פשוט לומר לכם תודה!


15/12/2022 12:44

יום המורה תשפ"ג

מוקירים ומעריכים את צוותי החינוך ביישוב פרס החינוך הרשותי שייך לכל אחד/ת מכם/ן.

ברכה,
חובב צברי – ראש המועצה נבחריה ועובדיה
משה לוי – מחזיק תיק החינוך
אביבה וגנר – מנהלת אגף החינוך