שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס מבקר בקריית עקרון


21/11/2017 21:13

הבוקר הגיע לביקור בקריית עקרון שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס.

הביקור התקיים בבית הספר אוהל מאיר המתמחה בתחום המדעים. תלמידי בית הספר וצוותי החינוך הכינו קבלת פנים חמה לשר. כמו כן זכה השר לקבל הסבר על בית הספר, המגמות השונות הנלמדות וההשקעה הרבה של המועצה בתחום החינוך.
לאחר מכן פנה השר וצוותו לישיבת עבודה בה נכחו מנהלי מחלקות המועצה, בישיבה זו קיבל השר סקירה על הנעשה ביישוב בכל התחומים.
השר החמיא לראש המועצה על פועלו, אך לא רק, גם ראש המועצה הקודם מר שולי סולמני שנכח בביקור הצטרף למחמאות.

כתוביות בעברית

שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס מבקר בקריית עקרון

שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס מבקר בקריית עקרון

שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס מבקר בקריית עקרון

שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס מבקר בקריית עקרון