 70% עד 80% אחוז (או כפי שיאושר על ידי משרד הפנים), משכר מנכ"ל לפי טבלה לרשות בדרגה 3.

2. מינוי עוזר אישי לסגן ראש המועצה.

חובב צברי: העוזרת היא אפרת צברי. מבקש לאשר את מינוי הגב' אפרת צברי לעוזרת אישית לסגן ראש המועצה בשכר מר אילן ירימי, בהיקף של 75% משרה, בחוזה אישי למשרת אמון בשכר של 30 עד 40 אחוז משכר מנכ"ל לפי טבלה לרשות דרגה 3, בהתאם להנחיות משרד הפנים ובכפוף לאישורו. אני מעלה את המינוי להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 125/12:

מליאת המועצה מאשרת את מינויי הגב' אפרת צברי לעוזרת אישית לסגן ראש המועצה בשכר מר אילן ירימי, בהיקף של 75% משרה, בחוזה אישי למשרת אמון בשכר של 30 עד 40 אחוז משכר מנכ"ל לפי טבלה לרשות דרגה 3, בהתאם להנחיות משרד הפנים ובכפוף לאישורו.

הישיבה ננעלה.
רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"ל.

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה