אכיפת החוק להגבלת העישון במקומות ציבוריים בישוב


12/05/2020 14:10

מחלקת הפיקוח במועצה המקומית קריית עקרון, מבצעת אכיפת החוק להגבלת העישון במקומות ציבוריים בישוב, בהתאם לחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983

מטרת החוק למנוע את העישון במקומות ציבוריים ואת חשיפת הציבור לעישון, הגורמת למוות ולמחלות.

החוק אוסר על עישון במקומות ציבוריים, אשר מפורטים בתוספת לחוק.

על מקומות אלו נמנים המקומות הבאים: בתי מרקחת ומרפאות, ספריות, מוסדות חינוך לרבות בתי ספר, מעונות וגני ילדים, מעליות, תחבורה ציבורית כגון אוטובוסים, מוניות, לרבות תחנות אוטובוס, חנויות, בתי אוכל כגון מסעדות בתי קפה פאבים, דיסקוטקים וכיוצ"ב, אולמות ספורט, אולמות או חדרי המתנה לרבות בבנקים, בבתי דואר וכיוצ"ב, מקומות עבודה, קניון, אולמי שמחות וגני אירועים, מקלטים ציבוריים, בתי כנסת, מרכזי תרבות נוער וספורט, מרכזי תנועות נוער ועוד. (רשימה זו אינה ממצה – יש לעיין בתוספת לחוק).

יצוין כי במקומות מסוימים, כמפורט בחוק, הנהלת המקום רשאית להקצות אזור או חדר נפרד לעישון, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים, העישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום ושטחו אינו עולה על הקבוע בחוק – כך לדוגמא, בבתי אוכל לסוגיהם לא יעלה השטח המוקצה לעישון על רבע מהשטח הפתוח לציבור. לעניין מקומות עבודה, הנהלת המקום רשאית להקצות חדר עישון לאחר התייעצות עם העובדים, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של הבניין ואין עובדים בו או נמצאים בו אנשים שהם או חלק מהם אינם מעשנים.

עפ"י החוק, באחריותו של מחזיק מקום ציבורי לקבוע בו שלטים המורים על איסור העישון, בגודל ובצורה בהתאם לתקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), תשמ"ד-1984.

כמו כן, מחובתו של המחזיק במקום ציבורי לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עישון בתחום המקום הציבורי שבהחזקתו, לרבות לפנות לאדם המעשן ולדרוש ממנו לחדול מהעישון וכן לפנות בתלונה על כך לפיקוח העירוני.

שימו לב! העובר על החוק צפוי לקנס!

לעיון בנוסח החוק במלואו

לתלונות ודיווח על עבירות בניגוד לחוק יש לפנות למוקד העירוני בטלפון: 08-6543517

מחלקת הפיקוח
המועצה המקומית קריית עקרון