תכנית המתאר קריית עקרון


22/08/2017 20:00

אנו מתכבדים להזמינכם להצגת תכנית המתאר קריית עקרון המצויה בשלבי גיבוש סופיים

בואו לשמוע על חזון הישוב ועל עיקרי התכנית הקובעת את אופי והיקף הפיתוח בתחומי המגורים, התעסוקה, המסחר, מוסדות הציבור והשטחים הפתוחים.
תכנית המתאר מתווה את הגידול והפיתוח של קריית עקרון לעשורים הקרובים!

מוזמנים: תושבים, פעילים בישוב, בעלי עסקים, ממלאי תפקידים וכל מי שפיתוחו העתידי של הישוב חשוב לו.

נוכחותכם חשובה!

המפגש יתקיים ביום ראשון ה' באלול 27.08.2017 בשעה 19:00 באולם המתנ"ס.

סדר היום למפגש:

19:00-19:15 | התכנסות
19:15-19:30 | פתיחה וברכות, ראש המועצה חובב צברי, נציגת מינהל התכנון
19:30-20:00 | עיקרי תכנית המתאר הכוללנית לקריית עקרון, אדריכל אילן איזן עורך התכנית וד"ר עמליה רימלט – יועצת שיתוף ציבור
20:00-21:00 | דיון פתוח

לפרטים והרשמה:

לילך חפץ, מתנ"ס שבשבט 0549-199-350

נשמח לראותכם במפגש.

לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה
חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד אייל זלנה – סגן ומ"מ ראש המועצה, מחזיק תיק ההנדסה והתשתיות