פרוטוקול ישיבת מועצה (56)


26/10/2018 13:24

17.10.2018
ח' בחשוון תשע"ט

מיום 15.10.2018 מס' 56/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועץ משפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

נעדרו:

 • יעקב סבג – חבר מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה

סדר יום:

1. תב"ר מעלית בבית ספר פלך.
2. אישור המלצות הוועדה לשדרוג המרחב הציבורי.

מהלך הדיון:

חובב צברי: פותח את ישיבת מועצה מספר 56.
מקריא את סדר היום.
1. תב"ר מעלית בבית ספר פל"ך
חובב צברי: ישנה תלמידה בבית הספר פלך הזקוקה להנגשה באמצעות מעלית, מדובר בתב"ר בסך 300 אלש"ח, תכנון וביצוע במימון משרד החינוך לפי חוק הנגישות.
אלון גרינברג: מדובר בשני שלבים, בשלב הזה קיבלנו הרשאה לתכנון בסך 25 אלש"ח ובשלב הבא, לאחר שנבצע ונגיש תכנון, נקבל הרשאה לביצוע.
חובב צברי: אני מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה:
אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי ובצלאל דוד).
החלטה 212/12
מליאת המועצה מאשרת פתיחת תב"ר מעלית בבית ספר פלך- 300 אלש"ח במימון משרד החינוך לפי חוק הנגישות, שלב ראשון תכנון בסך 25 אלש"ח ושלב שני ביצוע.

2. אישור המלצות הוועדה לשדרוג המרחב הציבורי
חובב צברי – מקריא את שמות חברי הוועדה לשדרוג המרחב הציבורי. הוועדה התכנסה ואישרה את המפרט וההדמיות.
בצלאל דוד: מה עושים בדיוק?
חובב צברי: אנחנו משדרגים את החזיתות והמרחב הציבורי בחלק הצפוני. מציג את ההדמיות.
בצלאל דוד: איך ההדמיה המוצגת משתלבת בפיתוח הכללי של כל האזור?
חובב צברי: את התכנית הישנה גנזנו מכיוון שהתכנית לא התייחסה לבניינים (הרכבות בהרצל), הוחלט בישיבת מועצה שנעשה משהו שיחזיק מעמד לכמה שנים. במקביל התחלנו את המהלך של בניית תכנית לכל המרכז הכוללת את המועצה, הרחבה והבנק.
בצלאל דוד: כמה זמן זה ייקח?
חובב צברי: התכנית הקודמת הייתה מלפני כמעט 17 שנה והיא לא השתנתה כלל. התכנית הנוכחית תיקח הרבה פחות זמן. אנחנו כרגע מבצעים שדרוג למרחב ל- 4 השנים הקרובות או למעשה עד שיסתיים התכנון.
בצלאל דוד: אין סיכוי שתוך שנתיים נתחיל בשדרוג המרכז?
חובב צברי: יש לנו לבצע את החלק הדרומי ושם אנחנו נתחיל, בינתיים זה ייתן מקום משודרג לציבור שלנו. עשינו סקר ורוב הציבור מאס במרכז המסחרי הזה.
בצלאל דוד: מאיפה המקורות התקציביים?
חובב צברי: יצאנו בקול קורא לציבור ובעלי הזכויות בחלק הצפוני השתתפו, מבחינת מקורות מימון, המועצה ובעלי הזכויות משתתפים. כבר עכשיו ישנם תושבים בחלק הדרומי שרוצים להשתתף, מאחר והם מבינים שזה קורם עור וגידים. לאחר אישור המועצה יתחילו לעבוד.
בצלאל דוד: כל המתחם הזה פרטי?
חובב צברי: כולם הם בעלי העסקים עצמם, הם רכשו את זה. התכנית קיימת לא מעט זמן, אנחנו ישבנו עם בעלי העסקים, הוקם ועד והיה קול קורא ובסופו של התהליך כולם אישרו.
בצלאל דוד: מתי זה מתחיל?
חובב צברי: הצפי בהתאם למה שאומרת המהנדסת הוא בתחילת נובמבר, אני מקווה שיתחילו לעבוד כבר בימים הקרובים, תלוי בקבלן.

הצבעה:
אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי ובצלאל דוד).
החלטה מספר 213/12
מליאת המועצה מאשרת את המלצות הוועדה לשדרוג המרחב הציבורי, התכנון הרעיוני והיקף התקציבי העומד על 700 אלש"ח – מימון המועצה 590 אלש"ח מימון בעלי העסקים 110 אלש"ח.

נספחים:
נספח א'- פרוטוקול הוועדה לשדרוג המרחב הציבורי.

הישיבה ננעלה.

רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה