פרוטוקול רשות תמרור מקומית – נושאי חניות נכים כלליות – מיום 12.8.2020


03/01/2021 20:45

‏12 אוגוסט, 2020
‏כ"ב אב, תש"ף

‏‏‏השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • המהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • המהנדס אלכס דרימר – יועץ התנועה וחבר ועדת תנועה
  • רס"מ אורן שלום – מש"ק קריית עקרון
  • פקד ורוניקה דרזי – רמ"ת רחובות – משטרת ישראל

נושאים:

מס'
סידורי
תאור הבקשה החלטות ונימוקים להצבה/ סימון תמרור ביטול/ מחיקת תמרור כתובת מספר
בקשה
1. בקשה לאישור חניית נכה כללית להנגשה, סמוך לפארק שושנה דמארי ברח' הבנים,

ע"פ תשריט מצ"ב

לאשר 437 רח' הבנים 653
2. בקשה לאישור חניית נכה כללית להנגשה, סמוך לפארק שמיר ברח' רבי מאיר בעל הנס.

ע"פ תשריט מצ"ב.

לאשר 437 רח' רבי מאיר בעל
הנס
654
3. בקשה לאישור חניית נכה כללית להנגשה, סמוך לגן הסביונים ברח' הסביונים.

ע"פ תשריט מצ"ב.

לאשר 437 רח' הסביונים 655
4. בקשה לאישור חניית נכה כללית להנגשה, סמוך לגן יוסף ברח' ויצמן.

ע"פ תשריט מצ"ב.

לאשר 437 רח' ויצמן 656
5. בקשה לאישור חניית נכה כללית להנגשה, סמוך לפארק בגין ברח' הצנחנים.

ע"פ תשריט מצ"ב.

לאשר 437 רח' הצנחנים 657

רשמה: יפעת כוכבי ברמי
מרכזת הועדה

כל תמרור אשר נתקבלה לגביו החלטה כמפורט לעיל, אשר טעון אישור רשות תמרור מרכזית, יהווה הסדר תנועה זמני בהתאם לסמכות מכח סעיף 18 ה' לתקנות התעבורה תשכ"א 1961