תרגיל לאומי


20/09/2016 15:18

תרגיל לאומי "עמידה איתנה" נמצא בעיצומו.

ראש המועצה חובב צברי נמצא בשטח ומנהל את העניינים ביד רמה מביא את נסיונו הצבאי בנושא.

לצידו קב"ט המועצה עזרא ימיני הצוות וכלל מנהלי המכלולים