פרוטוקול ישיבת מועצה 9/13


16/05/2019 14:26

15.04.2019
י' בניסן תשע"ט

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 14.04.2019 מס' 9/13

 

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית מ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת מועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועץ משפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

נעדרו:

 • בצלאל דוד – חבר המועצה

סדר יום:

 1. תב"רים:
 • תב"ר הקמת מבנה כיתות בית ספר אוהל מאיר – הקטנת תקציב ב- 300,000 ₪ מהלוואה.
  תב"ר בניית גני ילדים הרב מימון – הגדלת תקציב ב- 300,000 ₪ מהלוואה.
 • תב"ר חניונים סביונים וחבצלת – הקטנת תקציב ב- 100,000 ₪ מהלוואה.
  תב"ר חיזוק מגדל המים – שינוי מקור המימון 100,000 אלש"ח מהלוואה במקום מקרנות.
 • תב"ר "פיתוח בסמוך לחניון המשאיות" – הקטנת תקציב ב- 150,000 ₪ מהלוואה
  תב"ר "שיפור חזיתות – השטח הציבורי" – הגדלה ב- 150,000 ₪ מהלוואה.
 1. מינוי ממונה להעסקת אנשים בעלי מוגבלויות.
 2. החלטת הנהלת מרכז השלטון המקומי בנושא התנגדות השלטון המקומית למימוש החקיקה בנושא התיאגוד האזורי.
 3. מינוי מנהלת לשכת מנכ"לית המועצה- משרת אמון.
 4. עדכונים:
 • מד"א.
 • מועצה דתית.

מהלך הדיון:

חובב צברי: פותח את ישיבת המועצה מספר 9, יש לנו מספר נושאים על הפרק.

מקריא את סדר היום.

 1. תב"רים:
 • תב"ר הקמת מבנה כיתות בית ספר אוהל מאיר- הקטנת תקציב במימון הלוואה בסך 300,000 ₪ ותב"ר בניית גני ילדים הרב מימון – הגדלת תקציב במימון הלוואה בסך 300,000 ₪

חובב צברי: יש לנו עודף בתב"ר "אוהל מאיר" ואנו מבקשים להעביר לתב"ר "גן מימון".

דוד אבו: קיבלת את הכספים? הוחזרה הלוואה?

אלון גרינברג: עדיין לא ומשתמשים בהלוואה.

דוד אבו: זה לא שיש לך עודפים, יש יותר בהלוואה. לפחות תעדכן כמו שצריך, יכולת לקחת עוד 10 מלש"ח כהלוואה והיה לך יותר עודף.

חובב צברי: אחרי שנלחמנו, משרד החינוך נתן לנו את 2 ההרשאות.

דוד אבו: כמה ההרשאות אל מול ההלוואה? יש עודף מהלוואה או עודף מהרשאות?

חובב צברי: קיבלנו הרשאה לחלק א' וחלק ב' של בניית בית ספר "אוהל מאיר" ו- 2 הרשאות נוספות לגנים בלבונה.

קרן שגב: איזה גן?

חובב צברי: בלבונה, החדש שבנינו.

אלון גרינברג: ההלוואה המדוברת היא מימונית, יש הרשאה ממשרד החינוך אך את הכסף עוד לא קיבלנו.

דוד אבו: האם גובה הרשאה הוא גובה הלוואה?

אלון גרינברג: דומה מאוד.

דוד אבו: העודפים הם לא מהלוואה אלא מהרשאה?

אלון גרינברג: במקור, מקורות המימון לתב"ר היו 2 הרשאות ועוד הלוואה להשלמת עלות הבנייה וכך אושר במועצה. לאחר מכן לא התקבלה ההרשאה השנייה והמועצה אישרה הלוואה כמקור מימון זמני לשנה עד שנקבל את ההרשאה השנייה, אשר בינתיים התקבלה אך עדיין לא קיבלנו את הכספים ממשרד החינוך. העודף שמדברים עליו בישיבה הנוכחית הוא מהעלות המקורית.

 • הקטנת תב"ר "חניונים סביונים וחבצלת"- 100 אלש"ח מהלוואה ושינוי מקור מימון בתב"ר "חיזוק מגדל מים" 100 אלש"ח מהלוואה במקום מקרנות.

חובב צברי: יש קונסטרוקטור שבדק את מגדל המים, לעת הזו תיחמנו את האזור, אך הכוונה היא להתחיל לטפל בנושא, גם כדי לשחרר את החניות ולחזק את מגדל במים.

 • הקטנת תב"ר "פיתוח בסמוך לחניון המשאיות" 150 אלש"ח מהלוואה והגדלת תב"ר "שיפור חזיתות – השטח הציבורי" 150 אלש"ח.

דוד אבו: לגבי מגדל המים, היה סיכום שקופת חולים כללית תחזק אותו, בזמנו כשהמועצה נתנה להם להשתמש בחנייה הציבורית.

חובב צברי: אנחנו עובדים בשני מישורים, אחד: שקופת חולים כללית תטפל בעניין ושנית, אנחנו מנסים באמצעות "שימור אתרים" מאחר ומגדל המים הוא עוד מתקופת הבריטים. אך, בינתיים אנחנו חייבים לחזק את המגדל.

אילן ירימי: אם היה סיכום מול "הכללית" שווה לבדוק את הנושא.

דוד אבו: זה ידוע שהמבנה מסוכן גם בתקופתי כשאני בדקתי את הנושא, הייתה המלצה של קונסטרוקטור לחזק את המבנה, אך בינתיים זה "נסחב" יותר מידי זמן. היה סיכום עם "כללית"  לאור העבודה שהם משתמשים בחניות הציבוריות. במקור, הם היו אומרים לעשות מרתף נוסף לחניות ואנחנו ויתרנו על כך ובתמורה הם אמרו שידאגו למגדל המים ולמועדון של הקהילה האתיופית. אם זה מימון ביניים ומאחר וזה מסוכן, אני לא יכול..

חובב צברי:  אנחנו נעשה את המאמצים להביא את הכסף מכללית ו"משימור אתרים". עוד שאלות?

דוד אבו:  לגבי הסעיף הראשון, היתרה שאתם מעבירים היא מהרשאות ולא מהלוואות.

אלון גרינברג: לא נכון, אי אפשר להעביר מהרשאה של משרד החינוך לבניית בית ספר לנושא אחר.

דוד אבו: יש עודפים?

אלון גרינברג: המימון של בניית בית ספר כולל הרשאות ומצ'אינג  של הרשות…

דוד אבו: אז לקחתם מעבר.

אלון גרינברג: לקחנו הלוואה של 6 מלש"ח והיינו צריכים רק 5.7 מלש"ח מתוכה, זה בנוסף להרשאות שעומדות על כ- 9 משל"ח. בנוסף להרשאות, אישרנו 6 מלש"ח מהלוואה שזה החלק שלנו.

דוד אבו: הכספים שנותרו, לא זקוקים להם להשלמות עבור בית הספר?

אלון גרינברג: כשאנחנו מדברים על הלוואה, אנחנו לא מדברים על ההלוואה הזמנית של 4.25 מיליון ₪ שלקחנו, אנחנו לוקחים מהלוואה המקורית שנועדה לבנייה.

דוד אבו: האם ההעברה מתב"ר בניית גני הילדים ובתי ספר אומר שאנחנו סיימנו סופית עם בניית בית הספר? לא צריך גינון או פיתוח וכדומה בבית הספר? או שנצטרך לפתוח תב"ר חדש על בית ספר.

חובב צברי: פתחנו בית הספר חדש בעשרה חודשים, בפורים האחרון נכנס הקבלן לתיקונים, ועדיין יש את הערבות של הקבלן.

דוד אבו: האם הסתיים בית הספר?

משה לוי: נותר אולם הספורט והאמפי, אבל בית הספר עצמו גמור.

חובב צברי: אולם ספורט זה תב"ר בפני עצמו.

דוד אבו: איזה גנים אתה הולך להקים? לחרדים?

חובב צברי: זה גנים שכבר בנינו, בסה"כ בנינו 6 גנים,

דוד אבו: למה ה- 300 אלש"ח?

חובב צברי: לגן מימון שהוא גן תורני.

דוד אבו: מי מנהל אותו, בצלאל?

חובב צברי: מה פתאום, יש לנו 21 גנים ומי שמנהל זו המועצה- אגף החינוך.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, אריק חדד, קרן שגב ודוד אבו).

החלטה 39/13

מליאת המועצה מאשרת את השינויים בתברים הבאים:

 • תב"ר הקמת מבנה כיתות בית ספר אוהל מאיר – הקטנת תקציב במימון הלוואה בסך 300,000 ₪.
  תב"ר בניית גן ילדים הרב מימון – הגדלת תקציב במימון הלוואה בסך 300,000 ₪.
 • תב"ר "חניונים סביונים וחבצלת"- הקטנה 100 אלש"ח מהלוואה.
  תב"ר "חיזוק מגדל מים" – החלפת מקור מימון 100 אלש"ח, הלוואה במקום מקרנות.
 • תב"ר "פיתוח בסמוך לחניון המשאיות" – הקטנה 150 אלש"ח מהלוואה.
 • תב"ר "שיפור חזיתות – השטח הציבורי" הגדלה 150 אלש"ח מהלוואה.
 1. מינוי ממונה להעסקת אנשים בעלי מוגבלויות

חובב צברי: נכון להיום אין משאבי אנוש, מי שמטפל בכל הנושא הזה זו המנכ"לית.

דוד אבו: מה זה למנות, אתה מתכוון לקלוט אותו בעבודה?

חבר המועצה, אילן ירימי יצא.

חובב צברי: לא,

דוד אבו: זה מישהו מהעובדים? את מי ממנים?

חובב צברי: את מנכ"לית המועצה.

דוד אבו: ולזה צריך אישור מועצה?

חובב צברי: אלו החוקים.

דוד אבו: מעניין שאתם הולכים לפי החוקים.

חובב צברי: אנחנו נעבור לנושא הבא.

חבר המועצה יובל יעקב נכנס לישיבה.

 1. החלטת הנהלת מרכז השלטון המקומי בנושא התנגדות השלטון המקומית למימוש החקיקה בנושא התיאגוד האזורי

חובב צברי: אנחנו כבר דיברנו על זה במועצה הקודמת, יש החלטה של השלטון המקומי לא לאפשר לתאגידי המים להתאחד. לנו יש את תאגיד מי ציונה שכולל את: קריית עקרון, נס ציונה ומזכרת בתיה. כאשר הכוונה של רשות המים היא לחבר אותנו עם רחובות. ההחלטה של השלטון המקומי היא נגד תאגידי מים, ובסופו של דבר מפרקים את התאגידי המים. יש הצעת החלטה בעניין, אנחנו עברנו במועצה הקודמת אבל לא עברנו את ההחלטה בנוסח שהוצע ע" המרכז לשלטון מקומי.

מקריא את נוסח ההחלטה.

דוד אבו: מה קורה עם כל הלוואות שהתקבלו? הרי אתם לא הבעלים של הצנרות וכו', מה זה יחזור לרשות? זה יכול למוטט רשויות,

חובב צברי: נכון להיום יש 56 תאגידים ורשות המים מבקשת לצמצם ל- 15.

דוד אבו: לצמצם זה בסדר. למה אנחנו צריכים להתנגד?

חובב צברי: השלטון המקומי אמר בצורה ברורה כפי שהרשויות יודעות לנהל תחומים אחרים כך צריך להיות גם עם נושא המים.

דוד אבו: אם אפשר לצמצם, למה לא?

חובב צברי: שלב ראשון, אנחנו לא רוצים לאפשר את החיבור עם רחובות-"באר המים".

דוד אבו: משהו יודע מהן ההשלכות?

חובב צברי: הכוונה היא להחזיר זאת לניהול הרשות המקומית.

חברי המועצה עזרא (יעקובי) עוקבי ואילן ירימי נכנסו לישיבה.

חובב צברי: מעלה להצבעה את סעיף מס' 2: מינוי ממונה להעסקת אנשים בעלי מוגבלויות.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, עזרא (יעקובי) עוקבי, ליטל ציפורי לביא, יובל יעקב, אריק חדד, קרן שגב ודוד אבו).

החלטה 40/13

מליאת המועצה מאשרת את מינוי מנכ"לית המועצה- הגב' רינת דנון לממונה להעסקת אנשים בעלי מוגבלויות.

חובב צברי: מעלה להצבעה את סעיף מס' 3: החלטת הנהלת מרכז השלטון המקומי בנושא התנגדות השלטון המקומית למימוש החקיקה בנושא התיאגוד האזורי.

הצבעה:

בעד 8 (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי (עוקבי) יובל יעקב ואריק חדד).

נגד 2 (קרן שגב ודוד אבו).

החלטה 41/13

מועצת הרשות המקומית קריית עקרון המהווה חלק מהאסיפה הכללית ובעלת המניות בתאגיד "מי ציונה", מחליטה כי היא מתנגדת לצירוף של כל תאגיד מים וביוב/ רשות, וזאת עד לביטול תאגידי המים והביוב. משק המים והביוב יופעל ע"י הרשות המקומית כמשק המביא בהכרח להפחתת עלויות המים והביוב ולשירות טוב יותר לתושבי הרשות.

חברת המועצה בת- החן גזאל עזבה את הישיבה.

 1. מינוי מנהלת לשכת מנכ"לית המועצה- משרת אמון

דוד אבו: יש משרת אמון למנכ"לית? אין לגזבר משרת אמון? אין לחברי המועצה משרת אמון?

אריק חדד: פעם הגבילו אותנו במספר?

יניב מטלס: ל-3.

אריק חדד: אנחנו לא חורגים?

יניב מטלס: לא מדובר בחוזה בכירים, אלא במשרת אמון.

חובב צברי: היחידה שהיא במשרת אמון היא מנהלת הלשכה שלי עו"ד ליאת פרץ.

קרן שגב: גם רינת היא במשרת אמון?

חובב צברי: זה לא נחשב.

קרן שגב: למה זה לא נספר?

יניב מטלס: בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים, יש משרות עבור ראש מועצה, סגן ראש המועצה ומנהלת לשכה, יש אפשרות למנות עובדים בתפקידים שונים כמו עוזרים.

דוד אבו: אבל יש אצל חובב עוזרים נוספים מעבר למנהלת לשכה.

יניב מטלס: יש עובדים נוספים, אבל לא במשרות אמון, מלבד מנהלת הלשכה.

קרן שגב: אני רוצה להבין, למה הגענו למצב הזה?

דוד אבו: עכשיו אני מבין למה הייתה התעמרות עם הפקידה שלה.

אריק חדד: זה בחוזה בכירים?

יניב מטלס: חוזה אמון אישי.

קרן שגב: למה הגענו למצב הזה שאנחנו צריכים מנהלת לשכה למנכ"לית במשרת אמון ולא להשתמש בכ"א הקיים ברשות? ניתן לבצע הצרחה, אגב היא תושבת קריית עקרון מי שאת הולכת להביא?

רינת דנון: אין שום סיבה שהמערכת תספוג מישהי שאני בחרתי…

דוד אבו: אבל אתם הבאתם את זה למצב הזה, אתם לא יכולה לקחת פקידה שישבה אצלך במשרה מלאה ולהתעמר בה, עכשיו אני מבין מה קרה כאן.

רינת דנון: מה קרה?

דוד אבו: אני בהתחלה שבאו הוועד והעובדים עצמם, לא הבנתי את המהלך הזה, אז תגידי שמההתחלה רצית להזיז אותה כדי למנות עוד פעם מישהו משלכם כמו הדובר שאין לך אישור להעסיק והוא ממשיך לעבוד. חבר'ה, זה על גבול הפלילי. לא יכול להיות שישבה אצלך פקידה ובגלל גחמה כזאת או אחרת עשית מניפולציות כדי להזיז אותה למרות שהיא יו"ר ועד עובדים.

יניב מטלס: זה לא נכון.

דוד אבו: אל תענה לי, כשאני אסיים תוכל להגיד מה שאתה רוצה. נוצר מצב שבו מזיזים מזכירה שישבה אצל המנכ"לית, בגלל סיבות כאלה ואחרות בשביל לפנות תפקיד כדי להביא מישהי מבחוץ. מחר תגידי שמנהל הפיקוח או הגזבר צריכים עוזר אישי. חובב, יש לך מערכת שלמה, יש מספיק עובדים, יש יותר מידי עוזרים בשביל להביא עוד, אנחנו הפכנו ללשכת העבודה של כל האזור. השתגעתם? מה זה כסף שלכם? זה כסף של הציבור!. אדוני ראש המועצה אתה נבחרת כראש מועצה ולא משחו אותך למלך, אתה לא יכול לקבל החלטות כאלה קיצוניות. אתה לא יכול לקבל החלטות על חשבון הכספים של תושבי היישוב שלנו בצורה כזאת בזבזנית ומיותרת. תשים לב מה קרה לכ"א אדם בקדנציות שלך. לאן אתה רוצה להגיע? אין מספיק משרות בגדרה?

רינת דנון: אני צריכה להגיד לך כמה תושבי קריית עקרון עובדים במועצה המקומית בגדרה?

דוד אבו: אני לא יודע, בינתיים כל עובד חדש שמגיע הוא תושב חוץ.

רינת דנון: אני מבטיחה לך שליאור מדהלה מנכ"ל גדרה לא זוכה ליחס שאני מקבלת בהקשר הזה.

דוד אבו: אני לא יודע, אבל בינתיים את מקבלת מאיתנו יחס מלא ויחס טוב. אבל כמו שאני מבין ומה שאני שומע מסביב, גם עובדים וגם מנהלים…

קרן שגב: אנחנו ניזונים מהרחוב, למה אתם לא טורחים להביא את זה לסדר היום של המועצה, כפי שיש פה עדכונים על מד"א וכו'. את זה אתם לא טורחים להביא. אני לא מדברת על משרת המנהלת הלשכה, אלא על כל הבלגן שיש עכשיו בתוך הרשות עם העובדים.

חובב צברי: אין שום בלגן.

קרן שגב: אל תזלזל באינטליגנציה שלנו.

דוד אבו: אני אמרתי את זה בצורה ברורה, אתם ממדרים אותנו.

קרן שגב: אני רוצה לשמוע את זה לפני שאני מעלה את זה. יש בעיה עם ועד עובדים, אני צריכה ללקט את זה מבחוץ?

חובב צברי: אין לאף עובד שום בעיה, הם מקבלים את כל הזכויות ומקבלים מעל ומעבר.

דוד אבו: מה זה קשור?

חובב צברי: יש סוגיה עם עובדת שנבחרה כמזכירה.

דוד אבו: עם יו"ר ועד העובדים.

חובב צברי: יש עובדת שעשתה מעשה פלילי ואני החלטתי שהיא תבוא לשימוע, מאחר והיא עשתה מעשה שלא יעשה. היא באה לשימוע ושמה מכתב, כי כבר הלכה לפני כן להסתדרות ולהם משעממם בכל הסיפור, אין דבר וחצי דבר בכל הסוגיות. לאחר מכן, הם עשו גם הרמת כוסית והגיעו לשם 45 עובדים.

דוד אבו: זה לא התחיל משם.

חובב צברי: ואז בא עודד עמרם שהוא גם חבר אישי שלי ואמר המנכ"לית מתעמרת. המנכ"לית לא מתעמרת באף אחד,

דוד אבו: אתה מדלג על נושא. זה לא התחיל מזה, זה התחיל מהמתנות, אתה מדלג על דברים.

חובב צברי: אתה שמעת צד אחד.

דוד אבו: אני ישבתי אצלך בחדר, אמרתי לך אומנם אתה ממדר אותנו כחברי מועצה ואתה לא מעדכן אותנו בכולם וכמו כן אתה לא משתמש או נעזר בנו.

חובב צברי: קרן שאלה ואני עונה, אין שום סכסוך עם העובדים. וזה שמנסים עכשיו ויש לכאורה איזו עובדת שהלכה להסתדרות ואמרה אמירות כאלה ואחרות, בסוף נראה איך יגמרו הדברים.

דוד אבו: חובב, אנחנו לא השתמשנו בזה עד היום במועצה. אתה מדבר לא לעניין. אנחנו השתמשנו בזה? מישהו פנה אלייך?

חובב צברי: קרן שאלה.

קרן שגב: אני לא רוצה להיות ניזונה מהרחוב אלא מכם.

חובב צברי: תכנסי אליי למשרד.

קרן שגב: לא צריכה להיכנס, יש ישיבת מועצה, שים את זה על סדר היום. אתה יודע זה כבר סדר יום יישובי, כל היישוב מדבר על זה. אז כן צריך לעלות את הנושא לדיון.

חובב צברי: גם בהרמת כוסית שאת נכחת,

קרן שגב: התחושה שאני יצאתי בהרמת כוסית, הייתה הרגשה של חיסול חשבונות. ועוד אז לא ידעתי את מה שידעתי אחרי, כי התחלתי לברר מה קרה. כמו שרינת ואתה דיברתם בהרמת כוסית, זה היה נראה כמו חיסול חשבונות ממוקד.

חובב צברי: כמו בכל הרמת כוסית אנחנו משבחים את העובדים המצטיינים שלנו, הרי המטרה של הרמת כוסית היא קודם לאחל חג פסח שמח ושנית, להאדיר ולהציג את הפעילות של כל המחלקות והאגפים.

דוד אבו: קודם כל אנחנו יישוב של 10,000 תושבים, אתה לא עיריית רחובות. חכה שהסיפור ייגמר ואז תביאו את הנושא, מה המנכ"לית לא יכולה לתפקד בלי משרת אמון. נו, באמת אל תגזימו.

רינת דנון: חשוב לציין שמי שביקש את הניוד של מירי זו הייתה ההסתדרות, מאחר והיה ניגוד ענייניים לאור העובדה שאני מנכ"לית והיא יו"ר ועד עובדים.

דוד אבו: אז אין עובדים במערכת?

קרן שגב: מי זו האישה? אני יכולה לדעת שם?

יניב מטלס: דודו, אתה יכול לבדוק עם תמי סעיד ועודד עמרם. הדרישה להעביר את מירי מליח מתפקידה הגיעה מהסתדרות, בעוד שאנחנו ערב הבחירות אמרנו שיש פוטנציאל לניגוד ענייניים, ההסתדרות אמרה שהם לא מתערבים ונחכה אחרי זה, אך כשהם ראו את המציאות ושלא מתאפשרת עבודה נורמלית, הם ביקשו את הניוד.

דוד אבו : האם אין בתוך המערכת שלנו עובדים? מבלי להגדיל את התקציב ולהוסיף עוד משרה. האם אין בתוך המערכת שלנו שום אדם שיכול לשמש,

רינת דנון: לא.

דוד אבו: זה הזלזול שלך באנשים.

קרן שגב: יש פה אנשים איכותיים.

רינת דנון: קודם כל אין על עקרון!.

קרן שגב: אל תגידי את זה ככה,

דוד אבו: את מזלזלת באנשים!

רינת דנון: ממש לא.

דוד אבו: אין אף אחד שמתאים בכל המועצה?

קרן שגב: היא מגדרה?

דוד אבו: מאיפה היא יכולה להיות.

רינת דנון: אני היום נמצאת בלי מנהל משאבי אנוש. אני מביאה מישהי במשרת אמון שכל חייה התעסקה בכ"א, אני מביאה שני תפקידים במשרה אחת.

קרן שגב: חובב, אל תאמין לזה.

דוד אבו: אתה מפתיע אותנו. אין בכל קריית עקרון מישהי שמתאימה לה.

קרן שגב: כ"א כ"כ גדל במועצה המקומית קריית עקרון. מלי מרחבי עשתה את זה והכול היה סבבה.

דוד אבו: פיטרו אותה.

רינת דנון: היא מסרה את המפתחות.

קרן שגב: אני רוצה לדעת מי זאת.

דוד אבו: האם הממונה על התקציבים במשרד הפנים אישר את המשרה הזאת?

אריק חדד: לי לא נראה שצריך להוסיף כ"א אלא לצמצם, אני אומר זאת בצורה עקבית מאז הדיו על התקציב, ואני שוב אומר זאת לראש המועצה בדרך שבה כ"א גדל, זה מתכון לכישלון בעתיד ולגירעונות עצומים. אני חושב שצריך לעשות מאמץ לפטר עובדים ואם צריך עובדים חדשים אז לבחור מתוך הקיים.

קרן שגב: בתיקים אין שקל.

אריק חדד: למרות כל הקושי בזה. ואני לא מתייחס לנושא של סכסוך יו"ר ועד עובדים, זה לא עניין של חברי מועצה, זה עניין של ראש המועצה והמנכ"לית.

דוד אבו: לא התערבנו בזה.

אריק חדד: אנחנו הקפדנו לא להתערב בזה. אבל אני בהחלט חושב שצריך לבחור מתוך מערכת העובדים הקיימת. בדרך שאני רואה את זה היום, המצב הכלכלי ילך ויחמיר הכוונה לשוטף ולא לפיתוח.

דוד אבו: אתה תאלץ אותנו להתערב.

אריק חדד: אני קורא למנכ"לית לעשות מאמץ עצום ומבקש למצוא מתוך העובדים הקיימים ולא לבחור אנשים מבחוץ, יש רגישות לנושא הזה לבחור שלא קריית עקרון.

דוד אבו: בטח.

אריק חדד: ואני רוצה לספר לך משהו, שאם בגדרה יש המון אנשים מקריית עקרון זה בגלל שאני הייתי יו"ר ועדת כ"א ואני קיבלתי מקריית עקרון,

רינת דנון: את המנכ"ל לא קיבלת.

אריק חדד: הייתי קשור לבחירת המנכ"ל.

דוד אבו: מה אנחנו עושים החלפת תפקידים?

אריק חדד: ראש המועצה של גדרה היה מתייעץ איתי בנושא כ"א. אני לא חושב שצריך לנפח את המנגנון אלא לצמצם אותו. הייתה תקופה שכיהנתי כראש מועצה שבה לא היה לא מנכ"ל ולא מנהל חינוך. חובב, אתה ראש המועצה, תנהל את זה איך שאתה רוצה, אך, אני לא חושב שזו הדרך הנכונה.

חובב צברי: אנחנו חלוקים, אך תן לי להגיד כמה משפטים שאולי תצביע בעד.

אריק חדד: אני עקבי מאוד, כואב לי הלב שאני אאלץ להתערב בעבודה של המנכ"לית. אני חושב שצריך לקחת מהאנשים הקיימים במערכת ולא לנפח את המנגנון. בנוסף, אתם יוצרים תקדים, מכל העובדים הקיימים (הזוטרים, מזכירות), אין אף אחד שעובד בחוזה אישי/בכירים, זה יהווה תקדים ויבואו מחר עובדים ויבקשו גם חוזה אישי, ואין לזה גבול.

יניב מטלס: אף אחד מתוך המערכת לא רוצה חוזה אמון.

קרן שגב: אתה אמרת שזו שנה של התכנסות. לדעתי עוד משרה זו לא התכנסות.

יניב מטלס: מי מוכן לוותר על קביעות?

אריק חדד: אני מתנגד לנושא, צריך לקחת מישהו מהמנגנון בתנאים שהתקשיר מאפשר.

חובב צברי:  חברים תקשיבו, קודם כל מי שלא החזיק מנהל משאבי אנוש כל התקופה מאז שרמי מליח סיים את תפקידו, זו המועצה בראשותי.

דוד אבו: מלי מרחבי שימשה כמנהלת משאבי אנוש,

חובב צברי: אני נתתי לה את התפקיד.

דוד אבו: אז מה עם נתנה לו את התפקיד, אז צריך לקחת ולהביא מישהי מגדרה. חובב, אתה לא מדייק, אתה אמרת שלא היה.

חובב צברי: אני הצעתי למלי את משאבי אנוש, ולאחר תקופה היא החליטה שהיא לא רוצה לעשות.

דוד אבו: זה לא שהיא לא רצתה, היא הסתכסכה עם המנכ"לית.

חובב צברי: אני מדבר על עובדות, מלי אמרה שהיא לא רוצה להמשיך בתפקיד. לעבוד במועצה המקומית קריית עקרון זו זכות. ואני בתקופתי נתתי 22 דרגות לעובדים שצריך היה לתת לפי חוק. ומה שיניב אמר לך כל מילה בסלע, לפני הבחירות לוועד אמרנו כי יכול להיות ניגוד עניינים מאחר והיא הייתה  בעבר המזכירה של בועז ואז היא המשיכה להיות המזכירה של רינת. לנו, אין בעיה עם הוועד, אבל באו עודד עמרם ותמי סעיד ובקשנו לנייד את העובדת, מאחר ואנחנו לא רוצים לפגוע בעובדים שלנו עשינו זאת. לגבי הפרטים של מנהלת השלכה, שמה דפנה אלוש, היא סגן אלוף בשלישות כלומר משאבי אנוש, והיא אמורה לתת מענה כמנהלת לשכה וגם כמנהלת משאבי אנוש. ולכן זה לא לנפח את המנגנון אלא להפך זה לייעל.

אריק חדד: אתה משכנע את עצמך.

קרן שגב: איפה היא גרה?

רינת דנון: גדרה. ואם היא הייתה גרה בב"ש, זה היה בסדר?

קרן שגב: מה קרה עם ורד?

דוד אבו: תפסיקו עם הדבר הזה

חובב צברי: אני הבאתי אותה, ורד שלחה אליי קורות חיים.

דוד אבו: אתה הבאת את כולם, גם אותה הבאת ולא גילה גמליאל. אל תפגע באינטליגנציה שלנו ואל תהפוך אותנו לפיונים. זכותך לעשות מה שאתה רוצה, ואנחנו נעשה בסוף מה שאנחנו רוצים, לא באנו לישיבות המועצה בשביל לשבת ולהסתכל ולומר כל הכבוד.

חובב צברי: גם אתה, וגם קרן ואריק אומרים את דעתם. ואנחנו יכולים להיות חלוקים, אני בסוף חושב שזו התייעלות של המערכת. וממה שאני ראיתי בחמש שנים האחרונות, צריך לנהל את הנושא של משאבי אנוש בצורה טובה ומקצועית.

דוד אבו: את זה לא אמרת על ועדת ביקורת, שיו"ר הוועדה נמצא איתך בקואליציה ומצביע איתך בכל הישיבות.

חובב צברי: הוא לא בקואליציה.

דוד אבו: אל תבחן אותי בעתירות מנהליות, אם תעבור על כל הפרוטוקולים הוא מצביע בעד, איזה מין יו"ר ועדת ביקורת, הוא כינס את הוועדה? הוא מבקר אותך באיזשהו אופן?. אתה נתת לו 15,000 לבית תמחוי, תירגע עם הדבר הזה, אתה הולך על חבל דק עם הנושא הזה של מה מותר ומה אסור. ואני אומר לכם תזהרו.

קרן שגב: הוא לא לטובת היישוב, הוא לא לטובת אף אחד.

דוד אבו: ד"א יו"ר ועדת ביקורת לידיעתך מתמנה עפ"י רוב באופוזיציה ולא אתה ממנה אותו

קרן שגב: הוא אמר שהוא כבר בקואליציה.

דוד אבו: בכנסת יו"ר האופוזיציה נבחר עפ"י רוב ולא לפי הסיעה הגדולה, לא?

יניב מטלס: לא נכון.

דוד אבו: תבדוק

יניב מטלס: איך אני אראה משהו שהוא לא קיים.

חובב צברי: מעלה להצבעה את מינוי מנהלת לשכת מנכ"לית המועצה, דפנה אלוש מגדרה, עד 35% בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים ובהתאם ליתירה התקציבית בסעיף הייעודי.

קרן שגב: אתה יכול להגיד את זה בשקלים את השכר?

חובב צברי: לא, זה 35% משכר מנכ"ל.

הצבעה:

בעד 5 (חובב צברי, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא ועזרא יעקובי (עוקבי)).

נגד 3 (קרן שגב, דוד אבו ואריק חדד).

נמנע 1 (יובל ).

החלטה 42/13

מליאת המועצה מאשרת את מינוי דפנה יאיר, מנהלת לשכת מנכ"לית המועצה משרת אמון עד 35% משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים ובהתאם ליתרה התקציבית בסעיף הייעודי.

 1. עדכונים:
 • הקמת מד"א: אנחנו פותחים תחנת מד"א במשכן הקודם של אגף החינוך שיכלול שני אמבולנסים.
 • מועצה דתית: ברגע שתיכון ממשלה וימונה שר דתות, אנחנו נפעל לכינון מועצה בהרכב מלא ונבחר 7 נציגי ציבור, כאשר זה מתחלק ל-2 נציגים לסיעה "חצ בתנופה", 2 לסיעת "הליכוד", 1 "יד ביד למהפך", 1 לסיעת "לב", 1 לרב היישוב. חילקנו זאת בהתאם לסיעות.

ראש המועצה מאחל חג פסח שמח.

הישיבה ננעלה.

רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית

העתקים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה