קול קורא ע"ש יצחק נבון לתלמידות תואר שלישי


18/05/2018 15:26

הרינו להביא לידיעתכם כי משרד המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא ע"ש יצחק נבון לתלמידות תואר שלישי המתגוררות בפריפריה חברתית כלכלית לשנת 2018

מטרת התכנית היא להגדיל את מספר הנשים המצטיינות המשתלמות לתואר שלישי ופוסט-דוקטורט במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ואשר יהוו דמויות להשראה ומופת.

במסגרת קול קורא זה, מבקש המשרד לקבל מועמדויות למלגות לשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019)
מתלמידות לתואר שלישי ומשתלמות לפוסט-דוקטורט במוסדות להשכלה גבוהה בישראל – בתחומי המדעים: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי הסביבה או הנדסה, אשר הישגיהן ומחקרן נמצאו ראויים ומרשימים.

תאריך הגשה:

הבקשות תגענה אל המשרד באמצעות הדואר האלקטרוני, לא יאוחר מיום  ראשון, ג' אב תשע"ח, 15.07.2018,
לכתובת: nashim@most.gov.il

העתקים הקשיחים יתקבלו במשרד לא יאוחר מיום 22.07.2018.