איסור הדלקת מדורות


07/05/2020 14:55

לא מדליקים מדורות בל"ג בעומר

מידע נוסף באתר פורטל חירום לאומי:
https://info.oref.org.il/12412-15844-he/Pakar.aspx

חל איסור על הדלקת מדורות בין התאריכים 07.05.2020 - 13.05.2020 במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי