פרויקט חלוקת הפחים ביישוב הסתיים!


25/02/2024 15:55

פרויקט חלוקת הפחים ביישוב הסתיים!

כחלק מתוכנית "רואים ירוק בעיניים", הכוללת את שיפור השירות לתושב ומתן שירותי תברואה מיטביים, המועצה יצאה במבצע החלפת פחים חסר תקדים ברחבי היישוב כולו.

לאחר חודשיים הוחלפו כלל הפחים ביישוב לזכאים.

במסגרת התכנית הוחלפו הפחים לפחים ירוקים ממותגים בגודל 240 ליטר בכלל היישוב.

תושבים המעוניינים לרכוש פח נוסף בעלות של 200 ש"ח מוזמנים לפנות לגבייה.

החל מעתה ובמשך השלוש השנים הבאות כלל האחריות בנוגע לפחים היא באחריות הקבלן, לכל פניה בנושא הפח שסופק נא לפנות מוקד העירוני 106

לפרטים נוספים בנוגע לנוהל ניהול פחי אשפה