קול קורא


08/03/2017 20:07

המועצה המקומית קריית עקרון הוציאה קול קורא לזכיינים המעוניינים להקים דוכני מזון באירועי יום העצמאות 2017 בקריית עקרון

את הקול קורא במלואו ואת פרטי ההסכם ניתן לקבל במשרדי המתנ"ס בטלפון: 08-9496391

ניתן להגיש בקשות עד ליום ראשון 19.03.2017 לפקס: 08-9414979 או למייל: david@matnasim.org.il